Venezuela: Hugo Chávez 12 jaar aan de macht

President Hugo Chávez Frías. Foto van Flickr-gebruiker Bernardo Londoy, gebruikt onder een CC BY-NC-SA 2.0-licentie.

President Hugo Chávez Frías. Foto van Flickr-gebruiker Bernardo Londoy, gebruikt onder een CC BY-NC-SA 2.0-licentie.

Ook als je niet in Venezuela woont, zal het je zijn opgevallen dat ideologische verschillen het land in twee verschillende naties hebben verdeeld. In elk land moeten er natuurlijk verschillende meningen zijn en politieke partijen en groepen die vóór en tegen het huidige bewind zijn, zodat er een gezonde staat ontstaat waar over belangrijke onderwerpen kan worden gediscussieerd. Maar Venezuela is inmiddels een fenomeen dat boven de verschillen staat die tegenwoordig in elk ander Latijns-Amerikaans land als “normaal” worden beschouwd. De enige overeenkomst tussen de beide partijen in Venezuela is, ironisch genoeg, hun president, Hugo Chávez, die op 2 februari 2011 vierde dat hij 12 jaar aan de macht is.

Deze tweedeling is terug te zien op de muren van elke straat in het land. Tegelijkertijd is de wereld via sociale netwerken getuige geweest van de onenigheid in wat we “de maatschappij 2.0″ noemen: Venezolanen discussiëren op Twitter over de situatie in hun land en over wat door de ene partij wordt gezien als 12 jaar van fouten van de regering, en door de andere partij als de successen van de revolutie. Luis Vicente León (@luisvicenteleon [es – alle links]), directeur van Datanálisis (een marktonderzoeksbedrijf), schrijft:

12 años después Venezuela esta dividida en dos mitades, pero una tiene más plata, poder, control y cohesión.

12 jaar later is Venezuela verdeeld in twee partijen, maar de ene heeft meer geld, macht, controle en samenhang

Als je naar de Twitter-berichten van 2 februari kijkt, valt deze tweedeling meteen op. Aan de ene kant vraagt Sonia Aguirre (@soniaguir):

¿Cómo se puede celebrar la mediocridad??? 12 Años haciéndolo es como demasiado, verdad????

Hoe kunnen ze middelmatigheid vieren?? 12 jaar lang is een beetje veel, toch???

Domingo Sifontes (@dsifontes) schrijft:

Por que Esteban [nombre que hace referencia al presidente por los ciudadanos opositores] se mereceria otra oportunidad? si la tuvo y la desperdicio dividiendo el/al pais. Esta como el esposo q le pega a su pareja.

Waarom zou Esteban [een naam waarmee de oppositie de president aanduidt] een tweede kans verdienen? Die heeft hij gehad en hij heeft het verknald door het land te verdelen. Hij is net een echtgenoot die zijn vrouw slaat.

Luis Manuel González (@Luismac) merkt op:

12 años… Sin paz

12 jaar…zonder vrede

Anderen vierden 12 jaar revolutie. FFM, Frente Francisco de Miranda, (@fmm_oficial) meldt:

En 12 años de Revolución Bolivariana Gobierno Nacional ha construido más de 500 escuelas http://bit.ly/hXfHyD#12revolución

In 12 jaar Bolivaarse Revolutie heeft de Nationale Regering meer dan 500 scholen gebouwd http://bit.ly/hXfHyD #12revolution

Oscar José Armas G. (@OJarmas) schrijft:

#12REVOLUCION de libertad y de liberacion de cadenas…..

#12REVOLUTION van vrijheid en het afschudden van ketenen….

Constanza Harding V (@ConstanzaHV) laat door middel van een emoticon zien wat zij van het jubileum vindt:

#12REVOLUCION

Deze duidelijke verschillen zijn elke dag merkbaar; ze zijn wat Venezuela in 12 jaar is geworden.

Maria Belén Otero (@mariabelenotero) verzamelt cijfers uit de krant El Nacional in een lijst getiteld “#CifrasdelDictador” [De Statistieken van de Dictator]:

#CifrasdelDictador: 15 millones de armas ilegales hay actualmente en el país. #ElNacional 13/08/10

#CifrasdelDictador: En los últimos 10 años los homicidios se incrementaron en 134% en Venezuela. #ElNacional 14/08/10

#CifrasdelDictador: El secuestro pasó de 44 casos en 1999 a 795 denuncias en 2009, lo que representa un aumento de 1.707%. #ElNacional 14/08/10

#CifrasdelDictador: El aumento de 1.707% de secuestros en el últimos 10 años no considera la cifra negra, que son los casos no denunciados. #ElNacional 14/08/10

#CifrasdelDictador: Cada 27 minutos un venezolano es víctima mortal de la violencia: 52 al día. #ElNacional 20/08/10

#TheDictator'sFigures: Er zijn momenteel 15 miljoen illegale wapens in het land. #ElNacional 13/08/10

#TheDictator'sFigures: In de afgelopen 10 jaar is het aantal moorden in Venezuela toegenomen met 134%. #ElNacional 14/08/10

#TheDictator'sFigures: Het aantal ontvoeringen is toegenomen van 44 gevallen in 1999 tot 795 aanklachten in 2009, een toename van 1707%. #ElNacional 14/08/10

#TheDictator'sFigures: De toename van 1707% in het aantal ontvoeringen in de afgelopen 10 jaar is exclusief het aantal niet gemelde zaken. #ElNacional 14/08/10

#TheDictator'sFigures: Elke 27 minuten komt er een Venezolaan om als gevolg van geweld: 52 per dag. #ElNacional 20/08/10

Venezuelan Analysis [en] biedt een ander perspectief in een artikel van Gregory Wilpert, waarin hij schrijft:

Venezuela heeft in de 12 jaar dat Chavez president is aanzienlijke vooruitgang geboekt in het creëren van een meer egalitaire, niet-discriminatoire groepsmaatschappij.

Wilpert benoemt vervolgens de vorderingen die de regering heeft gemaakt op politiek, economisch en sociaal gebied, en op het gebied van internationale betrekkingen. Verder beschrijft hij de tekortkomingen en de obstakels waar de regering in de afgelopen 12 jaar tegenaan is gelopen.

Het 12-jarig jubileum van het regime van Hugo Chavez laat opnieuw de tweedeling in Venezuela zien. Sommigen hopen dat Venezuela verder zal gaan op het pad dat in deze 12 jaar is uitgezet, terwijl anderen hopen dat er zo snel mogelijk veranderingen komen. De Venezolanen gaan in december 2012 weer naar de stembus om over de toekomst van de Venezolaanse regering te beslissen.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.