Angola's nieuwe strafwet, die homeseksuele relaties decriminaliseert, wordt van kracht

Leden van de IRIS-organisatie in Angola. Foto uit hun archief, gepubliceerd met toestemming van de auteur.

Angola's nieuwe strafwet, die relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht decriminaliseert en homofoob geweld straft, werd op 11 februari van kracht.

De nieuwe wetgeving was al goedgekeurd [pt] in 2019, maar werd pas geratificeerd in november 2020. Ze vervangt de strafwet van 1886, die nog werd opgesteld door de Portugese koloniale overheid.

De wet verwijdert het artikel dat wie “in de regel toegeeft aan de praktijk van zonden tegen de natuur” bestraft wordt.

Hij voert ook zwaardere straffen in voor geweld ingegeven door discriminatie op basis van onder meer seksuele geaardheid. De wet bepaalt  ook twee jaar gevangenisstraf voor wie iemand werk weigert omwille van zijn of haar seksuele geaardheid.

De nieuwe wet vermeldt niets over wettelijke verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht.

Angola treedt nu toe tot de minderheid van Afrikaanse landen die relaties met wederzijdse instemming tussen volwassenen van hetzelfde geslacht niet criminaliseert [en]. In de afgelopen jaren hebben Zuid-Afrika, de Seychellen, Mozambique, Cape Verde, Malawi, Botswana en Gabon hun wetten ofwel gerechtelijk ingetrokken of aangepast om zulke relaties niet langer strafbaar te maken.

In 2014 riep [en] de Afrikaanse Commissie voor Mensen- en Volkenrechten alle Afrikaanse staten op om hetzelfde te doen:

Reconhecer os perigos da violência e outras formas de discriminação contra pessoas com base na sua orientação sexual e identidade de género reais ou imputadas, e instituir leis que protejam as pessoas LGBTIQ+ da violência e discriminação como membros de uma categoria vulnerável, tal como exigido na Resolução 275 da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.

Erken de gevaren van geweld en andere vormen van discriminatie gebaseerd op reële of veronderstelde seksuele geaardheid en genderidentiteit, en stel wetten op die LGBTIQ+-mensen beschermen tegen geweld en discriminatie als behorend tot een kwetsbare categorie, zoals wordt opgeroepen in Resolutie 275 van de Afrikaanse Commissie voor Mensen- en Volkenrechten.

Mozambique haalde homoseksuele relaties uit het strafrecht in 2015 [pt].

Angola liep echter voor op Mozambique door in 2018 de registratie van IRIS toe te laten [pt], een organisatie voor de verdediging van seksuele minderheden, iets wat Mozambique weigerde [pt] te doen met de organisatie Lambda.

Lambda heeft als opdracht de opvoeding en de sensibilisering van de publieke opinie voor  het recht op gelijkheid ongeacht seksuele geaardheid en genderidentiteit. Al ongeveer 10 jaar lang oefent Lambda druk uit op de Mozambikaanse regering om de groep formeel te erkennen als een organisatie, maar tevergeefs.

De goedkeuring van de nieuwe Angolese strafwet, en dus de decriminalisatie van homoseksuele relaties, lokte verschillende reacties uit. Velen hopen dat de wet tot meer tolerantie zal leiden in de Angolese maatschappij.

LGBTQ-verzet over heel de wereld: “Een historisch besluit: Angola decriminaliseert LGBTQ-relaties.”

De wet, in november 2020 geratificeerd, werd deze week van kracht en verandert het strafwetboek van het Afrikaanse land. Het amendement verbiedt discriminatie van LGBTQ-mensen.

De hervorming wordt door mensenrechtenspecialisten in het land beschouwd als een stap vooruit, zoals activiste  Paula Sebastião verklaarde [pt] in  de BBC-uitzending “Focus on Africa”.

Esse Código Penal vai nos permitir atender a diferentes demandas a partir de agora, e também nos permite abrir uma conversa sobre trabalho, que é uma das principais lutas da comunidade LGBTQI+…

Deze strafwet zal ons toelaten om vanaf nu diverse eisen te formuleren, en maakt  het ons mogelijk gesprekken te voeren over werk, want dat is een van de vele struikelblokken van de LGBTQI+-gemeenschap …

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.