Singapore: Campagne “Nee tegen verkrachting”

In Singapore wordt verkrachting van een vrouw door haar eigen man niet als verkrachting behandeld.

Maar dat zou wel moeten.

Dit is de belangrijkste boodschap van de campagne No To Rape [en – alle links] (Nee tegen verkrachting) die op de Facebook-pagina van de groep is gepubliceerd. Het doel van de organisatoren is afschaffing van de immuniteitswet voor verkrachting binnen het huwelijk in Singapore.

De campagne No To Rape staat voor een eenvoudig idee: seksueel geweld door wie dan ook, tegen wie dan ook, is crimineel geweld. Seksuele penetratie zonder wederzijds goedvinden moet dus worden behandeld als verkrachting, ook als het slachtoffer en de dader met elkaar getrouwd zijn.

De groep heeft al meer dan 3.000 handtekeningen verzameld voor de petitie die aan de minister-president zal worden overhandigd.

We willen graag iedereen bedanken die de petitie No To Rape heeft gesteund om immuniteit voor verkrachting binnen het huwelijk in Singapore af te schaffen. Twintig minuten geleden is onze petitie officieel gesloten met meer dan 3.600 handtekeningen.

De komende paar dagen zullen we de verzamelde gegevens verwerken voordat we de petitie per e-mail en op papier aanbieden aan onze minister-president, de heer Lee Hsien Loong.

Barnyard Chorus merkt op dat de “verkrachtingscultuur in Singapore een fenomeen is dat ons echt heeft verrast en verontrust toen deze ongelofelijk afschuwelijke, vrouwonvriendelijke en weerzinwekkende kwestie eindelijk naar buiten kwam”.

Syinc steunt de campagne No To Rape:

Laten we alleen eens naar één aspect van deze kwestie kijken om te zien hoe ontzettend afschuwelijk dit is.

Als een onbekende man iemand verkracht die hij niet kent, is het hoogst onwaarschijnlijk dat deze twee personen elkaar ooit weer zullen tegenkomen.

Als een man zijn vrouw verkracht, zien ze elkaar elke dag. Sterker nog, de kans is groot dat het misbruik blijft doorgaan. Misschien wel elke dag.

Als iemand die heeft beloofd van je te houden en je door dik en dun te beschermen zo'n weerzinwekkende daad begaat – dan laat dit onuitwisbaar diepe littekens achter in iemands ziel.

The Temasek Review legt uit waarom deze kwestie voor iedereen belangrijk is:

Deze campagne brengt vrouwen en mannen, jong en oud, mensen van verschillende afkomst, mensen met verschillende religies en mensen zonder religie samen. Wat je achtergrond ook is, we hebben hier allemaal een gemeenschappelijk belang bij. Iedereen heeft recht op bescherming door de wet tegen geweld, ongeacht wie de dader is. Verkrachting is mishandeling, een vorm van misbruik, waarbij toevallig een geslachtsorgaan wordt gebruikt in plaats van een vuist.

Voor de campagne No To Rape zijn een aantal spotjes gemaakt om de inwoners van Singapore op te roepen de petitie te steunen:

Maar sommige netizens steunen de campagne niet. Toolang reageert op het blog The Online Citizen:

De lage respons laat zien dat als elk echtpaar de campagne steunt om verkrachting binnen het huwelijk in het strafrecht op te nemen, de politie het het hele jaar door erg druk zou hebben en geen tijd zou hebben om Singapore te beschermen tegen misdaad en terrorisme, want ze zouden dan alleen bezig zijn met onderzoeken wat duizenden echtparen elke nacht in bed doen, om te kijken of er buitensporig geweld is gebruikt tegen de partner. Als er inderdaad buitensporig geweld is gebruikt en dit gelijk is aan verkrachting binnen het huwelijk, dan kan het politieonderzoek maanden in beslag nemen. Ondertussen hebben de echtelieden zich met elkaar verzoend en duiken ze weer het bed in om het bij te leggen en trekken ze de aanklacht in. Al het politiewerk is voor niets geweest. Ik stel voor dat de onderzoekers eerst naar de Hoge Raad en de Familieraad gaan, zodat ze alles weten over familieproblemen en huiselijke problemen voordat ze zich met deze campagne inlaten.

Btan denkt dat de organisatoren te weinig handtekeningen hebben verzameld omdat de petitie niet echt door het grote publiek wordt gesteund:

De opstellers van de petitie zitten nog in de ontkenningsfase. Het geringe aantal handtekeningen is niet het gevolg van gebrek aan publiciteit of inzet, maar van het feit dat de meeste mensen zich realiseren dat deze petitie onzinnig en absurd is.

De opstellers van de petitie beledigen het volk, en vooral vrouwen, door ervan uit te gaan dat ze niet voor zichzelf kunnen zorgen als ze de wet volledig achter zich hebben staan.
Ze kunnen hun energie beter gebruiken voor zaken die meer de moeite waard zijn, zoals het opzetten van een echt tweepartijenstelsel in Singapore, waarin onze burgers niet als slaven worden gegeseld en buitenlanders massaal het land binnenkomen en ons nationaal karakter verzwakken.

Het huis staat in brand en zij maken zich druk dat hun haar niet goed zit?

Je moet wel de juiste prioriteiten stellen.

De campagne No To Rape is ook op Twitter te vinden.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.