De man achter 263Chat, een prijswinnend discussieplatform in Zimbabwe

Nigel Mugamu, Zimbabwean blogger and founder of 263 chat. Photo by Davina Jogi. Used with permission.

Nigel Mugamu, blogger in Zimbabwe en oprichter van 263chat. Foto van Davina Jogi, gebruikt met toestemming.

263Chat is een in 2012 als Twitter-hashtag gestart initiatief om discussie over Zimbabwe op gang te brengen. Vanaf dat moment  is het idee verder gegroeid en omvat nu ook andere social media platforms, gastblogs, live-evenementen, een trainingsaanbod en een aanbod met strategieën voor social media. In 2013 bij de Telkom-Highway Africa New Media Awards won het platform de prijs voor Innovatief Gebruik van Technologie voor Maatschappelijke Betrokkenheid.

Om iets meer te weten te komen over dit initiatief, ontmoetten we onlangs de oprichter van 263chat, Nigel Mugamu, voor een interview.

Ndesanjo Macha (NM): Dank je wel dat je met Global Voices wilde praten. Wil je kort wat over jezelf vertellen? 

Nigel Mugamu: Dank je wel voor deze mogelijkheid. Africa wordt vaak verkeerd begrepen. Om het kort te houden, ik ben een gedreven Zimbabwaan en Afrikaan die heel graag een rol wil spelen in het vertellen van het Afrikaanse verhaal via social media en internet in het algemeen. Ik draag vaak verschillende petten, maar mijn passie ligt bij de media.

NM: Het belangrijkste doel van dit interview is om meer te weten te komen over 263Chat. Wat is het?

Nigel Mugamu: 263Chat is van een Twitter-account en hashtag uitgegroeid tot een media-organisatie die social media tools, live-evenementen en blogs inzet om discussie over Zimbabwe te stimuleren. Het idee is om wat ik noem het ‘zeer noodzakelijke gesprek’ aan te gaan als een manier om in de gemeenschap iets positiefs te initiëren. 

NM: Wanneer is 263Chat gestart?

Nigel Mugamu: Ik kreeg het idee in eerste instantie in januari 2012, maar ik heb er 9 maanden niets mee gedaan. Ik denk dat ik bang was. Ik maakte me er zorgen over of ik er wel klaar voor was om ‘mezelf te laten zien’ en of het concept zelf door de bevolking zou worden geaccepteerd. Eind september 2013 hadden we onze eerste #263Chat discussie en sindsdien praten we iedere dag. 

NM: Welke andere platforms gebruik je naast Twitter?

Nigel Mugamu: We hebben naast Twitter een website, Facebook page, Google +, SoundCloud en YouTube-accounts.

NM: Hoe kies je een discussieonderwerp?

Nigel Mugamu: Het karakter van discussie is interessant. De dagelijkse gesprekken die we hebben worden meestal gestart door de gemeenschap. Iedereen kan ofwel de hashtag #263 toevoegen en/of de Twitternaam om bij te dragen en ideeën te delen. Wij proberen zoveel mogelijk te retweeten. We stellen vragen en vragen door. We willen graag de stem van mensen versterken – dat is belangrijk voor ons. De #263Chat discussie op dinsdag is meer gestructureerd en dus een beetje anders. De gemeenschap besluit over of doet een voorstel voor een onderwerp en vooraf maak ik op de achtergrond een plan en bereid dingen voor. Onderwerpen hangen af van wat er speelt op een bepaald moment. 

NM: Wie zijn nog meer betrokken bij dit initiatief?

Nigel Mugamu: Ik kan 263Chat nu niet in mijn eentje draaien. Mijn vrouw is heel belangrijk in het proces. Zij is mijn ‘klankbord’ en doet op de achtergrond veel onderzoek voor ons. Zij was de eerste met wie ik over dit idee praatte en ze stelde toen meteen voor om ermee door te gaan. Ik vraag me af waar 263Chat zou staan zonder haar steun op dat moment. Ik heb ook een klein journalistenteam in Harare en Bulawayo dat ons materiaal levert voor de website. We proberen om dagelijks te publiceren en ook hier zijn weer meerdere mensen die met hun artikelen en ideeën in het proces bijdragen. 

NM: Welke onderwerpen hebben tot nu toe op 263Chat tot grote aandacht geleid?

Nigel Mugamu: Onderwerpen die gaan over vrouwen, corruptie en levering van diensten leiden vaak tot enorme discussie in de 263Chat-gemeenschap. Er zijn uiteraard ook andere onderwerpen zoals verkiezingen en de nieuwe grondwet waar mensen over willen praten. De discussie duurt voort als meer people meedoen op Twitter en andere algemene social media platforms. Uiteindelijk bepalen de gewone dagelijkse onderwerpen de gesprekken. 

The logo of 263Chat.

Het logo van 263Chat.

NM: Zijn er onderwerpen warvan jij denkt dat ze te gevoelig liggen in Zimbabwe om op 263Chat te bespreken?

Nigel Mugamu: Ja, er zijn zeker onderwerpen die om meerdere redenen te gevoelig zijn om over te praten. Ik persoonlijk denk bijvoorbeeld dat 263Chat niet de beste plek is om een discussie te voeren over Gukurahundi [de gewelddadige onderdrukking van burgers in Matebeleland door Robert Mugabe, de president van Zimbabwe]. Om vooruitgang te boeken bij dit belangrijke probleem hebben we een nationaal instituut nodig gericht op verzoening en herstel. Dat is een echte discussie die nodig moet worden gevoerd, maar we hebben daarvoor breder landelijk overleg nodig met de betreffende mensen en organisaties. Maar dit gezegd hebbende, mensen praten er wel vaak open over. Gister was het onderwerp van discussie op Twitter. Wij raakten erbij betrokken en zijn mee gaan doen. Voor sommige problemen zijn echte besluiten nodig. We kunnen bijvoorbeeld niet blijven praten over corruptie zonder dat er onderzoek wordt ingesteld naar degenen die verwikkeld zijn in corruptieactiviteiten en er arrestaties worden verricht. Toch denk ik dat de dialoog een goede start is.

NM: Heeft 263Chat ooit problemen gehad met de autoriteiten?

Nigel Mugamu: Nee, helemaal niet en ik verwacht ook geen problemen.

NM: Wat beschouw je als je belangrijkste successen tot nu toe met het initiatief?

Nigel Mugamu: We vieren graag eenvoudige successen. Wat we toe nu toe hebben bereikt is een goede en echte start. Ik heb nooit plannen gehad om 263 zolang te laten bestaan of om het werk te doen wat we doen.  De website beginnen was GEWELDIG voor ons. Het winnen van de prijs van Highway Africa in 2013 heeft alles enorm veranderd. Eenvoudige dingen zoals het opzetten van onze WhatsApp-groepen en de dagelijkse discussie die daar gaande is, zijn essentieel. Ik waardeer die schijnbaar kleine successen steeds meer en vier ze ook.

NM: Wat zijn je grote plannen voor 2015?

Nigel Mugamu: Plannen voor 2015? Er komen meer evenementen, meer evenementen over Zimbabwe. Samenwerkingen met verschillende spelers zijn onmisbaar. We moeten meer samenwerken, zeker als we op dezelfde terreinen werken. Meer content op de website. We werken aan de 263Chat-app die we begin dit jaar willen lanceren. We hopen de 263-organisatie te zien groeien.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.