Taiwan wordt toegang geweigerd tot de World Health Assembly: Interview met Taiwanees vertegenwoordigster Chen Hsin-Hsin

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt haar jaarlijkse Wereldgezondheidsvergadering. Taiwan wordt nog steeds de toegang geweigerd tot belangrijke discussies over de wereldwijde volksgezondheid in een post-pandemische wereld.

Taiwan neemt de volksgezondheid serieus: in 1995 heeft het een nationale ziektekostenverzekering voor iedereen ingevoerd en sindsdien een efficiënt medisch zorgsysteem ontwikkeld. Tegenwoordig is de gemiddelde levensverwachting meer dan 81 jaar, een van de hoogste ter wereld. Deze bijzondere aandacht voor de volksgezondheid vertaalt zich ook in de gezondheidsdiplomatie van Taiwan.

Taiwan onderhoudt vandaag de dag met slechts 13 landen volledige diplomatieke betrekkingen, maar vindt regelmatig andere manieren om op verschillende niveaus met de internationale gemeenschap in contact te treden. Daartoe behoren medische training en ondersteuning, evenals COVID-19-hulp, en bereidheid om deel te nemen aan alle wereldwijde fora die zich richten op de volksgezondheid. Dit ondanks het feit dat Taiwan de toegang ontzegd wordt tot de World Health Assembly (WHA) van de WHO die elk jaar bijeenkomt en deze maand plaatsvindt in Genève van 21-30 mei.

Al jaren dringen activisten er bij de VN op aan om Taiwan de status van waarnemer te verlenen en hen toe te staan deel te nemen aan internationale fora – inclusief discussies over de volksgezondheid. De VN definieert  de status van waarnemer als “een voorrecht dat door sommige organisaties aan niet-leden wordt verleend om hen de mogelijkheid te geven deel te nemen aan de activiteiten van de organisatie.”

Via Zoom, in het Engels, interviewde Global Voices de Taiwanese vertegenwoordiger in Nederland, Chen Hsin-Hsin, een doorgewinterde diplomate met veel ervaring in het navigeren door de Europese politiek. Bedoeling was na te vragen wat het standpunt van Taipei is in verband met de weigering van de WHA om de eilandstaat uit te nodigen tot deelname aan discussies die de hele wereld aangaan, inclusief de 23 miljoen mensen die in Taiwan wonen.

Foto van de vertegenwoordigster van Taiwan in Nederland, Chen Hsin-Hsin. Foto gebruikt met toestemming.

Filip Noubel (FN): Het lijkt erop dat er weinig duidelijkheid is over hoe en of Taiwan de status van waarnemer bij de WHA zou kunnen herwinnen. Hoe ziet u de situatie binnen die VN-structuren?

Chen Hsin-Hsin (CHH): De regels zijn heel duidelijk: de grondwet van de WHO laat niet echt de status van waarnemer toe, maar het hoogste besluitvormingsorgaan, dat is de WHA, heeft procedureregels die onder Regel nummer 3 toestaan dat de directeur-generaal alle staten kan uitnodigen om deel te nemen. Duidelijk bewijs hiervan is dat Taiwan inderdaad werd gevraagd om waarnemer te zijn van 2009-2016 in een tijd dat Margaret Chan directeur-generaal van de WHO was. Taiwan kreeg een uitnodiging en acht jaar lang mocht ons ministerie van Volksgezondheid deelnemen aan WHO-besprekingen.

Sinds 2017 doen we elk jaar ons uiterste best om op de deur te kloppen, maar we hebben geen uitnodiging gekregen. Dit ondanks de COVID-19-pandemie en het feit dat de WHO verklaart dat haar missie “gezondheid voor iedereen” is. Dit is dus echt onbegrijpelijk.

FN: De Taiwanese minister van Volksgezondheid en Welzijn, Dr. Hsueh Jui-yuan, is momenteel in Genève, ondanks het feit dat hij niet mag deelnemen aan de besprekingen. Wat is het doel van dit bezoek in zo'n context?

CHH: Het is belangrijk om fysiek aanwezig te zijn in Genève, om aan te tonen hoe klaar en bereidwillig Taiwan is om deel te nemen aan de conferentie, hoewel de toegang geweigerd werd. We wachten buiten tot de deur opengaat, dit is heel symbolisch.

Onze minister zal ook deelnemen aan verschillende fora en ze mee organiseren om met collega's te praten over spoedeisende geneeskunde, geestelijke gezondheid en andere kwesties. Dit is een zeldzame gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten. We willen er ook aanwezig zijn om al onze bondgenoten en diplomatieke partners te bedanken die zich voor Taiwan hebben uitgesproken.

Onze diplomatieke bondgenoten zijn altijd zeer uitgesproken geweest over de deelname van Taiwan aan de WHO en de WHA. We hebben ook gezien dat er groeiende steun is van andere bondgenoten  zoals Canada, Tsjechië, de VS. Ze hebben in de eerste zittingen van dit jaar allemaal publiekelijk en duidelijk verklaard dat het onaanvaardbaar is dat Taiwan buitengesloten blijft. Taiwan moet worden opgenomen in een internationaal netwerk voor volksgezondheid.

FN: Wat zijn de hoogtepunten van het Taiwanese gezondheidssysteem binnen Taiwan? Wat betekent het “Taiwan Can Help” -beleid dat we buiten Taiwan hebben gezien?

CHH: Als het gaat om universele gezondheidszorg, is Taiwan bij de besten van de wereld. De gezondheidszorg is verplicht, goed beheerd en ook zeer betaalbaar. “Taiwan Can Help” is onze manier om andere landen te helpen. We deelden maskers uit aan Tsjechië, maar ook aan Nederland – meer dan 80 landen ontvingen onze hulp tijdens de pandemie. We hebben ook medische missies naar onze diplomatieke bondgenoten gestuurd en artsen en verpleegkundigen opgeleid via ons ICDF-orgaan. [Taiwan's  Fonds voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling]

FN: Dus wat moet er veranderen zodat Taiwan deel kan uitmaken van de WHO en kan deelnemen aan andere belangrijke discussies?

CHH: Er is één ding waar we de rest van de wereld graag aan herinneren. China verwijst naar  de VN-resolutie 2758  [toen de Volksrepubliek China de Republiek China in Taiwan verving] waarin staat dat Taiwan niet kan deelnemen aan VN-agentschappen. Maar als u deze resolutie leest, komt de naam van Taiwan niet voor in dat document, er wordt niet vermeld wat er zou gebeuren in termen van deelname van Taiwan met betrekking tot zijn status of naam. De bewering van Peking is dus misleidend, het is belangrijk om naar de oorsprong van het probleem te gaan en het gebrek aan voorzieningen voor de toekomst aan te pakken om Taiwan in staat te stellen in welke vorm dan ook deel te nemen.

Voor meer informatie over de politieke status van Taiwan, zie Global Voices’ Special Coverage: Highlighting Taiwan's international invisibility

 

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.