Petitie voor vrijlating van onterecht gearresteerde Eritreeër in Italië door persoonsverwisseling

De aankomst van veronderstelde mensensmokkelaar in juni 2016. Foto via altreconomia.it.

Een 29-jarige man die zegt dat hij Medhanie Tesfamariam Behre heet, staat sinds anderhalf jaar terecht in Palermo voor mensensmokkel. Dit lijkt een geval van persoonsverwisseling te zijn. De autoriteiten hebben hem gearresteerd omdat zij dachten dat hij Medhanie Yehdego Mered was, ook wel bekend als ‘De generaal’, die het brein is achter de mensensmokkel in het Middellandse zeegebied van de laatste jaren.

De Italiaanse autoriteiten zaten achter Mered aan sinds de dramatische schipbreuk voor de kust van het eiland Lampedusa op 3 oktober 2013, waarbij 368 mensen omkwamen en tenminste twintig mensen vermist zijn geraakt.

Behre werd in mei 2016 gearresteerd door de Soedanese politie in het Asmara Corner Cafe in Khartoem, de hoofdstad van Soedan, na een lang, internationaal onderzoek door de Italiaanse, Engelse en Soedanese geheime diensten. Hij werd uitgeleverd aan Italië met een speciale vlucht op 7 juni 2016.

Stefano Colombo is een van de journalisten die zijn zaak volgt; hij schrijft voor thesubmarine.it. In een bericht dat hij op 13 november plaatste, beschrijft hij de bevindingen Lorenzo Todo, een journalist uit Palermo die deze zaak volgt voor de Britse krant The Guardian.

Mi occupo di questa cosa da un anno e mezzo, da quando c’è stato lo scambio di persona,” ci racconta, “doveva essere l’arresto del peggior trafficante di uomini, ma già appena l’abbiamo visto all’aeroporto ci siamo resi conto che con Mered non c’entrava un cazzo.”

[…]

Si scopre poi che mentre la procura di Palermo dava la caccia a Mered, questo — il vero trafficante! — era in carcere a Dubai per una questione di passaporti falsi. Ecco spiegato il suo silenzio totale sui social media. “È tornato in libertà ad agosto 2016,” ci conferma Tondo. Berhe, invece, è ancora in carcere, e non sembra che potrà tornare in libertà a breve. Finora il processo ha cambiato 4 volte giudice, e secondo la legge italiana, ogni volta che il giudice cambia, il processo va rifatto da capo.

“I have been following this situation for a year and a half, ” he says” it should be the arrest of the biggest human trafficker, but as soon as we saw him in the airport we realized Mered had nothing to do with it.”

[…]

While the Tribunal of Palermo was hunting Mered down, he—the actual trafficker—was in jail in Dubai for faking passports. This explains his complete silence on social media. “He was freed in August of 2106,” Tondo confirms. Berthe, instead, is still in jail and it doesn't look like he'll be out anytime soon. The trial has changed judges four times. According to Italian law, whenever the judge changes the trial must restart.

“Ik volg deze situatie al anderhalf jaar”, vertelt hij. “Het zou de arrestatie van de ergste mensensmokkelaar ooit worden, maar zodra we hem op het vliegveld zagen, wisten we dat dit niet Mered was.”

[…]

Terwijl de rechtbank van Palermo Mered probeerde te pakken, zat deze (de echte mensensmokkelaar) vast in Dubai voor het namaken van paspoorten. Dit verklaart waarom hij niets op sociale media postte. “Hij werd vrijgelaten in augustus 2016″, bevestigt Tondo. Maar Behre zit nog steeds in de gevangenis en het lijkt erop dat hij voorlopig niet vrij komt. Gedurende het proces is er al vier keer van rechter gewisseld. Volgens de Italiaanse wet moet een rechtszaak opnieuw gedaan worden als er een andere rechter komt.

 

Op 4 juli onthulde de website newsicilia.it dat de verdediging twee getuigen heeft die met zekerheid kunnen verklaren dat de arrestant niet Mered is. De getuigen hebben nu asiel gekregen in Zweden.

Fonte: eritrea-chat.com

Fonte: eritrea-chat.com

Oggi, però, ci sarebbero i due testimoni pronti a dimostrare che Mered non sarebbe il latitante ricercato da due anni. Ma un giovane di nome Mered Tesfamarian. Come anticipa il giornale britannico The Guardian, uno dei due testimoni sarebbe Ambesyer Yeman, 23 anni, rifugiato eritreo, arrivato in Italia con l’organizzazione di Mered nel 2013.

“Non conosco il ragazzo che hanno arrestato, l’ho visto nella foto di un articolo pubblicato su Facebook, e ho detto immediatamente: ‘Ma questo non è Mered”, ha detto il ragazzo.

Today, there would be two witnesses ready to testify that Mered is not the criminal wanted for over two years, but a young man named Mered Tesfamarian. As the Guardian reports, one of the two witnesses is Ambesyer Yeman, 23, an Eritrean refugee arrived in Italy with Meted's organization in 2013.

“I don't know the man who's been arrested. I saw a photo of him published on Facebook and I immediately said, ‘this is not Mered,’ said the young man.

Vandaag zouden er twee getuigen klaarstaan om te verklaren dat Mered is niet de crimineel die al twee jaar gezocht wordt, maar een jongeman genaamd Mered Tesfamariam. The Guardian meldt dat een van de twee getuigen de 23-jarige Ambesyer Yeman is, een Eritrese vluchteling die in 2013 met Mereds organisatie naar Italië kwam.

De jonge man zei: “Ik weet niet wie de man is die ze gearresteerd hebben. Ik zag een foto van hem op Facebook en zei meteen: ‘dit is niet Mered’.”

Tondo onthulde op zijn Facebookpagina ook dat de Italiaanse openbare aanklagers een van zijn gesprekken hadden opgenomen. Deze post werd door veel mensen gelezen en wel 500 keer geliket.

Ieri è successa una cosa davvero spiacevole. Una cosa che in Italia, nella mia categoria, è considerata oramai pericolosamente ‘’normalità’’, ordinaria amministrazione, un ‘’incidente di percorso’’ come tanti altri: la procura di Palermo ha intercettato alcune mie conversazioni con una fonte, un ragazzo eritreo che mi aiutava anche come interprete nelle interviste in tigrino sul ‘’Caso Mered’’, il clamoroso scambio di persona di un rifugiato arrestato per errore perché ritenuto essere un trafficante di uomini. 

Yesterday something unfortunate happened. Something that in Italy, in my professional category, is considered dangerously “normal,” business as usual, a hiccup like many others. Palermo's prosecutors have wiretapped some of my conversations with a source, a young Eritrean man who was helping me with interviews on the “Mered matter,” the identity mistake of a refugee arrested by mistake because believed to be a human trafficker.

Gisteren is er iets betreurenswaardigs gebeurd. Iets wat in Italië in deze beroepsgroep helaas als ‘normaal’ wordt beschouwd, zelfs als de normaalste zaak van de wereld en als slechts een klein probleempje, zoals er zovele zijn. De openbare aanklagers van Palermo hebben een aantal van mijn gesprekken met een bron afgeluisterd: een jonge, Eritrese man die me hielp met interviews over ‘de zaak Mered’, de persoonsverwisseling van een vluchteling die per ongeluk is gearresteerd omdat men denkt dat hij een mensensmokkelaar is.

Met dit soort onderzoeksmethoden kan je je afvragen of de Italiaanse rechterlijke macht op zoek is naar de echte schuldige of naar een slachtoffer dat opgeofferd wordt om de zaak snel te kunnen oplossen.

Om iets concreets met zijn verhaal te doen, is de schrijver van deze post, Abdoulaye Bah, gesteund door een grote groep activisten, lezers en deskundigen, een petitie gestart die we je vragen te ondertekenen:

Liberate Medhanie Tesfamariam Behre, il falegname eritreo, in carcere per omonimia (Petizione su Avaaz)

Free Medhanie Tesfamariam Behre, the Eritrean carpenter in jail for homonymy (petition on Aavaaz)

Laat Medhanie Tesfamariam Behre vrij, de Eritrese timmerman die in de gevangenis zit door een persoonsverwisseling (petitie op Avaaz)

Chiediamo che venga rilasciato immediatamente e che l’Italia ammetta il proprio errore pubblicamente, presenti le proprie scuse a Medhanie Tesfamariam Behre.

We demand that Medhanie Tesfamariam Behre be released immediately and that Italy publicly admits its mistake, with apologies.

Wij vragen om de onmiddellijke vrijlating van Medhanie Tesfamariam Behre en om een publieke erkenning van Italië dat er een fout is gemaakt, alsmede om excuses.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.