Brazilië: Inheems kamp houdt acht maanden stand in Brasilia

Sinds begin januari dit jaar kamperen leden van verschillende inheemse Braziliaanse volken voor het gebouw van het ministerie van Justitie in de hoofdstad Brasilia. De inheemse gemeenschappen beschuldigen de regering en de FUNAI [en] (Fundação Nacional do Índio, de nationale organisatie ter bescherming van inheemse volken in Brazilië) en niet-gouvernementele organisaties (ngo's) van verraad omdat ze niet hebben overlegd met inheemse leiders over zaken die voor hen van belang zijn. In maart lanceerde het AIR (Acampamento Indígena Revolucionário – Revolutionair Inheems Kamp) een blog [pt] waarin hun eisen werden toegelicht:

Nós guerreiros e guerreiras das etnias Pankararu, Korubo, Mundurucu, Krahô-Canela, Fulni-ô estamos há mais de 70 dias acampados na frente do Congresso Nacional, em Brasília, com o objetivo da revogação do Decreto 7.056/09 da Funai e da saída da cúpula mafiosa da Funai, CNPI, ISA e demais Ong's, que têm como finalidade exterminar os indígenas no Brasil.
O decreto 7.056 foi publicado no dia 28 de dezembro de 2009, de forma autoritária, em que os líderes não foram ouvidos e o presidente da Funai junto com as Ongs passaram por cima dos direitos indígenas e em leis internacionais como o artigo 169 da OIT, que redige que os indígenas têm que ser escutados em quaisquer decisões relacionados à eles.

“Índio é terra e não dá para separar.”

Wij, mannelijke en vrouwelijke strijders van de Pankararu, de Korubo, de Mundurucu, de Krahô-Canela en de Fulni-ô, kamperen al meer dan 70 dagen voor het gebouw van het Nationaal Congres in Brasília, met als doel nietigverklaring van Verordening 7.056/09 met betrekking tot de FUNAI en het ontslag van mafialeden die in het bestuur van de FUNAI, CNPI, ISA en andere ngo's zitten en die tot doel hebben om Braziliaanse inheemse volkeren uit te roeien.

Verordening 7.056 werd op 28 december 2009 op autoritaire wijze gepubliceerd, zonder dat onze leiders zijn geraadpleegd, en de president van de FUNAI en de ngo's hebben inheemse rechten en internationale wetgeving genegeerd, zoals artikel 169 van de OIT, waarin staat dat inheemse volken moeten worden geraadpleegd over alle onderwerpen die voor hen van belang zijn.

De indiaan is zijn land en niets kan hen van elkaar scheiden.

Revolutionair Inheems Kamp

Revolutionair Inheems Kamp

De genoemde Verordening 7.056/09 werd door het congres behandeld als een herstructurering van de FUNAI, maar volgens inheemse groepen betekent de verordening in de praktijk dat 24 administratieve kantoren, 9 lokale kantoren en alle dorpskantoren worden gesloten [pt]:

A ausência desses postos foi severamente prejudicial a todas as comunidades de todo o território nacional, pois, o único apoio vindo da Funai – ainda que precário – vinha das administrações e postos.

De sluiting van deze kantoren is schadelijk voor alle gemeenschappen op het hele nationale grondgebied, omdat de enige steun van de FUNAI – hoe onzeker ook – afkomstig was van de administratieve kantoren en lokale kantoren.

Onder de 11 eisen [pt] die de vertegenwoordigers van de inheemse volken hebben ingediend zijn: het instellen van een CNDI (Conselho Nacional de Direitos Indígenas  – Nationale Raad voor Inheemse Rechten) die de inheemse volken autonomie geeft over het beheer van hun erfgoed, hun rechten en hun belangen; raadpleging van inheemse volken over zaken die te maken hebben met milieu en bescherming van hun sociale, culturele en religieuze rechten; respect voor inheems grondgebied en de natuurlijke rijkdommen die er worden gevonden. De inheemse volken eisen bovendien het ontslag van de president van de FUNAI, Márcio Meira, en zijn team, omdat ze niet aan de genoemde eisen tegemoet zijn gekomen. De FUNAI verdedigt hun positie op hun blog [pt] en beweert dat ze, in de 3 jaar van hun bestaan, meer dan 30 zaken hebben behandeld, zoals:

Violência e criminalização de lideranças e comunidades indígenas; conflitos territoriais envolvendo indígenas; população carcerária indígena no Brasil; operações policiais em terras indígenas; a regularização fundiária de terras indígenas; o etnodesenvolvimento dos povos indígenas; o Estatuto do Índio; aproveitamento de recursos naturais, minerais, hídricos e florestais presentes em terras indígenas; educação indígena, pesquisa das línguas indígenas; a situação de extrema vulnerabilidade do povo Guarani Kaiowá; reformulação da política de atendimento e subsistema de saúde indígena; reestruturação, planejamento estratégico e Plano Plurianual do órgão indigenista.

Geweld en criminalisering van leiderschap en inheemse gemeenschappen; conflicten over land waarbij inheemse volken betrokken waren; inheemse gevangenen in Brazilië; politie-optreden op inheems grondgebied; agrarische regulering van inheems grondgebied; etnische ontwikkeling van inheemse volken; het Inheems Statuut; gebruik van mineralen, waterwegen en bossen op inheems grondgebied; inheems onderwijs en onderzoek naar inheemse talen; de omstandigheden en kwetsbaarheid van de Guarani Kaiowá; herformulering van beleid voor inheemse gezondheidszorg; herstructurering, strategische planning en een meerjarenplan voor de inheemse vertegenwoordiging.
Demonstratie van inheemse gemeenschap in Brasilia

Demonstratie van inheemse gemeenschap in Brasilia

In een open brief aan het Braziliaanse volk, gepubliceerd op hun website en overgenomen [pt] door andere blogs, beschuldigt het AIR de FUNAI ervan bij te dragen aan een nationale ontwikkeling die niet in het belang is van de inheemse bevolking, en er zelfs mee in strijd is:

Em nome de um crescimento econômico pleiteado por toda a Nação, temos nossos  territórios impactados por estradas, ferrovias, hidrelétricas e outros empreendimentos, todos aprovados pela FUNAI com um simples “sem óbices ao empreendimento x ou y“, sem que nesse processo se garanta o pleno cumprimento da legislação ambiental e indigenista que ainda está em vigor.

In het kader van het nationaal debat over economische groei is ons grondgebied volgebouwd met wegen, spoorlijnen, hydro-elektrische centrales en andere ondernemingen die allemaal zijn goedgekeurd door de FUNAI, zonder ook maar één “bezwaar tegen onderneming x of y”, zonder garanties dat het proces voldoet aan de huidige milieurichtlijnen en inheemse wetgevng.

In mei en juni sloten andere inheemse volken zich aan bij het revolutionaire kamp, waaronder meer dan 100 Guajajaras en vertegenwoordigers van de Kayapó, de Tapayuna en de Panará [pt]. Maar in juli werd de crisis tussen de inheemse leiders en de autoriteiten nog verergerd door een trieste gebeurtenis die de inheemse rechten zogenaamd moest beschermen. Op 10 juli [pt] vielen verschillende politietroepen zonder bevelschrift het Revolutionair Inheems Kamp binnen en vernietigden tenten en namen kookgerei en kleding mee. In een directe confrontatie met de inheemse demonstranten gebruikte de politie peperspray, waarbij vrouwen en kinderen gewond raakten, waaronder een zwangere vrouw die later een miskraam kreeg in het ziekenhuis.

Maar het Revolutionair Inheems Kamp [pt] blijft zich trots verzetten in de buurt van het ministerie van Justitie, hoewel het onlangs door de politie is verplaatst [pt] naar het Itamaraty-paleis, in afwachting van de nietigverklaring van Verordening 7.056/09.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.