‘Stop de lozing': Gemeenschappen in de Stille Oceaan demonstreren tegen de Japanse lozing van behandeld radioactief koelwater

Protest against Fukushima water

Demonstratie in Fiji tegen het lozen van behandeld radioactief koelwater uit de Japanse fabriek Fukushima in de Stille Oceaan. Foto afkomstig van X (voorheen Twitter) en gepost door 350 Pacific.

Nadat Japan begon met het lozen van onbehandeld radioactief koelwater in de Stille Oceaan, afkomstig van de ontmantelde kerncentrale Fukushima, kwamen er in het hele Stille Oceaangebied protesten op gang.

In maart 2011 veroorzaakten een aardbeving en een tsunami een kernramp in de Fukushima Daiichi kerncentrale, waardoor het grondwater met radioactief afval werd besmet. Het besmette water wordt sinds 2011 verzameld, behandeld en opgeslagen.

Sinds 2021 treft de Tokyo Electric Power Company (TEPCO) voorbereidingen voor de “veilige” afgifte van het door Fukushima behandelde koelwater door middel van het “Advanced Liquid Processing System (ALPS). De Japanse overheid heeft het plan goedgekeurd, maar verschillende aandeelhouders hebben alarm geslagen over de gevolgen, niet alleen in Japan, maar ook in de regio van de Stille Oceaan.

Op 24 augustus 2023 begon Japan met het lozen van behandeld koelwater, terwijl er nog steeds ongerustheid bestond over de eventuele aan te richten schade. TEPCO verklaarde dat het proces om het koelwater vrij te geven, nog zeker drie decennia in beslag zal nemen:

Tijdens de beginfase van het lozen in zee wordt een zeer geringe hoeveelheid koelwater zorgvuldig tijdens een proces in twee stappen geloosd.

Allereerst zal in fase 1 tijdens de eerste lozing van het door ALPS behandelde koelwater, een zeer kleine hoeveelheid water met zeewater worden verdund en opgeslagen in de verticale schacht (de stroomopwaartse watertank), om er zeker van te zijn dat het behandelde water is verdund zoals afgesproken. Nadat het opgeslagen water is bemonsterd en de tritiumconcentraties zijn gemeten, gingen we over op fase 2, namelijk het continue lozen in zee vanaf 24 augustus.

Het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) heeft de voorbereidingsactiviteiten van TEPCO gevolgd en een rapport uitgebracht waarin de “verwaarloosbare” invloed van het behandeld water op het milieu wordt vermeld.

Het IAEA concludeerde dat de Japanse aanpak en activiteiten om ALPS-behandeld water te lozen in overeenstemming is met de relevante internationale veiligheidsnormen. In het rapport werd opgemerkt dat de gecontroleerde, geleidelijke lozingen van het behandeld water naar de zee, zoals momenteel gepland en beoordeeld door TEPCO, een verwaarloosbaar radioactieve invloed op de mens en het milieu zou hebben.

Volgens het Pacific Islands Forum, de officiële groep van regeringen van landen in de Stille Oceaan, zal men haar afspraken met Japan over meer informatie en transparantie continueren, hoewel men is verdeeld over de vraag of men de lozing van behandeld water in zee zal steunen of afwijzen.

Maar voor milieu-activisten in de Stille Oceaan betekent het lozen van afvalwater de vernietiging van het onderwaterleven en staat de toekomst van de regio op het spel. De verklaring door de Justice Pacific is een weerspiegeling van het alom aanwezige sentiment onder de niet-gouvernementele organisaties:

De implicaties van het Japanse besluit om radioactief koelwater op zo'n manier te lozen, zijn verreikend en potentieel catastrofaal. Het is niet alleen een ernstige bedreiging voor het onderwaterleven en de ecosystemen, maar veroorzaakt ook grote ongerustheid over de gezondheid en veiligheid van de gemeenschappen in de Stille Oceaan, die voor hun levensonderhoud en voedselvoorziening afhankelijk zijn van de zeeën.

Een bonte mengeling jongeren en ouderen sloot zich vandaag aan tijdens de mars in het centrum van Suva naar het Albert Park tegen het lozen van radioactief afval door de Fukushima kerncentrale. Meer beelden: https://t.co/umrSPZQ1sV #𝐍𝐮𝐜𝐥𝐞𝐚𝐫𝐅𝐫𝐞𝐞𝐏𝐚𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜#SayNotoFukushima

In Fiji gingen honderden mensen de straat op om het lozen van behandeld afvalwater door Japan in de Stille Oceaan aan de kaak te stellen. De Pacific Feminist Community of Practice waarschuwde voor mogelijke blootstelling aan radioactieve straling:

De Japanse actie door het lozen van radioactief afvalwater afkomstig van de Fukushima kerncentrale in de Stille Oceaan, zorgt voor nog meer intergenerationele problemen in onze regio. De wetenschappelijke bevindingen zijn duidelijk, ongeacht de uitspraken door de agressieve en giflozende industrie. Een veilige dosis radioactieve straling bestaat niet.

De mars eindigde bij het Albert Park waar men elkaar aanmoedigde, een moment van stilte in acht werd genomen, en veel deelnemers als daad van verzet tegen Japan languit op straat gingen liggen. #nuclearfreepacific #saynotofukushima #newclearways

Tijdens de demonstratie benoemden de gemeenschapsleiders de schrijnende ervaringen op de eilanden in de Stille Oceaan waar door onwikkelde landen, zoals de Verenigde Staten en Frankrijk, gedurende tientallen jaren kernproeven werden gehouden. Deze gemeenschappen lopen een verhoogd risico door de enorme gevolgen van de klimaatverandering. De dreiging die uitgaat van een mogelijk rampzalig gevolg door de lozing van behandeld koelwater uit de Fukushima kerncentrale, verergert het lijden van de gemeenschappen.

Deelnemers aan de protesten riepen leuzen, aangemoedigd door de beweging tegen radioactief afval in de regio: “Veilig? Dump het in Tokyo! Veilig? Test het in Parijs! Veilig? Bewaar het in Washington! Maar houd onze oceaan radioactiefvrij!”

Eendracht maakt macht.

Gisteren spraken we over onze burgerlijke verantwoordelijkheid en het recht om onze zorgen te uiten over het Japanse besluit om behandeld radioactief koelwater in de Stille Oceaan te lozen. We hebben altijd gepleit voor een #Schone Oceaan en dat doen we tot onze laatste snik

Dr. Marco de Jong, een Samoraanse Nieuw-Zeelander en historicus, met speciale expertise in de Stille Oceaan, sprak en discussieerde met Teuila Fuatai over hoe de wetenschap wordt gebruikt om dissidenten in de Stille Oceaan tot zwijgen te brengen.

De suggestie dat inwoners in de Stille Oceaan dit onderwerp onwetenschappelijk benaderen is de meest extreme vorm van verdraaiing van feiten die onze collectieve rechten, ons recht op zelfbeschikking en onze oprechte bezorgdheid over de intergenerationele gevolgen aantast. Het is eenvoudigweg niet waar en het berust op racistische stereotiepen, namelijk dat wij als bewoners in de Stille Oceaan niet in staat zijn om ingewikkelde vragen te doorgronden. Maar in werkelijkheid kennen we onze rechten en weten we dat hier sprake is van het toebrengen van buitenproportionele schade.

Wanneer iemand in de Stille Oceaan over sociale en economische privileges of macht beschikt, buit het dan uit en laat het niet aan anderen over.

Laat je stem luid horen over het onrecht van #FukushimaNuclearWasteWater lozing!

Oefen druk uit op Japan en onze leiders en help het stoppen! Voor onszelf en de generaties na ons! #PacificStrong

Protesten zijn gemeld in Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en de  Filipijnen. Ondertussen heeft China de invoer van zeevruchten uit sommige prefecturen in Japan verboden.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.