In Oaxaca (Mexico) creëren vrouwen met fotografische technieken een nieuwe leefwereld

Deborah Klochko workshop

Deelnemers aan de workshop ‘¡Rompe las reglas de la foto!’ (Reken af met de fotografische regels!). Foto Angie Keller, toestemming voor publicatie.

In Oaxaca, in het Zuidoosten van Mexico, leven zeven van de tien autochtone vrouwen in armoede. Ze hebben vrijwel geen toegang tot normaal onderwijs. Al op jonge leeftijd vervullen de vrouwen een belangrijke taak in het huishouden en tegelijkertijd dringt het federale bestuur er bij de gezinnen op aan om – volgens regionale tradities – de kinderen van school te houden.

Om die reden hebben het Museum of Photographic Arts (MOPA) in  Californië en het Fondo Guadalupe Musalem, een Mexicaanse non-profit organisatie, hun krachten gebundeld. Tijdens een weekend in november 2018 werd op het MOPA voor 25 jonge vrouwen een workshop ‘fotografische technieken’ georganiseerd.

Sinds de oprichting in 1995 organiseert het Fondo Guadalupe pedagogische workshops voor jonge, autochtone plattelandsvrouwen met een studiebeurs.

Global Voices sprak via e-mail met Deborah Klochko, directeur van het Museum of Photographic Arts (MOPA) over dit initiatief:

Global Voices (GV): Hoe kwam de samenwerking tussen MOPA en Fondo Guadalupe tot stand?

Deborah Klochko (DK): Supe del Fondo Guadalupe Musalem a través de su instructora de fotografía Marcela Taboada, a quien conocí en un taller que di en Ciudad de México. Me contó sobre su programa e inmediatamente supe que MOPA tenía que formar parte de él. Supimos que éramos una colaboración destinada, al poder usar la fotografía como parte de su travesía.

Deborah Klochko (DK): Tijdens een door mij geleide workshop in Mexico-Stad maakte ik kennis met Marcela Taboada, de docent fotografie bij het Fondo Guadaluope Musalem. Zij vertelde mij over haar programma en ik wist meteen dat MOPA hierin zou moeten participeren. We concludeerden dat het goed was om met elkaar samen te werken en het medium fotografie in te zetten.

GV: Kunt u ons iets meer vertellen over deze workshop waaraan deze jonge vrouwen in het kader van dit initiatief hebben deelgenomen?

DK: El taller se llama ¡Rompe las reglas de la foto! Haciendo uso de un modelo interactivo, la instructora de MOPA Maria Rios-Mathioudakis y las alumnas del Fondo trabajaron en equipo para identificar las reglas fotográficas para después adrede romperlas. Las alumnas identificaron más de 15 reglas, como por ejemplo, el cuidado que se le da a una foto impresa para no deteriorarla, enmarcar y colgar fotos en una pared para ser mostradas, etcétera.

En equipo o en pares, las alumnas se propusieron a romper las reglas que identificamos, tomando fotos, imprimiéndolas e interviniendo en el proceso. Estas intervenciones se dieron cuando crearon su propio collage (recortando sus imágenes y reconstruyendo una sola imagen con los recortes), creando siluetas, escribiendo sobre las imágenes con plumones (varias hicieron esto es su idioma natal), y creando perfiles de sus compañeras (al estilo de David Hockney [pintor británico] y Joyce Neimanas [fotógrafa estadounidense]). Este estilo juega con su percepción de su espacio ya que presenta una representación compleja del sujeto.

DK: De workshop heeft als titel: ‘Breek met de fotografische regels’. Door gebruik te maken van een interactief model werken MOPA-docent Maria Rios-Mathioudakis en de deelnemers als een team, waarbij ze de fotografische regels traceren om ze vervolgens doelbewust af te schaffen. De leerlingen traceerden meer dan 15 regels, bijvoorbeeld hoe een geprinte foto moet worden bewerkt zonder deze te beschadigen, hoe deze in te lijsten en op te hangen, enzovoort.

In kleine groepen gingen de deelnemers aan het werk door het breken van de regels die ze hadden getraceerd: ze maakten opnamen en afdrukken en bewerkten het procedé.  Met deze tools maakten ze hun eigen collage, zoals het bijsnijden van de foto's, met uiteindelijk een totaal nieuwe foto als eindresultaat. Ook gaven ze foto's onderschriften (soms in hun moedertaal) en maakten ze schetsen van andere deelnemers in de stijl van de Britse schilder David Hockney en Joyce Neimanas, een Amerikaanse fotograaf. Deze stijl speelt met hun beleving van ruimte, omdat het een complexe weergave is van het onderwerp.

GV: Wat was er speciaal aan de workshop?

DK: Recibimos a un grupo increíble de jóvenes talentosas. El taller comenzó a las 10 a.m. y termino a la 6:30 p.m. A esta hora las alumnas nos pidieron más tiempo para trabajar en sus proyectos. En todos mis años dando clases, me he encontrado con un joven o dos con el mismo tipo de motivación que vi en cada una de nuestras 25 alumnas. Fue un grupo que escarbó profundo y creó muy buen trabajo. Estuvieron presentes, fueron críticas, trabajaron en equipo y rompieron las reglas (de la mejor manera posible).

DK: We maakten kennis met een enthousiaste groep getalenteerde jonge vrouwen. De workshoptijden waren van 10.00 uur tot 18.30 uur. Na afloop wilden de deelnemers meer tijd om het hele project af te maken. Ze waren echt intensief bij het thema betrokken en leverden uitstekend werk af. Ze werkten geconcentreerd, hadden een kritische instelling, functioneerden als een team en braken met de regels in de breedste zin van het woord.

Guadalupe Musalem - Klochko - Oaxaca

Deborah Klochko (links) leidt de workshops als onderdeel van de samenwerking met het Fondo Guadalupe Musalem. Foto Angie Keller, toestemming voor publicatie.

GV: Hoe zijn uw ervaringen met dit onderwijsexperiment, vergeleken met uw vorige projecten? 

DK: El grupo también fue de varias maneras parecido a los que nos encontramos en los Estados Unidos. Son mujeres jóvenes que están muy bien conectadas a las culturas globales que encuentran a través del internet: YouTube, Anime e Instagram en sus smartphones. También están muy abiertas a aprender a utilizar nuevas herramientas, aplicaciones y filtros

DK: Op sommige punten was deze groep vergelijkbaar met die in de Verenigde Staten. De deelnemers zijn jonge vrouwen met een grote affiniteit met wereldwijde cultuur die ze op internet en op hun smartphones vinden, zoals You Tube, Anime en Instagram. Ook willen ze graag alles weten over de nieuwe tools en wat ze ermee kunnen doen.

GV: Kunt u iets vertellen over Oaxaca?

DK: Oaxaca es una región que valora la cultura y el arte. No hay por qué tratar de convencer a alguien de que este aspecto en su cultura les es importante. El arte es asombroso, y constantemente están organizando eventos de arte en parques públicos, en la esquina de la calle, en galerías y en museos. Fue encantador poder ser parte de todo.

DK: Oaxaca is een regio waar cultuur en kunst in hoog aanzien staan. Het cultuuraspect staat centraal. Kunst is niet meer weg te denken in het dagelijks leven. Je komt het tegen in parken, straten, galerieën en musea. Ik heb ervan genoten.

GV: Hebt u tot slot nog iets toe te voegen?

DK: La fotografía es un medio universal y es por esto que nuestros programas llevan un impacto global. Estas iniciativas sólo son posibles gracias a la generosidad de nuestros contribuyentes y patrocinadores.

DK: Fotografie is een universeel medium. Daarom zijn onze programma's wereldwijd inmiddels een begrip, dankzij de vrijgevigheid en samenwerking met onze supporters.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.