‘Stop het monddood maken van kritische geluiden uit de MENA,’ zeggen activisten in een open brief naar Facebook en Twitter

Een mobiele telefoon vol met grote sociale mediaplatforms. Foto door Tracy Le Blanc van Pexels, een gratis foto database.

Zeventien mensenrechtenorganisaties uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika hebben afgelopen donderdag een gezamenlijke statement naar Facebook en Twitter gepubliceerd waarin ze duidelijk maakten niet achter de recente acties van de social media platformen te staan. De platforms haalden accounts offline van mensen die hun stem lieten horen over onrecht.

De brief die ook door Global Voices is ondertekend, markeert de 10e verjaardag van de zogenaamde Arabische Lente die begon in Tunesië en vanaf daar door het hele gebied heen scheurde. Het afgelopen decennium hebben activisten en vredesvolle demonstranten hevig gesteund op social media als middel om corruptie en politiegeweld in hun landen aan de kaak te stellen. Ook werkte het als middel om vastgeroeste dictatorschappen naar beneden te halen of ten minste te verstoren. Tijdens de opstanden die door de gehele regio waaiden, werd social media zo hevig gebruikt als communicatie- en organisatiemiddel dat de periode ook wel ‘Facebook revoluties’ genoemd werd.

Terwijl vrijheden en rechten in veel landen in de regio zijn vervaagd in de recente jaren hebben social media platformen de deur voor tegengeluid op een constante kier gehouden. Echter, de groep van ondertekenaars hebben aangegeven dat Twitter en Facebook activisten en oppositieleden als doelwit hebben bestempeld.

“Terwijl we de 10e verjaardag van de Arabische Lente vieren, zijn wij, de ondergetekende activisten, journalisten en mensenrechtenorganisaties, samengekomen om onze frustratie en ontzetting uit te spreken. Het platformbeleid en procedures voor inhoudsmoderatie leiden maar al te vaak tot het tot zwijgen brengen en het uitwissen van kritische stemmen uit gemarginaliseerde en onderdrukte gemeenschappen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika,” schreven de ondertekenaars.

De verklaring voegde toe:

Arbitrary and nontransparent account suspension and removal of political and dissenting speech has become so frequent and systematic that they cannot be dismissed as isolated incidents or the result of transitory errors in automated decision-making.

Willekeurige en niet-transparante accountopschorting en verwijdering van politieke en afwijkende uitlatingen is zo frequent en systematisch geworden dat ze niet kunnen worden afgedaan als op zichzelf staande incidenten of het resultaat van voorbijgaande fouten in geautomatiseerde besluitvorming.

Samen met Global Voices behoorden tot de ondersteuners van de open brief onder meer partijen uit de hele MENA-regio, waaronder Access Now, Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI), Article 19, 7amleh, Daarb bees website, Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP), Gulf Center for Human Rights en andere vooraanstaande mensenrechtenorganisaties en journalisten.

De brief vermeldde een reeks incidenten waarbij activisten en journalisten in de regio hun accounts hadden verwijderd van Facebook en Twitter in Tunesië, Syrië, Palestina en Egypte. De brief verklaarde dat “voorbeelden zoals deze veel te talrijk zijn, en dat ze bijdragen aan een breed gedeelde perceptie onder activisten en gebruikers in MENA en het zuiden dat deze platforms niet om hen geven en vaak de mensenrechtenverdedigers niet beschermen wanneer er bezorgdheid wordt geuit.”

In de verklaring werd ook opgemerkt dat de twee populaire sociale mediaplatforms, Facebook en Twitter, zich vaak haasten om te reageren op publieke verontwaardiging van westerse activisten of particuliere belangenbehartiging door mensenrechtenorganisaties, terwijl pleiters in de MENA-regio meestal worden genegeerd. Ook worden eindgebruikers “vaak niet op de hoogte gebracht van de regel die ze hebben overtreden, en ze krijgen geen middel om een ​​beroep te doen op een live moderator.”

De brief zei verder:

Remedy and redress should not be a privilege reserved for those who have access to power or can make their voices heard. The status quo cannot continue.

Remedie en beroep mogen geen voorrecht zijn dat is voorbehouden aan degenen die toegang hebben tot macht of hun stem kunnen laten horen. De status quo kan niet doorgaan.

Mensenrechtengroepen drongen er bij Facebook en Twitter op aan om ‘niet medeplichtig te zijn aan de censuur en het uitwissen van de verhalen en geschiedenissen van onderdrukte gemeenschappen.’ Ook riepen de twee gigantische sociale-mediaplatforms op om vier belangrijke maatregelen te nemen om geuite zorgen te addresseren in een regio die ze beschreven als ‘het hebben van één van ‘s werelds slechtste records op het gebied van vrijheid van meningsuiting.’

De maatregelen die door de mensenrechtenverdedigers naar voren worden gebracht, zijn onder meer dat Facebook en Twitter zich niet mag inlaten met willekeurige of oneerlijke discriminatie. Dit wordt voorkomen door actief samen te werken met lokale gebruikers, activisten, mensenrechtenexperts, academici en het maatschappelijk middenveld uit de MENA-regio om klachten te beoordelen. Ook is het nodig op de nodige lokale en regionale expertise te vertrouwen om contextgebaseerde beslissingen voor het modereren van inhoud te ontwikkelen en te implementeren, afgestemd op de mensenrechtenkaders in de MENA-regio.

De brief riep platforms ook op om “speciale aandacht te besteden aan gevallen die voortvloeien uit oorlogs- en conflictgebieden om ervoor te zorgen dat beslissingen over inhoudsmoderatie niet oneerlijk gericht zijn op gemarginaliseerde gemeenschappen.” Ook werd er opgeroepen om meer transparantie te bieden dan openbare excuses voor technische fouten die eigenlijk “onjuiste inhoudsmoderatie-beslissingen” genoemd moeten worden.

Twitter en Facebook hebben op het moment van schrijven niet op de brief gereageerd.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.