Nieuwe ontdekking over Perzen in het oude Japan is opwindende gebeurtenis

奈良平城宮跡

Reconstructie uit gewapend beton van de Suzuka-poort op de site van het voormalige paleis Heijo in het westen van de stad Nara. Een oude houten tablet van deze site werd onlangs opnieuw onderzocht met behulp van infraroodbeelden. Foto van Flickr-gebruiker Sek Keung Lo.

De resultaten van het onderzoek door het Nationaal Onderzoeksinstituut voor Cultureel Erfgoed van Nara [en] versterkt het idee dat het oude Japan sterke banden had met de wereldwijde cultuur — allemaal overgeleverd via de zijderoute.

Het instituut meldde dat nieuwe infraroodbeelden van een houten tablet, dat in de 8ste eeuw in Japan gebruikt werd om gegevens bij te houden, de naam van een Perzische ambtenaar opleverden, waarschijnlijk een geleerde en onderwijzer in dienst bij het Japanse keizerlijke hof.

Hoewel reeds lang aangenomen wordt dat Japan handelsbetrekkingen onderhield met landen en culturen langsheen de zijderoute, zijn gegevens van dergelijke uitwisselingen in het oude Japan schaars en moeilijk te vinden. De resultaten van de infraroodbeelden vormen een belangrijke vondst.

Volgens een artikel van het persagentschap AFP-Jiji, dat door de Japan Times opnieuw gepubliceerd werd [en], “is het bekend dat het hedendaagse Iran en Japan ten minste sinds de 7de eeuw directe handelsbetrekkingen hadden, maar nieuwe testen op een stuk hout  — voor het eerst ontdekt in de jaren '60 — veronderstellen ruimere verbondenheid”. In het artikel stelde Akihiro Watanabe, een onderzoeker bij het Nationaal Onderzoeksinstituut voor Cultureel Erfgoed, dat de ambtenaar aan een universiteit werkte waar ambtenaren opgeleid werden en suggereerde — dankzij de deskundigheid van het oude Iran met betrekking tot het onderwerp — dat het mogelijk was dat hij wiskunde onderwees.

In die tijd werden houten tabletten (in plaats van papier) algemeen gebruikt om gegevens bij te houden:

Blijkbaar woonde er een millennium geleden een Pers in het Japanse Nara.

Een Twitterbericht van mediakanaal Sankei News West laat een afbeelding zien van het originele tablet en een vertaling van de tekst in hedendaags Japans. Ook is er een kaart die toont waar het tablet gevonden werd.

Ooit werkte er een Perzische ambtenaar op het paleis Heijo! Een houten tablet dat dateert uit 765 n. Chr. bevestigt dat de man ‘internationale expertise bezat’ en een expert in zijn vakgebied was.

Het Heijo-paleis [en] maakt deel uit van het complex Heijo-kyo [en] in de stad Nara. Heiijo-kyo werd in het midden van de 8ste eeuw gebouwd en fungeerde decennialang als de hoofdstad van Japan voordat de hoofdstad werd verplaatst. In die tijd was Japan druk bezig met moderniseren — door de import van technologie en culturele gebruiken uit andere delen van Azië — waaronder architectuur en kunststromingen, religie en een gecodificeerd juridisch systeem. Vooral architectuur en een gerechtelijk wetboek werden sterk beïnvloed door de Tang-dynastie in China.

Hoewel de oude stad niet meer bestaat, zijn gedurende de afgelopen 70 jaar veel restanten van Heijo-kyo opgegraven. Tegenwoordig is het gebied een groot stadspark gelegen net ten westen van het stadscentrum van Nara.

heijokyo nara

Site van Heijo-kyo, Nara. Foto van Nevin Thompson.

Aangezien Japan zich op het einde van de zijderoute bevond, hoeft het dus niet te verwonderen dat er iemand uit Perzië in de 8ste eeuw in Japan woonde en werkte. De route verbond Japan met landen en regio's ver naar het westen toe, waaronder Perzië en het Byzantijnse Rijk.

Buddhist expansion in Asia, Mahayana Buddhism first entered China through Silk Road. From Wikipedia user Gunawan Kartapranata. CC BY-SA 3.0.

Boeddhistische expansie in Azië, het mahayana-boeddhisme werd voor het eerst in China ingevoerd via de zijderoute. Van Wikipedia-gebruiker Gunawan Kartapranata. CC BY-SA 3.0.

De oude Japanse cultuur integreerde een reeks culturele invloeden zowel uit Zuid- en Centraal-Azië als uit Perzië. Vele godheden en halfgoden in het Japanse boeddhistische pantheon kwamen oorspronkelijk uit andere delen van Azië. Men vermoedt dat dit beeld van een Asura [en] uit de 12de eeuw gedeeltelijk zijn oorsprong vond in een soortgelijke oude Perzische godheid:

Locatie: Sanjusangendo-tempel [en] in Kyoto; een Asura, een van de 28 volgelingen van Kannon [en] (Kamakura-periode). Van de oude Indische demonen, de Asura's [en]. Men denkt dat de Asura's ontstaan zijn uit de Perzische schepper Ahura Mazda.

Dit beeld van een Asura is 165 cm groot; van de 28 volgelingen stelt dit beeld de krijger voor. Steeds in gevecht met de Taishakuten (帝釈天), de Heer van de Deva's [en], zal de Asura altijd verliezen […]. Het belangrijkste aangezicht drukt woede en frustratie uit.

De bekendmaking in Nara komt enkele weken na de ontdekking van oude Romeinse munten in de ruïnes van een kasteel in de prefectuur Okinawa, dat ver in het zuidwesten van de Japanse archipel ligt:

Fascinerend: “Archeologen hebben oude Romeinse munten gevonden die begraven lagen in de ruïnes van een kasteel uit de 12de eeuw in Okinawa”.

Door het bericht van de Perzische ambtenaar in Nara hebben enkele Japanse bloggers hun aandacht gevestigd op hoe zo iemand er kan hebben uitgezien.

Een blogger mijmert of gigakumen-maskers [en], die gebruikt werden voor oude riten aan het keizerlijke hof, gebaseerd kunnen zijn op Perzen of andere kosmopolitische inwoners van Nara in de 8ste eeuw.

Ik vraag me af of de Perzische ambtenaar uit Nara er zo uitgezien heeft?

Het Nationaal Museum van Nara  [en] biedt een goede inleiding tot dit tijdperk van de Japanse geschiedenis.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.