Waarom houden Russische journalisten er zo vaak mee op?

Toen de sociaal-politieke website OpenSpace in februari werd opgeheven [en], beweerden sommigen dat dit gericht was tegen de hoofdredacteur van de site Maksim Kovalski. Dat leek tot op zekere hoogte logisch omdat Kovalski, voor hij OpenSpace leidde, aan het hoofd stond van het tijdschrift Kommersant Vlast’ (Macht) en hij daar moest vertrekken nadat hij een foto had geplaatst van een stembiljet voor de presidentsverkiezingen met daarop de woorden “Poetin, krijg de klere!“. Kort na dit incident stapte de algemeen directeur van Kommersant, Demian Koedrjavtsev, uit protest op [ru – alle verdere links]. Minder dan een maand later vallen er nu opnieuw ontslagen.

Op 4 maart 2013 werden twee hoofdredacteuren de laan uit gestuurd: Michail Kotov verliet Gazeta.ru, een van Ruslands grootste online kranten, en Aleksej Vorobjev is niet langer de baas van Kommersant FM, een radiozender die online zeer actief is en gelieerd is aan Kommersant. De overeenkomsten springen in het oog, niet in het minst dat beide redacteuren op dezelfde dag ontslagen werden door iemand met de naam Dmitri Sergejev. Het lijkt bijzonder ongeloofwaardig, maar het ging hier toch echt om twee verschillende Dmitri Sergejevs die geen familie van elkaar zijn.

Former Gazeta.ru editor-in-chief Mikhail Kotov deep in thought. Youtube screenshot, March 4. 2013.

De voormalige hoofdredacteur van Gazeta.ru Michail Kotov. Screenshot van YouTube, 4 maart 2013.

Ja, er zijn werkelijk twee belangrijke mediamensen in Rusland die Dmitri Sergejev heten en zij kozen dezelfde dag uit om werknemers te ontslaan, wat een Twitter-gebruiker verleidde tot de grap: “De Russische media hebben een nieuwe functie bedacht: de Dmitri Sergejev.” Een van de twee Dmitri Sergejevs, topmanager bij SUP (het moederbedrijf van Gazeta.ru en LiveJournal), gaf zijn kant van het verhaal in een post op Facebook waarin hij verwees naar een beleidsvergadering waarin Kotov feitelijk aan de kant geschoven werd:

Сегодня утром на планерке я был представлен в должности исполнительного директора Газеты.ру с прямым подчинением всех отделов. Ранее все отделы подчинялись главному редактору и он отвечал за все, что происходило на Газете. Теперь по новой структуре редакция, разработка, маркетинг и коммерция подчиняются непосредственно мне. С категорическим несогласием выступил Михаил Котов, заявив, что он не может далее продолжать работать в подобных условиях и просит об увольнении по собственному желанию.

Vanochtend ben ik tijdens de beleidsvergadering benoemd tot uitvoerend directeur van Gazeta.ru en nu vallen alle afdelingen rechtstreeks onder mij. Voordien waren alle afdelingen ondergeschikt aan de hoofdredacteur en deze was verantwoordelijk voor alles wat er bij Gazeta gebeurde. Volgens de nieuwe hiërarchie vallen de redactie-, marketing- en commerciële afdelingen nu rechtstreeks onder mijn toezicht. Michail Kotov was het hier volstrekt niet mee eens, verklaarde dat hij onder deze omstandigheden niet verder kon werken en diende zijn ontslag in.

In een verdere uitleg verklaarde Sergejev later dat de productiviteit van de publicatie achteruit was gegaan en dat het nog maar “honderd nieuwsverhalen per dag” publiceerde. Hij zei ook, dat hij niet van plan was om de redactionele koers van de krant te veranderen. Volgens Anton Nosik (voormalig werknemer van SUP) kon Kotov met zo'n ultimatum echter niet anders dan ontslag nemen.

Hoewel Gazeta.ru niet bijzonder oppositiegezind is, werd Kotovs relatieve onafhankelijkheid blijkbaar door de eigenaren als een bedreiging gezien (hij had de krant ruim tien jaar geleid). Waarom? Journalist Vladimir Sjoesjarin uitte zijn vermoedens:

Неоднократно писал и говорил, что нынешняя качественная журналистика, особенно экономическая, куда остреее, глубже, умнее  и, в конечном счете, оппозиционнее жалких и бездарных выступлений тех, кто присвоил себе имя демократической оппозииции

Ik heb herhaaldelijk gezegd en geschreven dat de kwaliteitsjournalistiek, en dan vooral de economische journalistiek, tegenwoordig scherper en slimmer is, dieper gaat en uiteindelijk meer tegen de autoriteiten gericht zijn dan die zielige en middelmatige voorstelling van hen die de democratische oppositie beweren te zijn.

De andere Dmitri Sergejev, directeur van Uitgeverij Kommersant, bleef ver van de sociale media en verklaarde aan de kranten dat Aleksej Vorobjev om “persoonlijke redenen” ontslag had genomen. Hij vermeldde ook nadrukkelijk dat de redactionele lijn van Kommersant FM niet zou veranderen. Zelfs als dit waar is, zullen sommigen het vertrek van Vorobjev toch zien als de laatste nagel in de doodskist van de oude, rebelse radiozender. Vorobjev was tenslotte adjunct-hoofdredacteur onder de vorige hoofdredacteur Denis Solopov, die afgelopen zomer vertrok temidden van geruchten dat de eigenaar van Kommersant Alisjer Oesmanov het niet eens was met de kritiek van de zender op de regering.

Degenen die nog niet overtuigd zijn van het belang van deze ontslagen, moeten vooral kennis nemen van de veelzeggende reactie van Boris Jakemenko, van oudsher Poetin-aanhanger en de broer van de oprichter van NASHI:

Продолжается процесс оздоровления российских средств массовой информации. […] Стоит напомнить, что и «Коммерсант» и «Газета ру» были основаны Березовским. Его традиции в данных изданиях до сей поры остаются почти неповрежденными и характеризуются постоянным хихиканьем, антироссийской позицией и ангажированностью.

Het genezingsproces van de Russische massamedia gaat door. […] Het is het vermelden waard, dat zowel Kommersant als Gazeta.ru zijn opgericht door [Poetins aardsvijand Boris] Berezovski. Diens tradities blijven voortbestaan bij deze publicaties en bestaan vooral uit voortdurend gegniffel, anti-Russische redactionele commentaren en partijdigheid.

Misschien voelen redacteuren zoals Kovalski, Kotov en Vorobjev zich niet langer thuis in deze dappere nieuwe mediamarkt.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.