Een eiland van giftig afval rijst op uit de zee rond de Malediven

Thilafushi, this is where they burn the garbage in paradise. Image from Flickr by Hani Amir. CC BY-NC-ND

Thilafushi Kuni Gondu – Hier verbrandt men het afval in het paradijs. Foto op Flickr door Hani Amir. CC BY-NC-ND

Jaarlijks bezoeken ongeveer een miljoen toeristen de eilandengroep de Malediven vanwege het zonnige, warme weer en de prachtige natuurschoon.

Er is echter een negatief gevolg van al die bezoekers buiten de 395.000 mensen die al op de Malediven wonen: het afval dat er wordt geproduceerd en dat zich opstapelt vormt een hoofdpijndossier voor het kleine land.

Om het probleem aan te pakken besloot de regering in december 1991 om een apart eiland te gebruiken als eindbestemming voor de enorme hoeveelheid afval uit de toeristenindustrie. Thilafushi, dat de bijnaam ‘Afvaleiland’ draagt, was oorspronkelijk een lagune en heette ‘Thilafalhu’. Het heeft een lengte van 7 kilometer en is op het smalste deel 200m breed. Er werden enorme kuilen gegraven waarin het afval werd gedumpt en bedekt met een laag puin, waarna het werd geëgaliseerd met een laag wit zand.

Welkom op de Malediven!

Dagelijks wordt gemiddeld 330 ton afval naar Thilafushi gebracht, waarvan het meeste afkomstig is uit Malé. Op een gegeven moment werden jaarlijks meer dan 31.000 vrachtladingen afval naar Thilafushi getransporteerd. Afval wordt hier ook in de openlucht verbrand.

Maakt iemand zich zorgen over wat plaatselijke en buitenlandse werknemers hier in #Thilafushi inademen? Er worden onbekende stoffen verbrand.

Tegenwoordig beslaat Thilafushi een gebied van ruim 0.43 km2 en wordt gebruikt voor industriële activiteiten zoals botenbouw, verpakken van cement, bottelen van methaangas en een diversiteit aan grootschalige opslag.

Op de blog van milieuorganisatie Bluepeace stond dat gebruikte batterijen, asbest, lood en ander potentieel gevaarlijk afval, vermengd met compact afval uit de stad, op het eiland Thilafushi zich in het water verspreid en zo zorgt voor ernstige ecologische en gezondheidsproblemen op de Malediven. De bezorgdheid heeft echter nooit geleid tot actie door plaatselijke activisten.

Denk je dat Thilafushi een vergissing is? Stel je eens voor hoe het afval er over 20 jaar uitziet? Kan onze zee worden gered?

Mordy, deelnemer aan het gezamenlijk reisproject Atlas Obscura, beschrijft het probleem:

Commerciële activiteiten hebben samen met het lukraak dumpen van afval, gezorgd voor een grote hoeveelheid giftige stoffen in de lagune – kapotte oliedrums, asbest, lood en andere schadelijke metalen, vermengd met huishoudelijk afval, hebben een schadelijk slib gevormd. Er is nog maar weinig rond het eiland dat niet is verontreinigd omdat schadelijke stoffen zich in het water verspreiden en rook van het verbranden van afval in de lucht terecht komt.

Thilafushi island - where garbage just seeps into the ocean as the poisonous tides and toxic winds will. Image fro Flickr by Hani Amir. CC BY-NC-ND

Het eiland Thilafushi – waar afval in de oceaan terecht komt. Foto op Flickr door Hani Amir. CC BY-NC-ND

Filmmaker Alison Teal heeft een documentaire gemaakt over haar verblijf op de Malediven als onderdeel van haar online filmserie Alison's Adventures. Hier tref je een aantal opmerkelijke foto's aan van Alisons reis naar het afvaleiland.

In december 2012 heeft de regering het dumpen van afval op het eiland tijdelijk verboden na een toename van afval dat richting zee dreef. Toch eindigt al het afval uit Malé hier op het eiland.

Alibeyya geeft commentaar op een artikel dat op de plaatselijk nieuwssite Minivan stond en wees op de essentie van het probleem:

The delicate environment of Maldives is in need of a responsible waste management system. It is a big challenge given the geographical situation where each island including resorts must manage its own waste. [..] The resorts should be able to contain to get rid of their waste without having to dump to Thialfushi lagoon.

De kwetsbare omgeving van de Malediven heeft een deugdelijk afvalmanagementsysteem nodig. Dat is een enorme uitdaging vanwege de geografische situatie. Ieder eiland, inclusief de vakantieoorden, moet het eigen afval verwerken. [..] De vakantieoorden zouden hun afval beheersbaar moeten houden en het kunnen kwijtraken zonder het in de lagune van Thilafushi te dumpen.

Begin 2013 verschenen er berichten dat het afvalmanagement op de Malediven wordt belemmerd door de plaatselijke politiek en gebrek aan financiële middelen. Te midden van plaatselijke berichten over het illegaal dumpen van afval in Thilafushi, was er enorme verwarring over wie verantwoordelijk is voor het beheersen van de afvalstroom. Het management van afval in Thilafushi werd in 2010 overgedragen aan het bestuur van Malé ( Malé City Council) en in 2011 werd een contract getekend met het Indiase bedrijf Tatva Global Renewable Energy met als doel het eiland te herstellen en het afvalprobleem beheersbaar te maken.

De overeenkomst is echter nooit geëffectueerd door bureaucratie en politieke interventie en werd onlangs ontbonden, waardoor de toekomst van Thilafushi onzeker is geworden.

Abdullah Faraz schrijft in een opiniestuk in Minivan News:

The first point to note is that underneath all the political rhetoric and maneuvering lies a real issue that affects many lives – the public health hazard, teachers and students being hospitalised, closing of schools, the smoke, the stench etc.

The public has a right to feel disaffected by this crisis, and is indignant and up in arms with good cause.

The second point to note is though this is a manufactured crisis; there is no inherent direction to which this raw emotional energy of the public may flow.

Het eerste wat opvalt is dat achter alle politieke retoriek en kunstgrepen een concreet probleem schuilt dat invloed heeft op veel levens – het gevaar voor de volksgezondheid, docenten en studenten die opgenomen worden in het ziekenhuis, scholen die sluiten, de rook, de stank, etc.
Het publiek mag zich ontevreden voelen door deze crisis en is verontwaardigd en klaar om te vechten voor het goede doel.
Het tweede wat opvalt is dat, hoewel dit een kunstmatige crisis is, het niet duidelijk is waar deze rauwe emotionele energie van het publiek heen gaat.

Wat zeker is: er wordt volgende maand een gevangenis geopend op Thilafushi.

De gevangenis voor 100 gevangenen op Thilafushi wordt volgende maand geopend.

Additional input by Saffah Faroog

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.