Myanmar’s ‘Lenterevolutie’ in de Verenigde Staten

Anti-junta protest during APEC summit

Tijdens de APEC-top protesteerden en veroordeelden activisten bedrijven en regeringen voor de levering van kerosine en wapens aan het militaire regime in Myanmar. Foto: Myanmar Student Union, gebruikt met toestemming.

In de Verenigde Staten wonende leden van de All Burma Federation Students Union, een Burmese studentencoalitie, steunen de pro-democratische beweging in Myanmar door het organiseren van protesten en politieke voorlichting, gericht op de diaspora-gemeenschap.

Deze jonge activisten maken deel uit van de ‘Lenterevolutie‘, het wereldwijde verzet tegen het militare regime, dat in februari 2021 in Myanmar door een staatsgreep aan de macht kwam.

Tijdens de Azië-Pacific Economische Samenwerking (APEC)-top die in november in San Francisco, Californië, werd  gehouden, bevonden zich activisten uit Myanmar die protesten organiseerden, waarbij ze bedrijven en regeringen veroordeelden die de junta voorzagen van vliegtuigbrandstoffen en militair wapentuig.

Global Voices interviewde enkele Myanmarese activisten die hun campagnes en activiteiten coördineerden, met de bedoeling om de wreedheden door de junta te ontmaskeren en de doelstellingen met betrekking tot de ‘Lenterevolutie’ te promoten. Een vertegenwoordiger van de Myanmar Student Union reageerde op vragen van de auteur van dit verhaal op een sociaal mediaplatform.

Mong Palatino (MP): Hoe steunen jullie als jonge activisten de ‘Lenterevolutie’ in deVerenigde Staten?

Myanmar Student Union (MSU): We delen met elkaar gegevens over de huidige situatie in Myanmar en wat we tot nu toe hebben bereikt, zoals op scholen, op straat en online, om samen de Lenterevolutie mee te maken. Wij, activisten van de Myanmar Lenterevolutie, voeren campagnes, starten een organisatie en zorgen ervoor dat het beleid van de All Burma Federation Students Union wordt nageleefd.

Onder de migranten mobiliseren we jongeren/studenten uit Myanmar die onlangs zijn aangekomen, om campagnes te voeren waarbij we de fascistische gewapende legereenheden willen isoleren, maar ook om de facilitators van de fascistische Myanmarese junta te ontmaskeren. Dit door in  contact te komen met andere onderdrukte volkeren ter wereld, om onze oproep met elkaar te delen en te versterken (onze vijanden hebben zich ook verenigd).

Shutdown APEC

Activisten uit Myanmar sloten zich aan bij het ‘shutdown APEC’ protest in San Francisco, Californië. Foto door de auteur.

MP: Welke acties en activiteiten hebt u tijdens de APEC-week ondernomen om het anti-junta verzet onder de aandacht te brengen?

MSU: Op 11 november organiseerden we de conferentie People’s Summit en een workshop over de Myanmarese Lenterevolutie, de huidige stand van zaken over het dictatoriale bewind en hoe APEC en de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) lidstaten met de Myanmarese fascistische strijdkrachten hebben samengespannen. Onze Jongerenworkshop had tot doel om de diverse strijdmethoden met de jeugdbewegingen Youth of the National Democratic Movement en Youth Movements in de Verenigde Staten, die strijden tegen uitbuiting en onderdrukking, op elkaar af te stemmen.

Tijdens het slot op  de CEO-top in San Fransisco organiseerden wij een ‘die-in’, waarbij we uit protest op de grond gingen liggen en simuleerden alsof we doodgingen.We riepen op om te stoppen met de verkoop van vliegtuigbrandstoffen en wapens aan de fascistische Myanmarese junta.

Myanmar Spring Revolution slogan

Tijdens de workshop op de anti-APEC-top, stond bij de MSU-leden de populaire leus van de ‘Lenterevolutie’ centraal. Foto door de auteur.

MP: Hoe is de stemming bij de Myanmarese dispora-gemeenschap in de Verenigde Staten?

MSU: De overzeese Myanmarese gemeenschap heeft zich sinds de eerste dag van de militaire staatsgreep georganiseerd om democratie en mensenrechten in hun thuisland op te eisen. De enorme steunbetuigingen, protesten en politieke voorlichting tijdens de Lenterevolutie door de overzeese Burmese gemeenschap, was bepalend voor onze overwinngen. Een aanhoudende algemene staking die bijna drie jaar duurde, heeft het burgerlijk bestuur van de militaire junta tot staan gebracht, waarbij de enorme territoriale terreinwinsten door de strijdkrachten van de Lenterevolutie en inheemse/etnische revolutionaire organisaties een belangrijke rol hebben gespeeld.

Tijdens de workshop op de anti-APEC-top, speelden de MSU-leden een lied ter ere van de jonge martelaren van de ‘Lenterevolutie’.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.