Tijdens lerarenstaking worden Peruaanse social media opgeschud door sterke foto

Peruaanse politieagent Rodolfo La Rosa Ariza troost een lerares tijdens een protestmars. Beeld van Anthony Niño de Guzmán, veel gedeeld op social media.

Vanaf 15 juni 2017 wordt het nieuws in Peru gedomineerd door de nationale lerarenstaking [es – overige links, tenzij anders aangegeven] die door de Peruaanse lerarenvakbond Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) is georganiseerd. In veel steden zijn er stakingen geweest en daarbij kwam het soms tot botsingen tussen demonstranten en de politie. Te midden van deze chaos veroverde een foto stormenderhand de social media als een baken van vrede in dit conflict tussen lerarenvakbonden en de Peruaanse overheid.

De demonstranten eisen in de eerste plaats dat hun salaris wordt verhoogd en de lerarenevaluatie wordt uitgesteld die voor dit jaar was gepland en die zou voortduren tot 2018. Eind juli slaagden de partijen erin het eens te worden over een verhoging van het basissalaris tot S/2,000 (iets minder dan 600 dollar) en een werkweek van 30 lesuren. Maar om het eens te worden over de voorwaarden van de evaluaties bleek niet zo eenvoudig. Er werden wat afspraken gemaakt, maar niet alle vakbondsleiders accepteerden de voorwaarden.

Ondertussen is de publieke opinie er voorstander van dat de lerarenevaluaties worden doorgevoerd.

De situatie wordt verergerd doordat er meerdere lerarenvakbonden bij de onderhandelingen betrokken zijn. Afgezien van SUTEP zijn ook het ‘Nationaal Comité voor Heroriëntatie en Herstructurering’ (CONARE), Democratisch SUTE, verschillende federaties en afscheidingen van SUTEP van de partij. De punten waarop men het niet eens kan worden, houden in het algemeen verband met de lerarenevaluatie, omdat velen bang zijn dat een groot aantal leraren hierdoor hun baan kan kwijtraken.

Maar dit zijn niet de enige complicaties. De discussies zijn gecompliceerd en worden niet alleen gevoerd tussen overheid en vakbonden, maar raken verstrikt met andere conflicten die verbonden zijn met de zeer complexe recente geschiedenis van Peru. De Minister van Binnenlandse zaken, Carlos Basombrío, beweerde dat er bij de vakbondsleiders personen zijn die banden hebben met een factie van Lichtend Pad, een militante communistische beweging die opkwam in de jaren 80 van de vorige eeuw [en], en verzekerde dat de “overheid geen dialoog zal voeren met sectoren die met deze terroristische groepering verband houden”.

Zo gaan de dagen voorbij, dan boeken de onderhandelaars vooruitgang, dan raken de onderhandelingen weer in het slop. In de tussentijd zijn sommige kinderen al meer dan twee maanden niet naar school gegaan. Er is kans dat in de openbare scholen het gehele schooljaar verloren gaat. Dat schooljaar startte al laat door de hevige regen waar verschillende regio's mee te kampen hadden vanwege de zogeheten Costal El Niño [en].

De leraren organiseren al dagenlang protestmarsen in verscheidene Peruaanse steden, en in sommige gevallen heeft de politie deze met geweld neergeslagen .

Het is in deze context dat een foto van een politieagent en een lerares in de Peruaanse sociale netwerken veel stof deed opwaaien:

Een politieagent troost een lerares –ze zou zijn moeder kunnen zijn– te midden van de repressie en chaos van heden. Een beeld dat je weer wat hoop geeft.

Beto Ortiz, die als journalist in Peru de meeste volgelingen heeft op Twitter en wiens moeder haar hele professionele leven als lerares werkzaam was, belichtte de grote impact van de foto in zijn zondagse opiniecolumn met de titel, “Ze zou je moeder kunnen zijn”.

Me sorprendió […] escuchar la noche siguiente al suboficial PNP huancaíno Rodolfo La Rosa Ariza [uno de los dos protagonistas de la imagen], contarle a un reportero […] lo que había pasado por su mente en aquel momento de caos: “Al ver su llanto y desesperación, le dije: madrecita, yo estoy para protegerte y te voy a llevar a un sitio donde estés segura. La abracé y tomé su rostro entre mis manos. Me hizo recordar a una maestra que yo tuve”. Con […] toda la parafernalia del guardia de asalto, el policía luce enorme y temible, parece un villano de película futurista, una especie de Robocop o de Darth Vader. Pero el solo gesto de acariciar el rostro de esta señora menudita y aterrorizada lo convierte –mágicamente– en un gigante tierno.

Ik was verbaasd […] toen ik die politieagent van Huancayo, Rodolfo La Rosa Ariza [een van de twee personen op de foto], tegen een journalist hoorde zeggen […] waaraan hij op dat chaotische moment dacht: “Toen ik haar tranen en wanhoop zag, zei ik tegen haar: madrecita [betekent letterlijk moedertje, een begrip uit de spreektaal dat wordt gebruikt voor dames waaruit zowel respect spreekt als welwillendheid], ik ben hier om u te beschermen en ik zal u ergens heenbrengen waar u veilig bent. Ik pakte haar troostend vast en nam haar gezicht in mijn handen. Ze deed me denken aan een lerares die ik heb gehad”. Met […] zijn uitrusting die hoort bij een lid van de oproerpolitie, ziet de politieagent er groot en eng uit, hij lijkt op de slechterik uit een futuristische film, een soort Robocop of Darth Vader. Maar dat ene gebaar waarmee hij het gezicht van de kleine vrouw liefkoost, maakt hem –op magische wijze– een tedere reus.

De foto werd veel gedeeld op Twitter en vergaarde awards en erkenning op de social media voor de politieagent op de foto:

Politieagent die een lerares troostte tijdens de lerarenstaking heeft award ontvangen.

Ondertussen zijn in sommige steden de leraren weer aan het werk gegaan terwijl op andere plekken de protesten doorgaan.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.