Mexico: Leven verdwijnt uit de Lerma

De rivier de Lerma [nl], in Mexico bekend als “Rio Lerma”, is de langste rivier van Mexico. Het water van de rivier wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening van de hoofdstad en het centrale deel van het land. In de 17e en 18e eeuw werden uitgestrekte haciënda's [nl] gebouwd langs de oevers van deze rivier. Helaas verdwijnt het leven uit de Lerma.

De rivier wordt door een behoorlijk aantal bronnen, zoals fabrieken, vervuild. Er zijn al miljoenen dollars gestoken in vruchteloze pogingen om de rivier te zuiveren en opnieuw tot leven te wekken.

Op de blog agendahidalguense [es] staat een uitspraak van de Mexicaanse president Felipe Calderón [nl]. Hij vindt het heel belangrijk dat Mexico een land wordt waar schoon water één van de belangrijkste onderwerpen op de nationale agenda is:

Schuldes Dávila recordó que desde el 26 de marzo del presente año, el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, hizo un llamado a todos los actores a involucrarse en el uso, manejo y preservación del recurso agua, para que juntos construyamos esta Agenda del Agua, que sin duda marcara la historia de nuestro país, mencionó que es necesario alcanzar un México limpio, donde el 100 por ciento de las aguas residuales sean tratadas. Un México donde toda la población,  disponga de agua potable. Un México responsable con el medio ambiente, que preserve el equilibrio, no sólo de los acuíferos, sino de sistemas y microsistemas ambientales completos.

Schuldes Davila herinnert zich dat Felipe Calderón Hinojosa al op 26 maart van dit jaar alle betrokken partijen opriep om zich in te zetten voor een goed gebruik en management van de watervoorziening en het behoud daarvan. Hij wil tevens gezamenlijk een Water Agenda opstellen die ongetwijfeld van betekenis zal zijn voor de geschiedenis van ons land. Hij vindt het noodzakelijk om te zorgen dat Mexico een schoon land wordt, waar 100% van het afvalwater [nl]wordt gezuiverd. Een land waar de hele bevolking drinkwater heeft. Een land dat zich verantwoordelijk voelt voor het milieu en waar het hele milieu en de microsystemen in balans zijn en niet alleen de waterhoudende grondlaag of aquifers [nl].
Image by Flickr user Gobierno Federal, used under an Attribution-NonCommercial 2.0 Generic Creaative Commons license

President Felipe Calderón tijdens de presentatie van Water Agenda 2030. Foto van Gobierno Federal op Flickr, gebruikt onder Naamsvermelding Niet-commercieel 2.0 Generic Creative Commons-licentie


Milieuverontreiniging

Volgens het artikel van Patricia Vega Villavicencio over het ontbreken van financiële middelen om de uitdroging van de rivier tegen te gaan (No Funds for Dying River Basin) dat werd gepubliceerd op de ISP nieuws website [en] is er veel geld uitgegeven om de verontreiniging van de rivier tegen te gaan, maar er is weinig resultaat  geboekt :

In de afgelopen 16 jaar heeft de lokale overheid van de deelstaat Mexico, die grenst aan het Federale District (Mexico-stad), 714 miljoen dollar uitgegeven aan waterzuiveringsinstallaties, maar er is slechts 27% van de 125 kilometer lange loop van de Lerma gezuiverd.

Het is bij de lokale bevolking algemeen bekend dat de rivier verontreinigd is, omdat in dat gebied industrieën en fabrieken te vinden, zijn zoals (melk)veehouderijen, drankfabrikanten,  papierindustrie, lederwarenbedrijven, petrochemische en chemische industrie.  Zij dumpen hun afval allemaal in de rivier. Verderop in het artikel vervolgt Vega Villavicencio:

Het ziet er niet naar uit dat er een einde komt aan deze aanslag op de Lerma. Milieudeskundigen hebben berekend dat 90% van het water is vervuild en zij voorspellen dat er pas herstel mogelijk is als de strategie verandert.

Jim & Carole's Mexico Adventure legt uit [en]:

Al heel lang wordt stroomopwaarts water aan de Lerma onttrokken voor agrarische doeleinden. Er vloeien landbouwchemicaliën in de rivier en er wordt ook veel industrieel afval in de rivier geloosd door fabrieken die langs oevers zijn gevestigd.

Op de blog Cazador de la Verdad [es – Jager op de waarheid] staan twee video's [es] waarop het gevolg van de vervuiling is te zien.

Gevolgen

De vervuiling van de Lerma heeft een hoge prijs, een onbetaalbare zelfs. Diverse publicaties maken melding van het feit dat mensen die in de buurt wonen lichamelijke klachten hebben die veroorzaakt zijn door de vervuiling.

In 2007 deelde [en] blogger Kristan Taylor van de blog Toluca Gringaer een persoonlijke ervaring:

Ik rook het elke keer als ik er op weg naar Mexico-stad langs kwam. Vooral ‘s nachts is het smerig, als de fabrieken hun afval zonder blikken of blozen in het water dumpen. Met dank aan Nestlé. Chocoladepoeder is al erg genoeg. En dan dit nog? Pasgeleden was ik er overdag. Binnen tien minuten voelde ik het achter in mijn keel merkwaardig branden. Dit is geen grap. Ook mijn ogen prikten nog een paar uur nadat ik er weggegaan was. Er zit niets meer in het water. Niets levends tenminste, met uitzondering van iets wat door mutatie zou kunnen ontstaan en dat erin zou slagen te overleven in het smerig bruisende water, dat me nog het meest doet denken aan de laatste keer dat ik derdegraads brandwonden op mijn huid had.

Periódico El Sur [es] publiceerde een artikel waarin wordt bevestigd dat er door de vervuiling van de Lerma “een opmerkelijke stijging is van het aantal doden door kanker”.

In een andere krant, La Jornada [es] uit Michoacan [nl], schrijft Celic Mendoza:

Varios niños que viven en la cuenca, han presentado diversos cánceres como leucemia a consecuencia de la contaminación del afluente.

Er zijn gevallen bekend van kanker bij kinderen (leukemie) als gevolg van de vervuiling door industrieën die allerlei substanties in de rivier lozen.

Onderzoeker Jeff Conant schreef een tragisch verhaal dat werd gepubliceerd door de krant Earth Island Journal [es]:

In januari 2008 viel een achtjarige jongen, Miguel Angel Lopez Rocha, in de rivier de Santiago (het verlengde van de Lerma) nabij de watervallen El Salto Falls. De jongen werd direct gered, maar werd binnen twee dagen ziek. Negentien dagen later was hij dood. In een medisch rapport werd gesteld dat de dood was veroorzaakt door bloedvergiftiging. Een andere autopsie wees op vergiftiging met zware metalen;  er werd in het bloed van Miguel Angel 10 keer de fatale dosis arsenicum aangetroffen. De dood van de jongen veroorzaakte een schok en zorgde voor hernieuwde aandacht voor één van de ergste milieurampen van Mexico.

Maar er worden niet alleen mensen getroffen, zoals de krant La Jornada [es] in een artikel meldt:

Miles de peces murieron en el río Lerma, a la altura de la comunidad Cuatro Milpas, debido a la severa contaminación que padece el afluente, señalaron grupos ambientalistas, mientras que autoridades municipales, estatales y federales sostuvieron que el fenómeno se debió a “un fenómeno natural, a consecuencia de la falta de oxigenación”.

Er zijn duizenden vissen in de Lerma doodgegaan in de buurt van Cuatro Milpas door ernstige vervuiling, aldus een milieubeweging. Lokale en federale overheden bevestigden dat het fenomeen een natuurlijke oorzaak had en het gevolg was van zuurstofgebrek.

Tot slot laat deze video, die door natitachulita [es] op YouTube werd gezet, zien hoe de Lerma er nu aan toe is. De video heet “Agua para Llorar”[es], dat “Water om te huilen” betekent.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.