Manifest

Wij geloven in vrijheid van meningsuiting: in het beschermen van het recht om te spreken — en het recht om te luisteren. Wij geloven in universele toegang tot de middelen voor vrije meningsuiting.

Daarom streven wij ernaar iedereen die zijn mening wil uiten hiervoor de middelen te geven — en iedereen die hiernaar wil luisteren, de middelen te geven om te kunnen luisteren.

Dankzij nieuwe tools zijn degenen die hun mening willen uiten niet meer afhankelijk van degenen die de publicatie- en distributiemiddelen bezitten of van regeringen die gedachten en communicatie willen beperken. Iedereen kan nu de macht van de pers uitoefenen. Iedereen kan zijn verhaal aan de wereld vertellen.

Wij streven ernaar bruggen te bouwen over de kloof die mensen verdeelt, zodat we elkaar beter begrijpen. Wij streven ernaar effectiever samen te werken en krachtiger op te treden.

Wij geloven in de kracht van directe betrekkingen. De band tussen mensen van verschillende achtergronden is persoonlijk, politiek en krachtig. Wij geloven dat gesprekken over grenzen essentieel zijn voor een vrije, eerlijke, welvarende en duurzame toekomst – voor alle burgers van deze planeet.

Wij werken en spreken als individuen, maar we streven er ook naar onze gemeenschappelijke belangen en doelen te identificeren en bevorderen. Wij beloven elkaar te respecteren, te helpen, te onderwijzen, van elkaar te leren en naar elkaar te luisteren.

Wij zijn Global Voices.