Kan de toekenning van de Houphouët-Boigny-UNESCO-prijs aan Angela Merkel bijdragen aan het verzoeningsproces in Ivoorkust?

Screenshot van het YouTube-kanaal van NCI News

Het bezoek van de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel aan Ivoorkust voor de toekenning van de Félix Houphouet-Boigny-UNESCO-prijs maakte een ontmoeting mogelijk tussen drie sleutelfiguren van het Ivoriaanse politieke toneel – Alassane Ouattara, president van Ivoorkust sinds 2010;  Henri Konan Bédié, voorzitter van de  oppositiepartij Parti démocratique de Côte d'Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) en voormalig voorzitter van 1993 tot 1999;  en Laurent Gbagbo, voorzitter van de oppositiepartij Parti des peuples africains – Ivoorkust (PPA-CI), een andere oud-president van 2000 tot 2010. Deze ontmoeting gebeurt op een moment dat Ivoorkust worstelt met de wederopbouw na een lange politieke, etnische en militaire crisis.

Op 8 februari 2023 ontving Merkel in Abidjan de Félix Houphouët-Boigny-UNESCO-prijs 2022 voor het streven naar vrede. Deze prijs, ingesteld in 1989, is bedoeld om:

honour living individuals and active public or private bodies or institutions that have made a significant contribution to promoting, seeking, safeguarding or maintaining peace, in conformity with the Charter of the United Nations and the Constitution of UNESCO.

levende personen en actieve openbare of particuliere organen of instellingen te eren die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het bevorderen, nastreven, bewaren of handhaven van vrede, in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties en de grondwet van UNESCO.

De Félix Houphouët-Boigny-UNESCO-prijs werd eerder toegekend aan Nelson Mandela, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Lula da Silva en François Hollande. De voormalige Duitse bondskanselier werd van 2006 tot 2020 14 keer uitgeroepen tot de machtigste vrouw ter wereld door het tijdschrift Forbes, met uitzondering van 2010. Tijdens haar 16 jaar aan het roer van Duitsland werd ze gezien als een van de meest invloedrijke politieke persoonlijkheden in de Europese Unie.


Vandaag wordt ze erkend voor haar acties ten gunste van het streven naar vrede in de wereld, meer in het bijzonder voor haar beslissing om in 2015 in Duitsland meer dan 1 miljoen vluchtelingen uit Syrië, Irak, Afghanistan en Eritrea op te nemen. De burgeroorlog in Syrië die in maart 2011 begon, dwong miljoenen Syriërs in ballingschap, van wie velen in Duitsland werden verwelkomd. Met dit gebaar, dat haar politiek duur te staan kwam, toonde Merkel aan hoeveel belang ze hecht aan humanistische waarden. De erkenning van de UNESCO-prijs komt zelfs bovenop  de Nansen-prijs van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties die ze in oktober 2022 ontving om dezelfde redenen. In een interview met VOA Africa benadrukt Merkel dat mensenrechten een essentieel principe zijn:

Respecting, preserving, sharing human rights is the mission of every one of us. We have decided it was necessary to respect these principles in our migration policy. That has only been possible because numerous people rolled up their sleeves on the ground.

“Het respecteren, behouden en delen van mensenrechten is de missie van ons allemaal. We besloten dat het noodzakelijk was om deze principes te respecteren in ons migratiebeleid. Dat kon alleen maar omdat veel mensen de handen uit de mouwen staken op het veld.”

In hetzelfde artikel getuigt Audrey Azoulay, directeur-generaal van UNESCO, van Merkels politieke moed op Voa Afrique bij de toekenning van de prijs:

The jury wanted to commend the courageous decision taken in 2015 to accept over a million refugees, at the very moment so many voices were calling for the fencing off of Europe. You were, at that moment, the vision of courage in politics.

“De jury wilde de moedige beslissing erkennen die in 2015 werd genomen, om meer dan een miljoen vluchtelingen op te nemen, terwijl tegelijkertijd zoveel stemmen opriepen tot de sluiting van Europa. Jullie vertegenwoordigden op dat moment de visie van moed in de politiek,” vertelde Audrey Azoulay, Directeur-Generaal van UNESCO, aan Voa Afrique tijdens de prijsuitreiking.

Henri Konan Bédié, opvolger  van Félix Houphouët-Boigny, eerste president van de Ivoriaanse Republiek en beschermer van de prijs, brengt Merkels kwaliteiten om de wereld te transformeren in herinnering, in een artikel voor Anadolou Agency:

You are a worthy heir of Félix Houphouët Boigny in the wide scope of your action to build peace on behalf of those who suffer; you are a notable heir of the great men and women of action worldwide who have been sensitive to others’ pain, to respecting their freedom and their integrity.

“U bent een waardige erfgename van Félix Houphouët-Boigny door de grote omvang van uw actie om vrede op te bouwen ten behoeve van degenen die lijden; U bent een opmerkelijke erfgename van de daadkrachtige mannen en vrouwen over de hele wereld die aandacht hadden voor de pijn van anderen, voor respect voor hun vrijheid en hun integriteit.”

Volgens Anadolou Agency eert Alassane Ouattara, de huidige president van Ivoorkust, Merkels altruïsme en “grote les in humanisme” in een wereld die steeds meer geplaagd wordt door het tij van identiteitspolitiek. Hij voegde er in een tweet aan toe dat ze wereldleiders herinnert aan hun plicht van solidariteit met alle mensen, ongeacht ras, afkomst of religie.

Mijn hartelijke felicitaties aan mevrouw Angela Merkel, ex-bondskanselier van Duitsland, die de prestigieuze Félix Houphouët-Boigny-prijs voor het streven naar vrede van #UNESCO  heeft ontvangen. pic.twitter.com/tVW08bbtBO

— Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) 8 februari 2023

Een prijs die de bijdrage van vrouwen erkent

Na de aankondiging van de prijs besloot Merkel het bedrag van haar prijs – 150.000 Amerikaanse dollars – te doneren aan de Ivoriaanse vereniging voor hulp aan kinderen in gevaar, die zorgt voor kinderen die het slachtoffer zijn van misbruik en uitbuiting. Die informatie werd door de website Mali Actu op zijn twitteraccount overgenomen.

Angela Merkel is receiving the FHB Unesco Prize for Peace – https://t.co/GKZw8puPRc #Mali

The former Chancellor of the Federal Republic of Germany, Angela Merkel, has donated the check which accompanies the prize to the Ivorian Association nationale d’aide à l’enfance en danger.
pic.twitter.com/Ujaqcmqgib

— maliactu (@maliactu) February 9, 2023

Angela Merkel ontvangt de UNESCO FHB Vredesprijs – https://t.co/GKZw8puPRc #Mali

De voormalige bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, Angela Merkel, overhandigde de cheque bij de prijs aan de Ivoriaanse NGO Association nationale d'aide à l'enfance en danger.
…  pic.twitter.com/Ujaqcmqgib

— maliactu (@maliactu) 9 februari 2023

Maar de Félix Houphouët-Boigny-UNESCO-prijs beloont ook een tweede vrouw: Julienne Lusenge, Congolese mensenrechtenactiviste. Ze krijgt  de eervolle vermelding van de jury, voorgezeten door Denis Mukwege, haar landgenoot en Nobelprijswinnaar voor de Vrede in 2018.  Lusenge wordt erkend voor haar inzet voor vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo. De activiste vermeldt het ook op haar twitteraccount.

It is a great honour for me to be receiving today the Félix Houphouët Boigny-UNESCO Honorable Mention.
It is all of ours, and I share it with all Congolese women and girls who are paying today in #DRC the heavy tribute of insecurity and armed conflict.#PrixFHB pic.twitter.com/J37wi56Qmu

— Lusenge Julienne (@LusengeJ) February 8, 2023

Het is voor mij een grote eer om vandaag de Félix Houphouët Boigny-UNESCO eervolle vermelding te mogen ontvangen.
Ze geldt voor ons allemaal, en ik deel ze met alle Congolese vrouwen en meisjes die nu een #RDC zware prijs betalen voor onveiligheid en gewapende conflicten.  #PrixFHB pic.twitter.com/J37wi56Qmu

— Lusenge Julienne (@LusengeJ) 8 februari 2023

Ivoorkust stuurt een boodschap van vrede naar de wereld, maar ook naar de bevolking

De prijsuitreiking aan de voormalige Duitse bondskanselier was een gelegenheid voor Ivorianen om vrede gevierd en geconsolideerd te zien. Maar bovenal maakte dit evenement de bijeenkomst in het openbaar mogelijk van de grootste politieke sleutelfiguren van het land. Zo waren de voormalige Ivoriaanse presidenten Laurent Gbagbo en Henri Konan Bédié aanwezig samen met hun tegenstander Alassane Ouattara, het huidige staatshoofd. Dit is hun eerste gezamenlijke publieke optreden sinds juli 2022, terwijl het land zich voorbereidt op regionale en gemeentelijke verkiezingen, respectievelijk in oktober en november 2023.

Ouattara  bedankte publiekelijk zijn rivaal Gbago:

I should like to pass on my thanks to my young brother, Laurent Gbagbo. In responding to our invitation, he is honoring the memory of President Félix Houphouët-Boigny and his ideals of peace, and marking his attachment to peace.

“Ik wil graag mijn dank uitspreken aan Laurent Gbagbo. Door op onze uitnodiging in te gaan, eert hij de nagedachtenis van president Félix Houphouët-Boigny en zijn idealen van vrede en markeert hij het belang dat hij hecht aan vrede.”

Deze oproep tot vrede in het land is inderdaad een verwijzing naar de risico's van destabilisatie. Zelfs als het moeilijk is om voorspellingen te doen over de waarschijnlijke resultaten van de volgende verkiezingen, is het duidelijk dat de inzet hoog is: inderdaad, deze keer neemt Gbago deel met zijn PPA-CI-partij, terwijl hij in 2018 niet in de race was toen de Union of Houphouetists for Democracy and Peace (RHDP) die Ouattara had gesteund 18 regio's had gewonnen, tegen zes voor Bédié's PDCI-RDA.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.