Afghanistan: Verkiezingsdag

Volgens de westerse media hebben miljoenen Afghanen zich niets aangetrokken [en] van bedreigingen van de Taliban en zijn ze donderdag gaan stemmen in de tweede presidentsverkiezingen die in het land werden gehouden. Er waren meldingen [en] van sporadisch geweld en de opkomst leek vrij laag te zijn in de hoofdstad en in de zuidelijke provincies waar de Taliban duidelijk aanwezig is, maar volgens Afghaanse en buitenlandse functionarissen was er geen sprake van de ramp die ze hadden gevreesd. Afghaanse bloggers schrijven over hun ervaringen en indrukken op deze historische dag.

HeratZamin heeft een paar foto's van de verkiezingen op zijn fotoblog geplaatst [fa], waaronder foto's van veiligheidstroepen en van stemmers.

Mohammad Zaher Nazari schrijft [fa]:

Ik heb in het district Kahmard in het midden van Afghanistan gestemd… Ik heb vijf stembureaus bezocht, het lijkt erop dat de verkiezingen normaal verlopen en ik heb geen overtredingen gezien die door sommige kandidaten zijn gesuggereerd, maar er waren maar weinig mensen… Ik vroeg naar de reden en iemand antwoordde dat mensen [die zijn gekozen] naar Kabul zijn gegaan en hun geld niet voor het district hebben gebruikt en dat degenen die het hebben gestolen hiervoor verantwoording zouden moeten afleggen.

Nazari voegt hieraan toe dat de officiële opkomst in Kahmard 2.000 bedraagt, maar dat de werkelijke opkomst rond de 700 ligt (uit het artikel valt niet op te maken of dit een schatting van Nazari is of dat deze informatie uit een andere bron afkomstig is).

Ejtema schrijft [fa]:

Gisteren hebben we in Afghanistan gestemd; in het noorden van het land hebben meer mensen gestemd dan in het zuiden van Afghanistan. Een aantal mensen en een paar soldaten zijn gedood door rebellen van de Taliban.

FezaiIbrahimi, een kandidaat voor het Afghaanse parlement, schrijft [fa]:

De verkiezingen zijn gelukkig relatief rustig verlopen… Het verbazingwekkende was dat oude mannen en vrouwen kwamen stemmen en dat ze nog enthousiaster waren dan de jongeren.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.