‘Europa’, een handleiding om migranten en vluchtelingen te helpen Europa te begrijpen

"Europa: An Illustrated Introduction to Europe for Migrants and Refugees" tells the story of European immigration. Credit: Courtesy of the Arab Fund for Arts and Culture

‘Europa: Een geïllustreerde introductie tot Europa voor migranten en vluchtelingen’ schetst de geschiedenis van de Europese immigratie. Met dank aan het Arabisch Fonds voor Kunst en Cultuur (The Arab Fund for Arts and Culture).

Dit artikel van David Leveille is oorspronkelijk verschenen op PRI.org op 2 januari 2017. Het wordt hier opnieuw gepubliceerd vanwege de samenwerking tussen PRI en Global Voices.

Het dikke en kleurrijke boek met de titel ‘Europa: Een geïllustreerde introductie tot Europa voor migranten en vluchtelingen’ is bedoeld om de kennis van Europa's pas aangekomen immigranten te verbreden. Het boek bevat heel veel historische foto's, kaarten, persoonlijke verhalen en feitelijke informatie.

Dat stelt Alia Malek, een Syrisch-Amerikaanse journaliste en een van de samenstellers van het boek. In het algemeen probeert men met de handleiding “Europa te introduceren bij mensen die er nu aankomen, vanuit het perspectief van conflict en migratie. Het gaat over de geschiedenis van Europa gedurende de afgelopen 100 jaar waarbij de twee krachten die gewoonlijk samengaan bepalend zijn – conflict en de migratie die daardoor wordt veroorzaakt,” aldus Malek.

“Het idee was dat mensen die vernietiging hebben meegemaakt, hun eigen ervaringen herkennen in het verhaal over wat er nog geen 100 jaar geleden in Europa is gebeurd.”

Malek vertelt dat zij veel vluchtelingen heeft ontmoet die soms veel en soms weinig wisten over wat hen in Europa te wachten stond en in veel gevallen beseften zij niet dat Europeanen vergelijkbare ervaringen hadden gehad.

“Ik had de meest surrealistische gesprekken. Mensen vertelden me — al wachtend, lopend en zittend in het veld — dingen zoals, ‘Wat er in Syrië en Irak gebeurt is nog nooit in de geschiedenis van de mensheid vertoond, de manier waarop de ene buur zich tegen de andere keert, de manier waarop de structuur van de maatschappij uit elkaar is gevallen, is nooit eerder in de geschiedenis voorgekomen,’ en dat terwijl die gesprekken plaatsvonden op de grens tussen Kroatië en Servië, een grens waar we heel voorzichtig moesten zijn omdat er nog altijd landmijnen liggen uit de Joegoslavische oorlog.

“Dat vond ik ironisch. Feitelijk is de geschiedenis van dat gebied niet veel anders dan die van hun land en we liepen er al pratend doorheen,” zegt Malek.

‘Europa’, aldus de website, is ook bedoeld als praktische gids voor migranten en vluchtelingen en is daarom in vier talen uitgegeven: Arabisch, Farsi, Engels en Frans. Er gaan hoofdstukken over de verschillende politieke systemen in Europa, over de geografie en tradities, maar ook over populaire films en belangrijke boeken, en er is een praktische lijst met organisaties die hulp bieden aan migranten en vluchtelingen.

“In ‘Europa’ staan ook verhalen uit eerste hand — van bewoners, immigranten en vluchtelingen, voormalige en nieuwkomers — in hun eigen woorden vertellen zij persoonlijke verhalen over ‘oorlog, solidariteit en verzoening’,” zegt Malek.

“Ik hou van het verhaal van de Griekse oma's die zelf dochters zijn van Turks-Griekse vluchtelingen. Zij zijn indertijd gevlucht uit het Ottomaanse Rijk toen dat uit elkaar viel en vestigden zich op eilanden zoals Lesbos. En dan helpen ze bijna een eeuw later Syrische, Irakese en Afghaanse vrouwen die er met hun kinderen aankomen … Dan zijn er ook de mondelinge verhalen van mensen die de reis hebben gemaakt, zoals de Afghaanse arts die 10 jaar jaar geleden alleen maar naar Griekenland wilde omdat daar de eed van Hippocrates zijn oorsprong vond. Hij is nu arts in Griekenland en werkt met vluchtelingen … Er zijn Syrische architecten die graag naar Nederland wilden en die nu hun visie op stedelijke planning, zoals ze die in Amsterdam hebben gezien, willen toepassen in Syrië.”

Over de jaren dat ze verslag heeft gedaan van immigratie en mee heeft gewerkt aan ‘Europa’ zegt Malek dat ze is geïnspireerd door de immigranten die ze in de loop van die jaren heeft ontmoet:

“Je weet dat je altijd geschokt bent door negatieve reacties, maar ik ben tevens geroerd en aangenaam verrast door de warmte en hartelijkheid van mensen, niet alleen vrijwilligers die zich naar het station haasten om mensen op te vangen, maar ook door mensen die hun hart openstellen of weten dat hun oma's, ooms of tantes dat doen. Ik was van streek omdat de mensheid niets heeft geleerd van de lessen uit het verleden en tegelijkertijd was ik ontroerd. Het was fascinerend om te zien hoeveel mensen beseffen dat wat er nu gebeurt niet zoveel anders is, hoewel schreeuwerige politici ons dat wel willen doen geloven.”

Een gratis elektronische versie van het boek, geschikt voor mobiele apparaten, is online beschikbaar in alle vier de talen.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.