Ophef in Frankrijk over derdegeneratiepil

La prise des « nouvelles » pilules n’est pas exempte de risques. Le risque de phlébite ou d’embolie pulmonaire est deux fois plus élevée, passant de 2 à 4 pour 1000. Cette augmentation peut sembler faible en termes de santé publique mais elle est considérable sur le plan individuel, considérant le fait que d’autres solutions de remplacement existent…

De “nieuwe” pil is niet zonder risico. Het risico op trombose of longembolie is twee keer zo hoog, met 4 in plaats van 2 gevallen per 10.000 gebruiksters. Deze verhoging lijkt misschien laag in termen van de volksgezondheid, maar is aanzienlijk op individueel niveau, zeker gezien het feit dat er goede alternatieven zijn…

De arts Pascale This geeft zijn mening [fr] over het hevige debat dat in Frankrijk wordt gevoerd over de risico's van de zogenaamde derdegeneratie-anticonceptiepil. Deze pillen worden vanaf 2013 niet meer vergoed [fr]. Anderen vragen zich af of de hype over dit onderwerp geen nadelige gevolgen [fr] zal hebben voor de gezondheid van vrouwen.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.