Een 14-jarige Maleisische bruid

Onlangs werd gemeld [en – alle links] dat een gearrangeerd huwelijk tussen een 14-jarig meisje en een 23-jarige leraar heeft geleid tot een ‘oproep tot een nieuw debat over kinderhuwelijken’. Volgens de Maleisische shariawet, die geldt voor moslims, moeten moslims jonger dan 16 jaar toestemming vragen aan de shariarechtbank om in het huwelijk te treden. In dit geval had de rechtbank het paar toestemming gegeven om te trouwen.

Glenda Larke vindt kinderhuwelijken hetzelfde als pedofilie, ook als het huwelijk legaal is:

Een 14-jarig schoolmeisje is geen volwassene. Ze is geen vrouw, ook al is ze al ongesteld. Ze is nog een kind. Ze kijkt op naar volwassenen. Volgens haar religie en haar cultuur moet ze de ouderen om haar heen gehoorzamen, en dan vooral haar ouders. Ze is goedgelovig en kwetsbaar.

Een 23-jarige man die met haar trouwt – een man met een opleiding, niet zomaar een ongeschoolde kerel uit een maatschappij waar nog steeds het negentiende-eeuwse idee heerst dat kinderen op hun twaalfde moeten gaan werken en op hun veertiende moeten trouwen – is gewoon een pedofiel.

B.Joe is van mening dat de shariarechtbank en de ouders van het meisje de rechten van kinderen en minderjarigen schenden:

En het idiote van de hele zaak is dat het huwelijk is goedgekeurd door de shariarechtbank – hoe zit het met de bescherming van de rechten van minderjarigen? Waarom konden de ouders niet een paar jaar wachten tot hun minderjarige dochter zelf een beslissing kon nemen?

Ook Un:dhimmi vindt dat het moreel onjuist is:

Uit de ene na de andere studie blijkt dat meisjes die op zo'n jonge leeftijd worden gedwongen seksueel actief te zijn niet alleen schade oplopen aan hun nog niet volledig ontwikkelde voortplantingsorganen, maar ook blijvende psychologische trauma's oplopen.

Fyzal nam echter een neutraler standpunt in over de kwestie:

In dit geval is er toestemming gevraagd aan de shariarechtbank. Dat betekent dat we vertrouwen moeten hebben in onze shariarechters – zij moeten alle omstandigheden afwegen voordat ze toestemming geven.

Deze toestemming is volgens mij verleend omdat de rechters er vertrouwen in hadden dat de man voor het meisje kan zorgen en dat het meisje goed kan opgroeien onder de verantwoordelijkheid van deze man. Als de rechters hier twijfels over hadden gehad, dan hadden ze geen toestemming gegeven.

Ik vind dan ook dat, als het om huwelijken van moslimmeisjes jonger dan 16 jaar gaat, we de shariarechtbanken hun werk moeten laten doen. Zij weten wanneer ze toestemming moeten geven en wanneer ze deze moeten weigeren.

Maar ik vind ook dat er een open discussie nodig is tussen de overheid en de shariadeskundigen over hoe met deze kwestie moet worden omgegaan.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.