Nepal is het eerste land dat het aantal wilde tijgers verdubbelt

Een Bengaalse tijger in nationaal park Bardia in Nepal staart in de camera. Foto door Sagar Giri. Gebruikt met toestemming.

Natuurbeschermers zijn dolenthousiast dat Nepal het eerste land is dat erin zal slagen het aantal wilde tijgers te verdubbelen [Engels – alle links, tenzij anders aangegeven] vóór 2022. Op de nationale dag voor natuurbehoud, op 23 september 2018, maakte Nepal bekend dat er in het land 235 tijgers in het wild leven. In 2009 waren er nog maar 121 tijgers in Nepal.

De cijfers van de meest recente tijgertelling in Nepal zijn bekend gemaakt en – TROMGEROFFEL – het aantal Bengaalse tijgers in #Nepal is gestegen tot 235 – een toename van niet minder dan 94% sinds 2009! We zijn er trots op dat we bijdragen aan de bescherming van deze bedreigde katten. Het is goed voor het natuurbehoud en voor het toerisme.

Op de Tijgertop in St. Petersburg in 2010 maakten de regeringen van Nepal, India, Rusland en Bhutan de afspraak om het aantal tijgers te verdubbelen vóór 2022.

Tijgers worden in de Hindoestaanse mythologie vereerd als het rijdier van Durga [nl] godin van de macht, en zijn daarom al sinds jaar en dag een beschermde soort. Ze zijn een symbool van kracht en moed maar worden toch bedreigd doordat er minder prooidieren zijn en als gevolg van stroperij en de vernietiging en aantasting van hun habitat.

Ooit leefden er negen tijgersoorten (de Bengaalse, Siberische, Indo-Chinese, Zuid-Chinese, Sumatraanse, Maleisische, Kaspische, Javaanse en Balinese tijger) in 13 landen, van Turkije tot landen in Zuidoost-Azië. De Kaspische, Javaanse en Balinese tijgers zijn al uitgestorven. Nepal is bekend om zijn Bengaalse tijgers.

Aan het begin van de 20e eeuw leefden er ongeveer 100.000 tijgers in het wild. Tegenwoordig telt de tijgerpopulatie wereldwijd naar schatting 3.900 dieren. India heeft het hoogste aantal wilde tijgers: 2.226 stuks.

In Nepal is de tijger te vinden in de nationale parken Chitwan, Bardia, Banke, Shuklaphanta en Parsa. Het nationale park Chitwan kreeg in 2015 als eerste park accreditatie van de organisatie Conservation Assured Tiger Standards (CA|TS).

Lastig te tellen

Het is moeilijk om tijgers te volgen omdat ze de mens bij voorkeur ontwijken. Dr. K. Ullas Karanth is tijgerdeskundige, hij vertelt dat functionarissen uit India, Nepal, Bangladesh en Rusland in de jaren zestig van de vorige eeuw dachten dat de klauwen van tijgers net zo van elkaar verschillen als bij de mens de vingerafdruk. Ze dachten dat ze tijgers konden tellen door het tellen van hun sporen, maar die methode werkte niet.

De technologische vooruitgang helpt: tegenwoordig worden de tijgers geïdentificeerd en geteld aan de hand van het unieke streeppatroon in hun flanken. De beelden worden automatisch  opgenomen met camera's die langs de tijgerpaden zijn geplaatst. In de video hieronder is te zien hoe de tijgers in Nepal werden geteld; meer dan 300 mensen, 16.811 dagen in het veld, 1.643 camera's. Daarna werden de strepen van de tijgers geanalyseerd met behulp van de beelden:

Dr. Karanth schreef in 2016 in het artikel The Trouble with Tiger Numbers dat hij sceptisch tegenover deze telmethode stond:

Deze groepen (het WWF en het Global Tiger Forum) willen dat er vóór 2022 zo'n 6.000 tijgers zijn. Maar hun telling, die is gebaseerd op officiële schattingen, vertrouwt op ondeugdelijke methodes, zoals het gebruik van tijgerfoto's en tellingen in het veld en dat zijn statistisch gezien zwakke methodologieën.

Tijgerbescherming in Nepal

Nepal loopt voorop in de wereldwijde activiteiten voor de bescherming van de tijger. Recente tellingen tonen aan dat er nu meer tijgers zijn.

De regering van Nepal heeft samen met beschermingsorganisaties maatregelen in het leven geroepen om deze prachtige dieren te redden. In het wetenschappelijk essay Tiger Conservation Initiatives in Nepal is te lezen dat Nepal een nationaal comité ter bescherming van de tijger heeft opgericht. Ook is er een netwerk voor het behoud van wilde dieren in Zuid-Azië in het leven geroepen.

Daarnaast heeft Nepal een memorandum van overeenstemming met China getekend voor het beschermen van de biodiversiteit. De nadruk ligt daarbij op het terugdringen van de illegale handel in wilde dieren, met inbegrip van delen van de tijger. Doordat Nepal het nationaal park Banke heeft uitgeroepen tot beschermd gebied hebben de tijgers een groter leefgebied. Een goede schatting van de hoeveelheid tijgers en de ‘prooibasis’ (de beschikbaarheid van voedsel in een habitat ten behoeve van het roofdier) helpt bij het vaststellen van de doeltreffendheid van de beschermingsmaatregelen en bij het opstellen van plannen voor toekomstig beheer.

Extra maatregelen zijn van groot belang gebleken om de hoeveelheid tijgers te laten stijgen. Hierbij valt te denken aan training voor parkmedewerkers en milieumedewerkers zodat ze leren omgaan met technologieën zoals SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) en aan maatschappelijke activiteiten om het stropen terug te dringen.

Ook het beheer van graslanden is belangrijk voor het behoud van de tijger. Door de aanleg van draslanden hebben de tijgers, zelfs in het droge seizoen, toegang tot hun eigen waterbronnen en zijn ze niet afhankelijk van watervoorraden waar ook de mens gebruik van maakt. Met de aanleg van brandgangen en gegraven geulen wordt voorkomen dat bosbranden zich verspreiden, en zo worden de wilde dieren, dus ook de tijgers, beschermd..

De Nepalese tijgerdeskundigen zijn optimistisch en denken dat Nepal erin zal slagen de hoeveelheid tijgers vóór 2022 te verdubbelen. Nog maar 15 tijgers in de komende vier jaar en het doel is bereikt!

Tijgerdeskundigen zeggen dat Nepal goed op weg is om zijn doel te halen en het aantal tijgers in vier jaar te laten stijgen tot 250.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.