De invloed van klimaatverandering op de boeren in Tobago

Tomatenteelt; foto via Canva Pro.

Dit verhaal is geschreven door een lid van Cari-Bois’ eerste lichting jeugdjournalisten, waarbij werd onderzocht in welke mate de klimaatverandering invloed heeft op de hele gemeenschap. Het verhaal werd voor het eerst gepubliceerd op het Cari-Bois Environmental News Network; onderstaande versie is een onderdeel van een wederzijdse onderlinge inhoudelijke overeenkomst.

Door Adonai Crosby

Landbouw is de belangrijkste economische activiteit voor de inwoners van het dorp Les Coteaux, die als vanouds van de landbouw leven. Maar de afgelopen vijftien jaar moesten ze constateren dat door de steeds hogere temperaturen het uitoefenen van hun beroep moeilijker is geworden.

De stijgende temperaturen door de klimaatverandering zijn een risico voor veel aspecten in de landbouw, waaronder de tijden tijdens het verbouwen van bepaalde gewassen, de hoeveelheid water die de boeren gebruiken om de akkers te besproeien, de opbrengsten en zelfs de omvang van plantenziekten.

In een rapport uit 2021 over twee evaluaties betreffende de kwetsbaarheid van het klimaat, waarschuwde het ministerie van Planning en Ontwikkeling in Trinidad en Tobago dat “de klimaatverandering een reeël en aanwezig gevaar vormt voor de economische vatbaarheid van het land en de veiligheid van de bevolking.”

Hoewel de boeren van Les Coteaux trots zijn op hun vaardigheid om zelfvoorzienend te opereren, hebben recente dalingen van de oogsten ertoe geleid dat sommige dorpelingen landbouwproducten moesten importeren om de gaten door de tekorten op te vullen. Ook met het oog op de inflatie en de stijgende voedselkosten is dit geen duurzame ontwikkeling.

Boer Hamilton Crosby uit  Coteaux  herinnert zich dat hij vroeger altijd zeker 907 kilo tomaten per seizoen teelde, maar dat de afgelopen jaren dat aantal is geslonken tot gemiddeld 680 kilo. Volgens hem zijn de lagere opbrengsten het gevolg van de steeds toenemende zware  groeiomstandigheden in combinatie met extreem droog weer tijdens sommige groeiseizoenen, maar ook door oververzadigde landbouwgronden door zware regens. Naast een daling in kwantiteit, kunnen veranderingen in kwaliteit van de producten ook tot minder omzet leiden.

De boeren hebben geprobeerd de prijzen waartegen ze hun producten verkopen op een redelijk niveau te houden. Hoewel ze er  alles aan  hebben gedaan om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden, zoals de noodzaak voor meer irrigatie, moesten de productiekosten toch vaak worden verhoogd.

Volgens gegevens die zijn gepubliceerd door de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), is de temperatuur op aarde in elk decennium sinds 1880 gestegen met gemiddeld 0,08 graden Celsius (ongeveer 2 graden Fahrenheit).

Vanzelfsprekend zijn de negatieve gevolgen van de klimaatverandering op de landbouw niet beperkt tot Tobago. Overstromingen kunnen een verwoestende uitwerking hebben op de landbouwgronden en de oogsten, waardoor de voedselproductie in de overstromingsgevoelige gebieden kan worden verstoord. Gezinnen die voor hun voortbestaan van de landbouw moeten leven, kunnen worden geconfronteerd met grote financiële tegenslagen. Bijvoorbeeld, tijdens de verwoestende overstromingen in 2018 in Trinidad, verloor boer Richard Singh meer dan drie miljoen dollar (€ 2,8 miljoen) aan installaties en 81 hectare aan gewassen. De stijgende zeespiegel kan ook gevolgen hebben voor de boeren aan de kust, die steeds kwetsbaarder wordt voor overstromingen.

Er is geen ander keus dan het zoeken naar manieren om de klimaatverandering te beperken en ernaar te handelen. Het planten van bomen is een zeer effectieve manier om kooldioxyde (een broeikasgas) dat door het broeikaseffect bijdraagt aan de stijging van de temperatuur op aarde, te verwijderen. Een moringaboom kan jaarlijks bijvoorbeeld tot 80 kg kooldioxyde verwijderen. Door implementatie van hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonnenergie, kan ook de kooldioxyde-emissie substantieel worden teruggedrongen.

Alle benoemde acties kunnen met elkaar van cruciaal belang zijn bij het gevecht tegen de klimaatverandering en voor het voortbestaan van de boeren in bijvoorbeeld gebieden als Les Coteaux. Wanneer de juiste acties bijtijds worden gerealiseerd, kunnen de boeren in Trinidad en Tobago, maar ook de aarde hiervan profiteren.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.