Waar is de Qatarese mensenrechtenverdediger Noof Al-Maadeed?

Screenshot van Noof Al-Maadeed uit haar YouTube video, عودة #نوف_المعاضيد الى قطر ٢٠٢١ (De terugkeer van #Noof_AlMaadeed naar Qatar 2021), gepost op 6 oktober 2021.

Dit artikel is geschreven door Khalid Ibrahim, uitvoerend bestuurder van het Gulf Center for Human Rights (GCHR), een onafhankelijke non-profit organisatie die de vrijheid van meningsuiting, samenwerking en het recht op een vreedzame vergadering in de MENA-regio bevordert.

Noof Al-Maadeed is een 23-jarige vrouw uit Qatar, vol ambitie en hoge verwachtingen. Toen ze werd geconfronteerd met huiselijk geweld door haar familieleden, waaronder haar vader, en de overheidsinstanties haar geen enkele bescherming boden, vluchtte ze via Oekraïne naar Groot-Brittannië. Dit nadat ze zonder medeweten van haar vader zijn telefoon had gebruikt om toestemming te vragen te reizen. Tijdens een televisie-interview op 4 augustus 2020 vertelde ze over haar ontsnapping op 26 november 2019 van Qatar – via Oekraïne – naar Groot-Brittannië.

Toen ze in Groot-Brittannië arriveerde, vroeg ze asiel aan. Tijdens haar verblijf stelde ze zichzelf voor als verdediger van vrouwenrechten in Qatar. Ze vertelde hoe mannelijke voogdij vrouwen ervan weerhoudt om te werken of te reizen zonder de toestemming van een mannelijk familielid en hoe vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld vrijwel niet worden beschermd.

Al-Maadeed trok haar asielaanvraag in Groot-Brittannië in, nadat de Qatarese autoriteiten haar hadden verzekerd dat ze bescherming zou krijgen als ze naar haar thuisland zou terugkeren. Op 6 oktober 2020 plaatste Al-Maadeed op haar Instagram-account een video waarin ze haar terugkeer op 30 september van Londen naar de hoofdstad Doha toelichtte en waar ze de volgende dag arriveerde.

Wat er daarna gebeurde is niet te bevatten. De Qatarese autoriteiten, die beloofden haar te beschermen – zoals ze dat bij alle ingezetenen behoren te doen – braken al hun beloften en lieten haar vallen. Vervolgens probeerde ze het huiselijk geweld te overleven.

In een video op 12 oktober op haar Twitter account vertelde Al-Maadeed dat ze het slachtoffer was geweest van drie mislukte pogingen tot moord door haar familie. Ze beschreef ook dat haar vader, haar belangrijkste tegenstander en de reden dat ze van huis was weggelopen, nota bene de lobby binnenkwam van het hotel waar ze verbleef.

Misschien geeft de volgende tweet van 12 oktober een reëel beeld van de kwellingen die ze bij haar terugkeer moest ondergaan:

Mijn familie en allen die mij na staan, willen mij vermoorden.

Kort daarna plaatste ze de volgende tweet:

“Sheikh Tamim is de enige die met zijn eigen handen het levensgevaar waaraan ik ben blootgesteld, kan stoppen.”

Op 13 oktober verdween Al-Maadeed compleet van de sociale media en haar verblijfplaats is tot nu toe onbekend. De Emir van Qatar, Sjeik Tamim bin Hamad, op wiens bescherming en steun Al-Maadeed rekende en smeekte om haar te steunen, was niet in staat om de noodzakelijke bescherming te geven aan een staatsburger, die geen enkele overtreding beging en vrijwillig naar haar land terugkeerde wegens de vele beloften door de autoriteiten om haar veiligheid te garanderen.

Sinds haar verdwijning verschenen er tegenstrijdige berichten over wat er is gebeurd. Volgens sommige rapporten werd Al-Maadeed door haar familie vermoord, maar anderen meldden dat ze gedwongen onder zware sedatie was gedetineerd in een psychiatrische kliniek. Ondertussen weigert de Qatarese regering documenten vrij te geven als bewijs dat ze nog in leven is, wat veel argwaan oproept.

Het Gulf Center for Human Rights kan de genoemde rapporten niet bevestigen, maar houdt de autoriteiten die de toezegging hebben gedaan Noof Al-Maadeed te beschermen, maar hebben gefaald, verantwoordelijk voor alles wat haar is overkomen. Op dit moment wijst alle informatie erop dat het leven en de vrijheid van  Al-Maadeed ernstig gevaar loopt. Mocht ze niet worden vermoord, dan staat het vast dat ze misschien een lange gevangenschap in isolatie tegemoet gaat, wat haar leven in gevaar brengt.

De GCHR doet nogmaals een beroep op de internationale gemeenschap, vooral de VN-instellingen en regeringen met invloed in Qatar en leden van de Europese Unie, onmiddellijk actie te ondernemen om de Qatarese autoriteiten onder druk te zetten en te garanderen dat Al-Maadeed veilig is en zich vrij in Qatar kan bewegen.

De regering van Qatar kan de internationale opinie die op zoek is naar waarheidsvinding niet blijven negeren, en haar absolute stilzwijgen betekent een zekere veroordeling, maar ze blijft  volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van haar burgers, zoals Nouf Al-Maadeed.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.