Sluiten

Steun Global Voices en doneer vandaag nog!

Onze vrijwilligers over de hele wereld zetten zich elke dag in om verhalen te schrijven of te vertalen die je nergens anders leest. Maar hiervoor hebben we jouw hulp nodig. Steun onze editors, onze technologie en onze projecten met een donatie aan Global Voices!

Doneer nu

Zie je al die talen? Wij vertalen de artikelen van Global Voices en maken zo burgermedia uit de hele wereld beschikbaar voor iedereen.

Manifest

Wij geloven in vrijheid van meningsuiting: in het beschermen van het recht om te spreken — en het recht om te luisteren. Wij geloven in universele toegang tot de middelen voor vrije meningsuiting.

Daarom streven wij ernaar iedereen die zijn mening wil uiten hiervoor de middelen te geven — en iedereen die hiernaar wil luisteren, de middelen te geven om te kunnen luisteren.

Dankzij nieuwe tools zijn degenen die hun mening willen uiten niet meer afhankelijk van degenen die de publicatie- en distributiemiddelen bezitten of van regeringen die gedachten en communicatie willen beperken. Iedereen kan nu de macht van de pers uitoefenen. Iedereen kan zijn verhaal aan de wereld vertellen.

Wij streven ernaar bruggen te bouwen over de kloof die mensen verdeelt, zodat we elkaar beter begrijpen. Wij streven ernaar effectiever samen te werken en krachtiger op te treden.

Wij geloven in de kracht van directe betrekkingen. De band tussen mensen van verschillende achtergronden is persoonlijk, politiek en krachtig. Wij geloven dat gesprekken over grenzen essentieel zijn voor een vrije, eerlijke, welvarende en duurzame toekomst – voor alle burgers van deze planeet.

Wij werken en spreken als individuen, maar we streven er ook naar onze gemeenschappelijke belangen en doelen te identificeren en bevorderen. Wij beloven elkaar te respecteren, te helpen, te onderwijzen, van elkaar te leren en naar elkaar te luisteren.

Wij zijn Global Voices.We believe in free speech: in protecting the right to speak — and the right to listen. We believe in universal access to the tools of speech.

To that end, we seek to enable everyone who wants to speak to have the means to speak — and everyone who wants to hear that speech, the means to listen to it.

Thanks to new tools, speech need no longer be controlled by those who own the means of publishing and distribution, or by governments that would restrict thought and communication. Now, anyone can wield the power of the press. Everyone can tell their stories to the world.

We seek to build bridges across the gulfs that divide people, so as to understand each other more fully. We seek to work together more effectively, and act more powerfully.

We believe in the power of direct connection. The bond between individuals from different worlds is personal, political and powerful. We believe conversation across boundaries is essential to a future that is free, fair, prosperous and sustainable – for all citizens of this planet.

While we continue to work and speak as individuals, we also seek to identify and promote our shared interests and goals. We pledge to respect, assist, teach, learn from, and listen to one other.

We are Global Voices.