Taiwan zonder petrochemische industrie…

Wat zou er gebeuren als er geen petrochemische industrie meer zou zijn in Taiwan? Het Industrial Development Bureau (IDB) van het Taiwanese ministerie van Economische Zaken heeft er alles aan gedaan om de Taiwanese burger ervan te overtuigen dat als Taiwan niet nog meer petrochemische installaties bouwt, de economie instort en burgers hier het slachtoffer van zijn. Maar milieudeskundigen, activisten en bloggers zouden graag zien dat deze vervuilende industrie, die de grond, het water en de lucht op het eiland verpest, zo snel mogelijk verdwijnt.

Op 6 en 7 september verschenen in de vier belangrijkste kranten van Taiwan acht advertenties van een halve pagina waarin de lezers werd verteld: “Zonder petrochemische industrie zijn er geen nieuwe tandenborstels, nieuwe fietsbanden, nieuwe paraplu's en nieuwe inkt om kranten te drukken.” De IDB is het brein achter de advertenties en is verder van plan om duizenden handboeken te drukken waarin de waarde en de voordelen van de petrochemische industrie voor Taiwan worden beschreven. Het doel van al deze propaganda is om de Taiwanezen over te halen om de beslissing van de regering te steunen om de nieuwe petrochemische installatie Kuokuang in het grootste waterrijke natuurgebied van Changhua County te bouwen [en].

IDB heeft tot nu toe 3 miljoen Taiwanese dollar (ongeveer 74.000 euro) belastinggeld uitgegeven aan de advertenties die zijn bedoeld om de belangen van particuliere ondernemingen te beschermen. Milieugroeperingen [zht] en organisaties die toezicht houden op de media en de pers [zht] hebben op dit misbruik van publieke middelen gereageerd met publieke verklaringen; bloggers en online activisten hebben voor een andere aanpak gekozen.

Wenli Xu, een bekende Nintendo-verzamelaar en online activist, ontwierp een eigen serie advertenties om zijn lezers zijn visie te geven op Taiwan zonder petrochemische industrie [zht]:

[沒有石化業,老阿嬤就不用赤腳抗爭。]

Zonder petrochemische industrie hoeven oude omaatjes niet op blote voeten te demonstreren (tegen vervuiling en industriële ongelukken).

[沒有石化業,哪來的六輕大火?]

Zonder petrochemische industrie zou de enorme explosie en brand in het Sixth Naphtha Cracking Project [en] niet hebben plaatsgevonden.

[沒有石化業,白海豚就不必學會轉彎。]

Zonder petrochemische industrie zwemt de witte dolfijn niet weg.

[沒有石化業,沒傘撐也不怕淋到酸雨。]

Zonder petrochemische industrie hoeven we niet bang te zijn voor zure regen, ook al hebben we dan geen paraplu's meer.

[沒有石化業,鄉親們就不必圍廠抗爭。]

Zonder petrochemische industrie zouden dorps- en plattelandsbewoners de installatie niet hoeven te bestormen om te protesteren.

[沒有石化業,經濟部就不會花四五百萬稅金登匿名廣告。]

Zonder petrochemische industrie zou het ministerie van Economische zaken geen 4 tot 5 miljoen Taiwanese dollar aan belastinggeld uitgeven aan anonieme advertenties.

[沒有石化業,哪來的狗屁倒灶?]

Zonder petrochemische industrie hoeven we niet dit soort onzin in de kranten te lezen.

Umi Wang volgde op Facebook het voorbeeld van Wenli en ontwierp nog eens vier advertenties [zht] als parodie op de propaganda van de IDB. Hier zijn twee van de advertenties:

沒有石化業,哪有油水可以撈

Zonder petrochemische industrie kunnen overheidsfunctionarissen geen geld meer verdienen aan corruptie.

沒有石化業,哪來的毒可以吸

Zonder petrochemische industrie wordt het moeilijk om nog giftige lucht te vinden die we kunnen inademen.

Er is een Facebook-pagina opgezet [zht] om mensen uit te nodigen hun visie te delen over Taiwan zonder petrochemische industrie.

沒有石化業,雲林也可以跟宜蘭一樣辦童玩節。

Zonder petrochemische industrie kan Yunlin County een festival met traditionele wedstrijden houden, net als Yilan County [en].

Hedula Lee: 沒有石化業,石油要怎樣消耗殆盡?

Zonder petrochemische industrie lukt het ons nooit om alle petroleumreserves ter wereld op te gebruiken!

Dailin Lin 林黛羚: 沒有石化業,抽煙才吸得到煙味。

Zonder petrochemische industrie kun je een sigaret echt proeven. (Opmerking van de auteur: Mensen die in de buurt van de petrochemische installaties van Formosa in Yunlin County wonen, klagen dat de lucht zo is vervuild door de installaties dat ze hun eigen sigaretten niet eens ruiken.)

De opbrengst van de petrochemische industrie bedroeg in 2009 1,3 biljoen Taiwanese dollar (32 miljard euro), dus het is duidelijk dat de industrie een bijdrage levert aan de economie. Maar de onafhankelijke milieujournalist Shuchuan citeerde uit statistieken van het Energiebureau van het ministerie van Economische Zaken, waaruit bleek dat de petrochemische industrie en andere industrieën met een hoog energieverbruik in 2009 36,3% van alle energie in Taiwan verbruikten, terwijl ze minder dan 4% van het BBP van het eiland produceerden [zht].

Waarom wil de regering deze inefficiënte industrie dan nog steeds zo graag uitbreiden? Munch gaf een weloverwogen antwoord op deze vraag [zht]:

對於政府,國光石化的建造,重點不只是石化產業,而是二岸經濟臍帶的連結關係。

Het gaat de regering bij de bouw van de petrochemische installatie Kuokuang niet alleen om de industrie zelf, maar ook om het versterken van de economische contacten met de andere kant van de zeestraat.

中國設立海峽西岸經濟區後,政府想在二岸經濟架構下,完成上游台灣,下游中國的跨海產業整合,透過政策管制不肯放行,依舊規劃在台灣設立石化上游產業,期待在ECFA通過後,石化列為早收名單,在二岸跨海合作生產下,原料台灣生產,免關稅進入中國加工,再銷往中國市場,甚至銷往東協。

Sinds de instelling van de Western Taiwan Strait Economic Zone [en] (HaiXi Zone) door China, wil de Taiwanese regering de stroomopwaarts gelegen (Taiwan) en de stroomafwaarts gelegen (China) industrieën binnen het economische kader van beide zijden van de zeestraat integreren. Als de petrochemische industrie binnen Taiwan wordt gehouden, wordt deze opgenomen in de lijst met vroege oogst van de ECFA. Volgens het principe van de ECFA van coöperatieve productie tussen beide zijden van de zeestraat produceert Taiwan grondstoffen voor de export naar China en hoeft hier geen uitvoerrechten over te betalen. Na verwerking in China kunnen de goederen op de interne markt van China en van andere lidstaten van ASEAN worden verkocht.

Munch denkt echter dat het plan van de Taiwanese regering slechts een illusie is:

台灣石化生產內需已足,再增加的產量幾乎都是外銷為主,但在中國強力要求海峽西岸經濟區內的垂直產業建立,加上2015年量產早已錯失商機,台灣石化業者巴不得國光石化環評不過,台灣生產澈底破局,政府全面開放西進設廠。

Er wordt al voldaan aan de binnenlandse vraag naar petrochemische producten in Taiwan. De extra productiviteit is allemaal voor de export. Maar zelfs als we nu zouden beginnen met de bouw van nieuwe installaties, dan is het nog steeds te laat om in 2015 aan de vraag vanuit China te voldoen (als de ECFA begint). Zakenmensen in de Taiwanese petrochemische industrie zullen zelfs blij zijn als de petrochemische installatie Kuokuang niet aan de milieu-eisen voldoet, want dan kunnen ze allemaal naar China verhuizen.

Naast de strijd tegen de steeds maar uitdijende petrochemische projecten n Taiwan, zet de Environmental Protection Union of Changhua [zht] zich in om te voorkomen dat de regering een groot stuk van het waterrijke natuurgebied in Changhua verkoopt aan de petrochemische installatie Kuokuang. De organisatie heeft het eerste milieukartel in Taiwan opgezet [en] door burgers op te roepen om samen het natuurgebied op te kopen en aandeelhouders te worden [zht]. Meer dan 30.000 burgers hebben zich hier online voor aangemeld.

1 reactie

Discussieer mee

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.