Japanese scholieren oefenen in het dekking zoeken voor overvliegende raketten. Maar wat moeten ze doen bij een direkte aanval?

japan north korea missile drills

Bijschrift: Noord-Koreaanse raketten: de rampoefeningen houden geen rekening met schade aan kernenergiecentrales. Screenshot van ANN YouTube channel.

Na de eerste rampoefeningen die in plaatselijke scholen waren georganiseerd, uitten sommige bewoners van de Japanse provincie Fukui hun bezorgdheid over het feit dat er behalve “dekking zoeken” geen instructies werden gegeven voor het geval dat een kernenergiecentrale met een raket wordt aangevallen. In Fukui [en], een kleine landelijke provincie aan de kust van de Japanse Zee, ongeveer 500 kilometer ten zuidwesten van Tokio, staat het grootste aantal kernenergiecentrales [en] van Japan, misschien zelfs wel van de wereld [en].

Op 14 november oefenden de leerlingen van 219 openbare lagere en middelbare scholen in de hele provincie wat ze moesten doen als het nationale “J-Alert”systeem voor een naderende raket uit Noord-Korea zou waarschuwen. Bij een rampoefening op een middelbare school in de stad Fukui, legde een vertegenwoordiger van het bureau van het Japanse Kabinet aan de studenten uit wat ze moesten doen in het theoretische geval (万が一) van een raketaanval of een waarschuwing daarvoor. Als onderdeel van de oefening verlieten de leerlingen snel hun klas en zochten dekking in een gang van de school.

Tijdens de rampoefening kreeg de school de mededeling dat er een raket “overvloog” (通過), hoewel deze niet op de provincie Fukui was gericht. De inwoners van Fukui die voor deze post werden geïnterviewd, uitten hun bezorgdheid over het feit dat ze geen instructies krijgen in geval van een raketaanval op Fukui, vooral omdat de provincie 15 kernenergiecentrales huisvest, het grootste aantal in Japan.

Een Twittergebruiker postte een screenshot van een bericht uit de plaatselijke krant waarin werd uitgelegd dat er volgens een schatting van de Verenigde Staten bij een aanval op een kernenergiecentrale ten minste 3.600 doden en 6.000 gewonden zouden vallen.

“De eerste rampoefeningen in Fukui houden geen rekening met aanvallen op kernenergiecentrales, ook al staan er hier 15 reactoren, het grootste aantal in Japan.”

Dit is gewoon verschrikkelijk.

Zowel in Fukui stad, de hoofdstad van de provincie Fukui, als in Tsuruga, een stadje met 70.000 inwoners waar op drie verschillende locaties vijf kernreactoren staan, bestaan geen gedetailleerde instructies wat te doen in geval van een raketaanval. Beide steden zeggen slechts dat iedereen die tijdens een aanval buitenshuis is dekking moet zoeken [ja] in een geschikt gebouw, eventueel ondergronds, of in een metrostation. Wie binnen is, moet uit de buurt van ramen blijven [ja].

Beide steden verwijzen daarna naar een link van de website [en] van de autoriteit voor civiele bescherming, waar informatie in het Japans en het Engels wordt gegeven over wat te doen in geval van een raketaanval.

Actions in case of missiles flying to Japan

Fragment van “Maatregelen in het geval van raketten die Japan naderen“, een Engelstalige poster van de Japanse regering met instructies in geval van een raketaanval.

Na een reeks raket- en nucleaire tests die Noord-Korea in 2017 uitvoerde, zijn waarschuwingen voor raketten en rampoefeningen geen nieuw fenomeen meer [ja]. De meest recente Noord-Koreaanse kernproef vond plaats op 3 september 2017 toen het land een naar men dacht thermonucleaire bom [en] afvuurde die tien keer meer vernietigende kracht zou hebben dan de bom die in 1945 op Hiroshima viel. Noord-Korea heeft dit jaar ook korteafstands-, middellangeafstands- en langeafstandsraketten getest. Enkele van deze testen vonden vlakbij Japan plaats en soms vlogen de raketten zelfs over Japan heen [en].

Het Japanse waarschuwingssysteem geeft mensen zes minuten de tijd vanaf het alarm tot het moment dat een mogelijke raket inslaat.

Als reactie hierop stuurde de Japanse regering berichten naar mobiele telefoons via het bestaande waarschuwingssysteem voor aardbevingen toen Noord-Korea in de herfst een ballistische raket afvuurde. Naast de bezorgdheid die in Fukui werd geuit, was een algemene klacht tijdens de crisis dat Japanners behalve “dekking zoeken” geen instructies [en] kregen voor het geval een raket zou worden gelanceerd of zou inslaan.

mihama genpatsu

Drie in gebruik zijnde reactoren bij een complex van de Kansai Electric Power Company in Mihama, bij de stad Tsuruga in de provincie Fukui. Het reactorcomplex staat in de regio Wakasa aan de kust van de Japanse Zee. Foto van Nevin Thompson.

Ook een raketaanval op een van de vele kernenergiecentrales van Fukui wordt niet als een hypothetische situatie gezien [en]. In september dreigde Noord-Korea Japan te doen “zinken” [en]. De kustregio Wakasa, waar de 15 reactoren van Fukui bij elkaar staan, grenst aan het nabijgelegen Maizuru [en], de grootste Japanse marinebasis aan de kust van de Japanse Zee.

De regio ligt ook vlakbij het Biwameer, het grootste zoetwatermeer in Japan dat drinkwater levert aan bijna 15 miljoen mensen in de dichtbevolkte Kansai. Hoewel de meeste reactoren in de provincie Fukui momenteel niet in bedrijf zijn, ligt er in alle reactoren een aanzienlijk aantal hoogradioactieve afgewerkte splijtstofstaven opgeslagen [en]. Een aanval op de reactoren zou tonnen giftig radioactief afval kunnen verspreiden en het meer verontreinigen.

nuclear reactors near kyoto

De locatie van de nucleaire reactoren bij het Biwameer en de dichtbevolkte Kansai. De gele stippen zijn kerncentrales. De stad Kyoto ligt in het midden van de kaart en Kobe en Osaka daaronder. Veelgedeeld beeld op sociale media.

In july 2017 moest het hoofd van de Japanse regelgevende instantie op kernenergiegebied die helpt met het inspecteren van de kernenergiecentrales in de provincie Fukui, terugkrabbelen [en] nadat hij had geprobeerd om de plaatselijke bevolking gerust te stellen door te zeggen dat het uit het oogpunt van Noord-Korea zinvoller zou zijn om Tokio in plaats van een reactor op het platteland met een raket aan te vallen [en]. Hij moest zijn woorden terugnemen.

In sommige online reacties wordt de wens geuit dat allereerst het gevaar van de kernenergiecentrales wordt weggenomen. Een Twittergebruiker merkt op:

Tweet: Voordat we met rampoefeningen beginnen (voor raketaanvallen) moeten we eerst de reactoren weghalen.

Artikel: In Fukui, waar het grootste aantal nucleaire reactoren van Japan staat, bestaat onrust over het gebrek aan plannen om raketrampoefeningen te houden. Er zijn geen schattingen over hoeveel reactoren beschadigd zouden worden bij een raketaanval en dit was voor de plaatselijke bevolking reden haar bezorgdheid te uiten.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.