Animatiefilmpjes over religieuze tolerantie en bescherming van vluchtelingetjes in Myanmar

Screenshot of a video warning about the negative social impact of religious discrimination and online hate speech. Source: YouTube

Screenshot van een video die waarschuwt tegen de negatieve sociale gevolgen van religieuze discriminatie en haatzaaierij op het internet. Bron: YouTube

Afgelopen jaar heeft Global Voices aandacht [nl] besteed aan het werk van Equality Myanmar, een niet-gouvernementele organisatie die multimedia-materiaal [en] maakt om de mensenrechten in Myanmar te bevorderen.

We schonken toen aandacht aan vijf animatiefilmpjes waarin op een eenvoudige maar creatieve manier wordt uitgelegd welke gevolgen geweld heeft voor een gemeenschap. Een andere doelstelling van de filmpjes is om de kijkers te leren hoe ze op een doeltreffende manier onderdrukking het hoofd kunnen bieden en om de kansloze groepen in de samenleving sterker te maken.

We presenteren nog vier andere filmpjes, waarin duidelijk wordt dat er meer moet worden gedaan om religieuze intolerantie en rassendiscriminatie in Myanmar te bestrijden.

Myanmar maakt zich op voor een overgang naar een democratie, maar dit proces wordt ondermijnd door de verontrustende opkomst van religieus extremisme en xenofobie in de afgelopen jaren.

In diverse gemeenschappen, met name in het westen van het land, zijn er geregeld aanvaringen tussen boeddhistische nationalisten en islamitische minderheden. Het toenemende geweld heeft duizenden moslims en andere etnische minderheden verjaagd. De haatzaaierij op sociale media heeft de onverdraagzaamheid en rassenhaat nog erger gemaakt en de minderheidsgemeenschappen zijn daar het slachtoffer van.

Maatschappelijke organisaties in Myanmar zijn diverse projecten gestart om vrede, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid te bevorderen. En ook op internet zijn mensen actief om een  tegengeluid [en] te geven aan de haatzaaierij. Het gebruik van animaties is ook een handige methode om aan te geven dat mensenrechten belangrijk zijn in de samenleving.

Deze video's van Equality Myanmar gaan over relevante problemen die de kijkers makkelijk kunnen begrijpen. Dit filmpje gaat bijvoorbeeld over diversiteit en het wijst de kijkers op de rol die verkeerde informatie speelt bij het verspreiden van haat:

In deze video werken vrijwilligersgroepen van verschillende religieuze pluimage samen bij het distribueren van hulpgoederen en verlenen van bijstand aan de slachtoffers van een overstroming. Het is een eenvoudig maar krachtig geheugensteuntje dat mensen met een verschillende religieuze achtergrond prima kunnen samenleven en samenwerken:

In deze video wordt uitgelegd hoe discriminatie jonge mensen kan beroven van hun recht op vrij en creatief denken:

En als laatste deze video, waarin te zien is dat er kinderen zijn die hun huis moeten ontvluchten. Dit filmpje benadrukt dat het nodig [en] is dat we begrip hebben voor het lot van vluchtelingen en dat de staat moet ingrijpen om vluchtende kinderen te redden uit de handen van mensensmokkelaars. Een andere dreiging die aan bod komt in deze video is de racistische instelling van veel stedelingen:

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.