Watergebrek drukt zwaar op Afghanistan

Een dorpsoudste neemt een slokje gezuiverd water nadat medici van het Provinciaal Reconstructie Team van Zabul een nieuw waterzuiveringsproces hebben geïntroduceerd. U.S. military. Creative Commons.

Afghanistan dat aan alle kanten door land is omgeven, had niet altijd gebrek aan water. Oorspronkelijk waren de valleien in dit deel van Azië een belangrijk landbouwgebied, waar snelstromende rivieren werden gevoed door het water van de vele gletsjers. Nu is alles aan het veranderen.

Na een hete, droge zomer is de ernstige droogte verergerd waar vooral  [en] Noord- en West-Afghanistan mee te kampen heeft. Volgens sommigen is dit de ergste droogte waar dit gebied de afgelopen decennia mee te maken heeft gehad. In regio's zoals Balch, Ghowr, Faryab, Badghis, Herat en Jowzjan hebben boeren geen werk meer omdat er geen water meer is om de gewassen te besproeien.

De grondwaterstand is in de hoofdstad Kaboel de afgelopen jaren sterk gedaald. De U.S. Geological Survey [en] gaf aan dat het grondwaterpeil in Kaboel tussen 2004 en 2012 met gemiddeld 1,5 meter per jaar is gezakt. Het is niet goed mogelijk om de waterconsumptie in de hand te houden omdat het waterverbruik van de particuliere pompstations slecht kan worden reguleert. Afghaanse functionarissen voorspellen dat al het grondwater in de hoofdstad in de komende tien jaar zal opdrogen.[af]

De regen die de watervoorraad zou kunnen aanvullen, wordt steeds schaarser. Bovendien zijn mogelijke oplossingen zoals dammen en waterzuiveringsinstallaties juist erg duur.

Vandaag gesproken met boeren -die uienboerderijen hebben – in het oosten van Kaboel. Het grondwater heeft de laatste jaren het laagste niveau bereikt. Dit levert de boeren de grootste problemen op.

Tien hoofdsteden in het globale zuiden balanceren op het rand van een watercrisis. Dat zijn São Paulo, Buenos Aires, Mexico-Stad, Sanaa, Karachi, Kaboel, Peking, Bangalore, Istanboel, en op ons continent, Nairobi. Naast…

Vier decennia oorlog

Bijna een halve eeuw oorlog in Afghanistan heeft de infrastructuur verwoest. Dit geldt ook voor de watervoorziening. Gewone burgers hebben van de overheid de verantwoordelijkheid overgenomen om voor veilig drinkwater te zorgen.

Toch heeft naar schatting 80% van de 6 miljoen inwoners van de stad geen toegang [en] tot drinkbaar water. Verder is volgens het Duitse Federale Instituut voor Geowetenschappen en Natuurlijke Hulpbronnen (GBR) 59% van het drinkwater in de stedelijke gebieden van Kaboel vervuild [en] met bacteriën.

Project voor de stad Kaboel was al lange tijd nodig. Het gemeentebestuur van Kaboel moet de inwoners ook de techniek leveren om regenwater op te vangen. Dit helpt om de ondergrondse watervoorraden in Kaboel aan te vullen.

De oorlog in Afghanistan heeft niet alleen bestaande infrastructuur vernield. De oorlog werkte ook remmend op de ontwikkeling van nieuwe plannen om infrastructuur aan te leggen.

Door een gebrek aan reservoirs, kanalen en dammen blijft maar 30-35% van het water dat uit de Afghaanse bergen komt in [en] Afghanistan zelf. De rest verdwijnt naar de buurlanden.

Het zou wel eens 11 miljard dollar kunnen kosten om de watercrisis in heel Afghanistan te verhelpen. Door donormoeheid ontvangt Afghanistan eerder minder hulp dan dat deze toeneemt. Ook belemmeren problemen met de veiligheid de aanleg van infrastructuur. In 2017 werd de door India gesponsorde Salma dam in de westelijke provincie Herat aangevallen door de Taliban. Bij de ongeregeldheden werden 10 Afghaanse soldaten gedood [en].

Een veranderend klimaat en een snelgroeiende bevolking

Afghanistan's levert slechts een verwaarloosbare bijdrage aan de massale energieconsumptie en het industrieel verbruik die de globale temperatuur opdrijven. Toch ervaart Afghanistan al dagelijks de gevolgen van de klimaatverandering.

Zicht op bergen, in de buurt van Khwahan, een dorp in de provincie Badachsjan, Afghanistan, 3 juni 2012. (37th IBCT foto van Sgt. Kimberly Lamb) (Vrijgegeven). CC 2.0.

In de winter is er geen regen of sneeuw gevallen en er volgde ook nog een hete zomer. Wetenschappers hebben ervoor gewaarschuwd dat de gemiddeld hogere temperaturen de krimping van de strategische gletsjers zullen versnellen. Misschien blijven de Panjshirvallei en een paar andere gebieden gespaard, maar voor de rest koerst Afghanistan af op woestijnstatus.

Dit probleem wordt door de snelgroeiende bevolking alleen maar verergerd. Kaboel is tegenwoordig een stoffige stad met meer dan vijf miljoen mensen met een infrastructuur die slechts voor een vijfde van hen toereikend is.[en]

De verwachting [en] is dat Kaboel in 2050 negen miljoen inwoners zal tellen. Daarmee staat Kaboel vijfde op de ranglijst van snelst groeiende steden in de wereld. Vluchtelingen keren terug. Mensen ontvluchten de onveiligheid van het platteland. In totaal leeft  [en] meer dan 80% van de bevolking in informele nederzettingen. Veel van deze bewoners kopen hun water bij mensen die bronnen aanboren of de bewoners proberen dit zelf te doen.

Het Bureau voor de Statistiek in Afghanistan voorspelt [en] dat de bevolking als geheel in de komende 20 jaar zal groeien van de huidige 37 miljoen naar 43 miljoen inwoners, waardoor de huidige druk op de kostbare watervoorraden nog zal toenemen. Op dit moment zijn er meer dan genoeg waarschuwingssignalen; zicht op positieve ontwikkelingen is er echter niet.

Hoge gebouwen verschijnen overal in Kaboel  – ondanks de onveiligheid – net als elders in opklimmend Azië. Maar mijn grootste zorg is het gebrek aan stedelijke riolering & snelle afname van het oppervlakte water, naast onze kwetsbaarheid voor de nadelige effecten van de klimaatverandering.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.