Na 33 jaar schrappen de Verenigde Staten Cuba van de terrorismelijst

Plaza de la Revolución. Photo taken from Mark Scott Johnson licensed by CC BY 2.0

Plaza de la Revolución. Foto: Mark Scott Johnson, licentie Creative Commons 2.0

De Verenigde Staten van Amerika hebben Cuba vrijdag officieel geschrapt van de lijst van landen die het terrorisme steunen. Op die lijst staan landen die volgens de Amerikaanse regering herhaaldelijk steun bieden bij internationale, vooraf beraamde daden van politiek geweld tegen niet-strijders.

De verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken luidt als volgt: [en]

In december 2014 heeft de president de minister van Buitenlandse Zaken opgedragen de aanduiding van Cuba als land dat het terrorisme steunt direct te heroverwegen, en binnen een halfjaar verslag uit te brengen over de steun van dat land aan het internationale terrorisme. Op 8 april 2014 heeft de minister die heroverweging afgerond en de president het advies gegeven Cuba niet meer te kwalificeren als land dat het terrorisme steunt.

Zodoende heeft de president op 14 april conform de wettelijke voorschriften een rapport aan het Congres voorgelegd, waarin de regering te kennen geeft dat ze van plan is om de plaatsing van Cuba op de terrorismelijst te herroepen. Daarbij is ook de verklaring gegeven dat Cuba gedurende het voorgaande halfjaar geen steun heeft verleend aan het internationale terrorisme en dat Cuba heeft gegarandeerd dat het dat in de toekomst ook niet zal doen. Het Congres had 45 dagen de tijd om daarop te reageren en aangezien dat niet is gebeurd, heeft de minister van Buitenlandse Zaken het definitieve besluit genomen om de aanduiding van Cuba als land dat het terrorisme steunt met onmiddellijke ingang, zijnde 29 mei 2015, te herroepen.

Dit weerspiegelt ons oordeel dat Cuba aan de wettelijke criteria voor schrapping van de lijst voldoet. Hoewel de Verenigde Staten zich ernstig zorgen maken over en het niet eens zijn met allerlei beleidsmaatregelen en acties van Cuba, zijn dat geen aspecten die onder de criteria vallen voor de beoordeling of Cuba’s aanduiding als land dat het terrorisme steunt, herroepen moet worden.

 

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.