Sluiten

Steun Global Voices en doneer vandaag nog!

Onze vrijwilligers over de hele wereld zetten zich elke dag in om verhalen te schrijven of te vertalen die je nergens anders leest. Maar hiervoor hebben we jouw hulp nodig. Steun onze editors, onze technologie en onze projecten met een donatie aan Global Voices!

Doneer nu

· december, 2013

Artikelen van Kort nieuws van december, 2013

Bloggen over het eenvoudige en onmogelijke literair vertalen

flores-azuis De Britse schrijver, redacteur en vertaler Daniel Hahn (alle links [en]) blogt over zijn voortgang bij het vertalen van Flores azuis, een roman van de Braziliaanse schrijfster Carola Saavedra, uit het Portugees naar het Engels, een proces dat “zowel eenvoudig als onmogelijk is”:

So over these next couple of months I’m going to try to articulate what for me are the delights and frustrations of the work of translating a novel. I’m going to try to give an insight into the processes that go into that work. I’m going to try to convey what it actually feels like to live inside someone else’s writing so completely and so attentively that in time you feel capable of faking it yourself, and faking it so well – with all its joys and idiosyncrasies – that your writing voice ends up seeming somehow identical to your author’s, and that you seem to be performing a magical transformation whose magic lies in the very fact that nothing is changed at all. (Except – yes, of course – along the way every individual word has been removed and replaced.)

De komende maanden ga ik dus proberen uit te drukken wat voor mij het mooie en het frustrerende is aan het vertalen van een roman. Ik zal proberen een kijkje te geven in de processen die daarbij komen kijken. Ik zal proberen over te brengen hoe het voelt om zo volledig en aandachtig in het geschrevene van een ander te leven dat je in de loop van de tijd denkt dat je het zelf kunt nadoen, en dat je het zo goed kunt nadoen, met alle leuke dingen en eigenaardigheden, dat je schrijfstijl uiteindelijk haast identiek is aan die van je schrijver en dat je een magische transformatie lijkt uit te voeren waarvan de magie ligt in het feit dat er helemaal niets wordt veranderd. (Behalve natuurlijk dat onderweg alle woorden stuk voor stuk zijn verwijderd en vervangen.)

Het boek begint met een liefdesbrief aan een niet benoemde ontvanger, en het eenvoudige begin van een brief levert al een groot aantal onverwachte keuzes op. Bekijk hier de hele serie tot nu toe.

Spaanse regionale onderwijsminister verstapt zich met vertaalblunder

De Spaanse regionale minister van Onderwijs voor de Balearen, Joana Maria Camps (@joanamariacamps), heeft laten blijken dat ze niet erg vertrouwd is met een van de belangrijkste onderzoeken op het gebied van onderwijs: PISA (het Programme for International Student Assessment van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Tijdens een parlementszitting op 21 november sprak ze [ca] enkele minuten over een belangrijk onderzoek met de naam “trepitja”, de Catalaanse vertaling van het Spaanse woord “pisa”, wat een vervoeging is van een werkwoord met de betekenis “stappen”. Waarschijnlijk hebben haar adviseurs een automatisch vertaalprogramma gebruikt om haar Spaanse tekst naar het Catalaans te vertalen, met deze fout, die aantoont dat ze niet echt wist waar ze het over had, tot gevolg.

In een video op YouTube is het geluid te horen van Camps’ toespraak, die eindigt met de conclusie dat het onderwijssysteem moet worden hervormd. Op Twitter gebruikten netizens de hashtag #InformeTrepitja (Trepitja-rapport) voor verontwaardigde opmerkingen en grappen over de tragikomische scène.

Camps is ook de minister die in september en oktober te maken kreeg met massale stakingen en demonstraties van leraren [en] in haar regio.