Hoe Russen het Poetinisme bestreden: een documentaire

Oppositiepoliticus Ilja Yashin tijdens een van de protesten. Screenshot van  “Hoe hebben Russen zich verzet tegen de opkomst van het Poetinisme? [Dashing 2000],” op het kanaal van Vladimir Milov. Redelijk gebruik.

Er wordt vaak gesuggereerd  dat de Russen niet tegen het Poetinisme vochten in de jaren dat dit autocratische regime werd opgebouwd. Maar het was praktisch onmogelijk om Poetin vanuit het binnenland te bestrijden, omdat elke vorm van afwijkende mening strafbaar was gesteld – al vóór het begin van de Russische invasie van Oekraïne om zeker te zijn, maar nog meer na februari 2022.

Tegelijkertijd is het onjuist om te zeggen dat Rusland zich niet verzette tegen de opkomst van het Poetinisme – het verzette zich, vele malen en op vele manieren, zij het zonder succes.

Oppositiepoliticus Vladimir Milov, die een succesvol Youtube-kanaal voor oppositiemedia  runt met ongeveer een half miljoen abonnees, publiceerde onlangs een documentaire die alle grote protesten en andere acties van de Russische oppositie tijdens de twee decennia van de jaren 2000 vastlegt.

De introductie van de film op zijn kanaal gaat als volgt:

Неверно говорить, что Россия не сопротивлялась становлению путинизма — сопротивлялась, и еще как. Конечно, в целом наше общество спохватилось позже, чем было нужно — массовые протесты произошли, но уже тогда, когда оппозиция была выдавлена из официальной политики, а Путин выстроил массу силовых линий обороны против народа. Однако сопротивление было — и в сегодняшнем нашем выпуске из цикла «Лихие 2000» Владимир Милов расскажет вам историю борьбы российского народа с путинской диктатурой, историю, которая не прекращалась никогда, и которую важно помнить сегодня, на фоне постоянно звучащих обвинений в адрес россиян о «рабском гене» и «нежелании» бороться за свободу.

 It is incorrect to say that Russia did not resist the emergence of Putinism — it did. In general, our society came to its senses later than it should have –  mass protests occurred, but only when the opposition was squeezed out of official politics, and Putin had built a lot of power lines of defense against the people. However, there was resistance — and in today’s episode of our “Daring 2000″ series, Vladimir Milov will tell you the story of the struggle of the Russian people against the Putin dictatorship, a story that never stopped, and which is important to remember today, against the backdrop of constantly heard accusations against Russians about “slave gene” and “unwillingness” to fight for freedom.

Het is onjuist om te zeggen dat Rusland zich niet verzette tegen de opkomst van het Poetinisme – dat deed het wel. Over het algemeen kwam onze samenleving weliswaar later tot bezinning dan vereist was – maar massale protesten vonden plaats, zij het pas toen de oppositie uit de officiële politiek werd geweerd en Poetin al veel machtslinies van verdediging tegen het volk had gebouwd. Er was echter verzet – en in de aflevering van vandaag van onze serie “Daring 2000″ zal Vladimir Milov u het verhaal vertellen van de strijd van het Russische volk tegen de dictatuur van Poetin, een verhaal dat nooit is gestopt en dat vandaag belangrijk is om te onthouden, tegen de achtergrond van voortdurend gehoorde beschuldigingen tegen Russen over “een slaven-gen” en “onwil” om voor vrijheid te vechten.

De documentaire, die beschikbaar is in het Russisch maar ook door YouTube gegenereerde Engelse ondertitels biedt, heeft al meer dan 121.000 views.

Oppositiepoliticus Boris Nemtsov tijdens een van de protesten voordat hij in 2015 werd vermoord.  Screenshot van “Hoe hebben Russen zich verzet tegen de opkomst van het Poetinisme? [Dashing 2000],” op het kanaal van Vladimir Milov . Redelijk gebruik.

Tijdens de eerste paar minuten van de video zien we duizenden mensen – waaronder oppositiepolitici Boris Nemtsov  en Iliya Yashin, die in een microfoon schreeuwt: “We moeten de junta van Poetin ontslaan” – deelnemen aan een anti-Poetinprotest terwijl ze door de straten van Moskou lopen en scanderen: “Rusland zonder Poetin.” Nemtsov werd in 2015 vermoord en Yashin zit momenteel een gevangenisstraf van 12 jaar uit.

Op 1:13 op de tijdlijn van de film zegt Aleksej Navalny:  “Omdat alleen degenen die bang zijn het zwijgen kunnen worden opgelegd, wil ik je vragen: ben je bang?” De menigte roept terug “Nee!” Navalny zit negen jaar gevangenisstraf uit en krijgt naar verwachting binnenkort een straf van 20 jaar.

Acties als deze zouden nu onmogelijk te organiseren zijn, gezien de verhoogde repressie in de context van de huidige situatie met Oekraïne.

Door middel van de film toont Milov protesten die begonnen in de jaren '90, in gang gezet door een onafhankelijke tv-zender die later onder staatscontrole gedwongen werd, wat tot op de dag van vandaag voortduurt. Sporen van verzet zijn te zien wanneer mensen alleen op piket gaan, ook al is de straf voor protesteren meestal opsluiting in de gevangenis. Volgens OVD-informatie werden sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022, 19.747 mensen vastgehouden tijdens anti-oorlogsprotesten

Milov heeft het ook over historische gebeurtenissen die plaatsvonden toen verkiezingen nog meer dan alleen maar symbolisch waren in Rusland. Veel oppositieleiders namen deel aan die verkiezingen, en ook aan de protesten, en hebben het gedaan met indrukwekkende resultaten. Hij vertelt ook verhalen van oppositiepolitici – zoals Nikita Belykh die vroeger in de oppositie zat, toen gouverneur van de regio Kirov werd en later toch gevangen werd gezet. Zulke oppositiepolitici werden naar verluidt omgekocht en gedwongen door de regering.

Nu zijn de meeste hoofdrolspelers van deze documentaire vermoord of gevangen gezet. Milov zelf leeft in politieke ballingschap sinds het begin van de grootschalige Russische invasie van Oekraïne in februari 2022.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.