Minister van Trinidad en Tobago verklaart “veiligste tijd voor zeeschildpadden” ondanks piek in stroperij

Lederschildpad; foto door Alastair Rae op Flickr, CC BY-SA 2.0.

Het volgende artikel door Nicole Vallie werd oorspronkelijk gepubliceerd op Cari-Bois News [en]. Een herwerkte versie wordt hier opnieuw gepubliceerd als onderdeel van een overeenkomst met Global Voices om inhoud te delen.

Het nestseizoen voor lederschildpadden in Trinidad en Tobago, dat elk jaar van februari tot augustus [en] loopt, is in volle gang, maar groepen die zich inzetten voor het behoud van de schildpadden zijn in opstand gekomen omdat ze geen nachtelijke strandpatrouilles mogen uitvoeren om de nestelende zeeschildpadden te beschermen. Veel groepen hoopten dat zij speciale vrijstellingen zouden krijgen van de COVID-19 beperkingen in het land die nu iedereen verbieden om stranden te bezoeken tussen 6u ‘s avonds en 6u ‘s morgens.

Minister van Volksgezondheid Terrance Deyalsingh rechtvaardigde het standpunt van de regering op een persconferentie op 8 maart, waarin hij opmerkte dat de schildpadden voldoende veilig zouden moeten zijn “omdat niemand toegelaten is op het strand om eieren te stelen of de schildpadden te doden of op hun rug te rijden.”

Maar groeperingen zoals de Turtle Village Trust, Las Cuevas Eco-Friendly Association, Nature Seekers, allemaal gesitueerd langs de noordkust van Trinidad, en Environmental Research Institute Charlotteville, gevestigd in Tobago, dringen er allemaal op aan dat actief patrouilleren nog altijd nodig is om de Lederschildpadden en ook andere soorten, te beschermen [en]. Ze zeggen dat het aantal gevallen van stroping is toegenomen tijdens het broedseizoen van 2020, en omdat de schildpadden ‘s nachts broeden, is het weinig waarschijnlijk dat zij die hen kwaad willen doen, zich zullen laten afschrikken door de  COVID-19 beperkingen.

Om de omvang van de bedreiging uit te leggen, verklaarde de overkoepelende groep Turtle Village Trust dat uit de feedback die zij hebben ontvangen uit de gemeenschappen van Manzanilla en Fishing Pond aan de oostkust van Trinidad, en Las Cuevas, Blanchisuesse, Sans Souci, Grande Riviere en Toco aan de noordkust, blijkt dat het aantal gevallen van stroperij toeneemt. De groep was een van de vele die vrijstelling vroeg van de volksgezondheidsvoorschriften  [2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)] (No. 4) [en] , die bepalen dat de stranden voor het publiek gesloten moeten blijven van 18.00 uur tot 6.00 uur ‘s morgens.

Arlene Williams, voorzitster van de Las Cuevas Eco-Friendly Association, merkte op dat het Las Cuevas strand, dat gewoonlijk geen gevallen van stroperij rapporteert, er acht registreerde in 2020. Ze is bezorgd dat er zelfs nog meer zouden kunnen zijn dit jaar en vreest dat de verklaring van minister Deyalsingh een uitnodiging zou kunnen zijn voor stropers. Aljoscha Wothke, voorzitter van het ‘Environmental Research Institute Charlotteville’ bevestigde dat er een significante toename was in meldingen van nachtelijke stroperij in Tobago sinds 2020, toen alle nachtelijke patrouilleactiviteiten werden stopgezet wegens de pandemie.

Voorzitter van ‘Nature Seekers’, Kyle Mitchell, legt uit hoeveel er op het spel staat:

Trinidad and Tobago is the largest nesting site for the Leatherback turtles in the northwest Atlantic. Zulke algemene uitspraken kunnen niet worden gedaan zonder de gegevens om het te ondersteunen. We have a significant place in the turtle world and we need to have rigorous conservation efforts in place to determine if the population is increasing or decreasing and what interventions are required. With local data collections efforts being stalled for another consecutive year, we are not in a position to do that.

“Trinidad en Tobago is het grootste broedgebied voor lederschildpadden in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan. Zulke algemene uitspraken kunnen niet worden gedaan zonder de gegevens om dit te staven. Wij nemen een belangrijke plaats in in de wereld van de schildpadden en wij moeten rigoureuze instandhoudingsinspanningen leveren om te bepalen of de populatie toeneemt of afneemt en welke ingrepen nodig zijn. Nu de inspanningen om lokale gegevens te verzamelen voor nog een volgend jaar zijn opgeschort, zijn wij niet in staat om dat te doen.”

In 2020 kreeg ‘Nature Seekers’, als een “essentiële partner in natuurbehoud,” toestemming om gegevens te verzamelen op de stranden van Las Cuevas en Matura als onderdeel van een samenwerkingsproject met Fisheries and Oceans Canada [en]. Maar door de bijkomende gezondheidsmaatregelen die werden ingevoerd sinds het begin van 2021, is hun rol in het project onzeker.

In een brief van 9 maart aan de minister van volksgezondheid, merkte de non-profitorganisatie Fishermen and Friends of the Sea [en] op dat gemeenschappen over heel Trinidad en Tobago zich al tientallen jaren vrijwillig engageren voor nachtelijke patrouilles om stropers af te schrikken. De groep probeerde de minister er ook aan te herinneren dat deze groepen vaak ver onder de voorgeschreven limiet van 10 personen blijven, en dat hun bezoeken aan het strand van cruciaal belang zijn om het doden van een ecologisch kwetsbare diersoort te verhinderen.

De brief merkte ook op dat het Ministerie van Planning en Ontwikkeling, zich bewust van de lacune in de handhaving op staatsniveau, de National Sea Turtle Task Force [en] oprichtte in januari 2021. Die stap bracht regering en maatschappelijke organisaties samen om te adviseren over de bescherming van zeeschildpadden.

Op voorwaarde dat hij anoniem kon blijven, sprak een ambtenaar van de bosafdeling van het Ministerie van Landbouw en Visserij met Cari-Bois en vertelde dat er momenteel minder dan 20 jachtopzieners verantwoordelijk zijn voor het eiland van Trinidad. Hij stelde voor dat het aanstellen van eervolle jachtopzieners van lokale verenigingen voor natuurbehoud broodnodige bijstand zou kunnen verlenen voor het patrouilleren op de stranden van het land.

Het belang van de aanwezigheid van een gemeenschap op de stranden werd ook onderlijnd door de ‘Environmental Management Authority’ (EMA) in een persbericht op 10 maart, waarin ze verklaarden [en] dat een “gecombineerde strategie van patrouilles uit de gemeenschap, de aanwezigheid van onderzoekers, gidsen en het publiek tijdens het broedseizoen goed werkte om stropers af te schrikken”.

Er zijn vijf soorten zeeschildpadden die elk jaar broeden op de kusten van Trinidad en Tobago: de Lederschildpad, de Karetschildpad, de Olive Ridley, de Onechte Karetschildpad en de Groene Schildpad. In 2014 verklaarde de EMA ze alle vijf als ‘Environmentally Sensitive Species (ESS)’, ecologisch kwetsbare diersoorten, een aanduiding [en] die wordt ondersteund door wetgeving op grond waarvan de boete voor het toebrengen van schade aan zeeschildpadden 100.000 Trinidad en Tobago dollars bedraagt (ongeveer € 12.500 ) plus een gevangenisstraf van twee jaar.

Er circuleert nu een online petitie [en], die de Eerste Minister Keith Rowley oproept om toestemming te geven voor nachtelijke patrouilles op het strand. Op het moment van publicatie had de petitie bijna 4.000 handtekeningen ontvangen. In tussentijd dringen de groepen voor natuurbehoud er bij de betrokkenen op aan om elke stropersactiviteit te melden aan de politie, jachtopzieners, of de ecologische politie-eenheid van de  EMA.

Nicole Vallie is een milieudeskundige met een MSc. in Biodiversiteitsbehoud en Duurzame Ontwikkeling, die veel heeft samengewerkt met maatschappelijke organisaties in het Caribisch gebied om duurzame en verantwoorde ontwikkeling te bevorderen.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.