Waterschaarste binnen inheemse gemeenschappen moet gemeld worden, volgens een jonge Boliviaanse journalist.

Brisa Abapori. Foto gemaakt door Jessica Peñaloza Cladera voor Rising Voices.

Elf jongeren van verschillende inheemse en Afro-Boliviaanse gemeenschappen in de Gran Chaco regio in Bolivia hebben deelgenomen aan een workshop genaamd “Roipea Taperai” (“Nieuwe Wegen,” in de Guaraní taal). De workshop richtte zich op woorden die in de Boliviaanse media worden gebruikt als er over klimaatverandering of inheemse gemeenschappen in de regio wordt geschreven (lees hier[en] meer over de workshop). Hieronder volgt een interview met één van de deelnemers van de workshop.

Brisa Abapori komt uit de Eiti gemeenschap die is gevestigd in Charagua, in het zuiden van Bolivia[en]. Ze volgt daar momenteel een opleiding om leraar te worden. In haar vrije tijd is ze actief bij het Ñande Ñee radiostation, een onderdeel van de School voor Inheemse Journalistiek.

Abapori identificeert twee problemen die gerelateerd zijn aan wat de media en sociale netwerken over haar regio naar buiten brengen. Het eerste probleem is dat de Autonome Inheemse Regering van Charagua[es] (Kereimba Iyaambae, in de Guaraní taal) nog steeds als een Boliviaanse gemeente wordt aangeduid. Het tweede probleem is dat de verwoestingen van droogte en branden, die binnen de inheemse gemeenschappen plaatsvinden, onzichtbaar blijven. Het volgende interview geeft haar gedachten weer. 

Word cloud voor de term “Charagua” gegenereerd door Media Cloud.

Rising Voices (RV): Tijdens de workshop kozen de deelnemers een word cloud en zij identificeerden een aantal woorden die daarbij hoorden. Jij koos de word cloud met betrekking tot de nieuwsberichtgeving van de regio “Charagua” en binnen die word cloud koos je de woorden “brand”, “chaqueo” en “catastrofe”.
Hoe heb jij deze woorden in de media terug gezien? Welke woorden vielen op binnen de word cloud?

Brisa Abapori (BA): Esas palabras coinciden porque bien sabemos que en Charagua hubo un incendio que afectó a los recursos naturales y [además porque] se incendió Ñembi Guasu, que es un área turística. 

Brisa Abapori (BA): Die woorden zijn relevant omdat we weten dat er in Charagua een brand was die schade heeft toegebracht aan natuurlijke bronnen en [ook omdat] Ñembi Guasu[es], een toeristisch gebied, ook door de brand is aangetast.

RV: Als we kijken naar de word cloud, hoe zijn de door jou gekozen woorden in de media weergegeven? 

BA: En cuanto al incendio de Charagua, sí se ha visto en los medios de comunicación […] que se quemó bastante el bosque. Se necesitaba mucha ayuda y fue mucha pérdida de nuestros recursos, de nuestra flora y fauna. 

BA: Over de brand van Charagua hebben de media […] laten zien dat een groot deel van het bos in brand stond. Er was veel hulp nodig en het was een groot verlies van onze bronnen en onze flora en fauna.

RV: Welke woorden zouden moeten worden weergegeven voor Charagua? 

BA: A mí me gustaría que sobre Charagua se hable más sobre la cultura y al Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (GAIOC), como bien sabemos Charagua ya hace cinco años que se convirtió en una GAIOC. Hoy en día se sigue diciendo que es un municipio. Me gustaría que se resalte más eso, […] por qué es importante el Gobierno Autónomo Indígena y en qué nos ayuda todo eso. En cuanto a cultura, me gustaría que se muestre la riqueza que tiene Charagua en cuanto a la cultura guaraní; que se muestre la danza, que se muestre las artesanías, la agricultura, la ganadería y otras riquezas […]. 

BA: Als we het over Charagua hebben, dan zou ik willen dat de media meer zouden praten over cultuur en de “Autonomous Native Indigenous Peasant Government” (GAIOC[es]) oftewel “Autonome Oorspronkelijke Inheemse Boeren Regering”. Zoals iedereen weet is Charagua vijf jaar geleden een GAIOC geworden, maar het wordt nog steeds een gemeente genoemd. Ik zou willen dat de media dit meer zouden uitlichten […] om te vertellen waarom de Autonome Inheemse Regering belangrijk is en hoe dit ons allemaal helpt. Wat betreft cultuur zou ik willen dat de media laten zien dat Charagua een rijke Guaraní cultuur heeft: dans, handwerk, landbouw, veehouderij en andere vormen van welvaart[…].

RV: Tijdens de workshop creëerde de groep een eigen word cloud met woorden die zij als representatief zien. Leg uit welke woorden jou opvielen in de cloud en waarom? 

BA: La palabra que destaqué fue «cruceño» […] porque me sorprendió que esté ese término en la nube de  palabras sobre Charagua. Porque si bien sabemos que Charagua es un pueblo indígena, sí, tal vez hay lugares urbanos, pero en su mayoría es indígena, por eso me sorprendió mucho. Yo sé que estamos dentro de Santa Cruz, pero, creo que se debería dar a conocer más como indígena que como cruceño. 

[…] La otra palabra que vi fue «municipio». Charagua ya no es un municipio, es una GAIOC, ya se debería de reconocer a nivel nacional como una GAIOC y ya no como un municipio. 

BA: Het woord dat mij opviel was “cruceño” […] [“van Santa Cruz”]  want ik was verbaasd dat dit woord in de word cloud van Charagua staat. We weten dat Charagua voor het grootste deel een inheemse plaats is, ook al zijn er stedelijke zones, dus daarom was ik zo verbaasd. Ik weet dat we binnen het Departement van Santa Cruz vallen, maar ik vind dat we bekend moeten staan als Inheems grondgebied in plaats van als grondgebied binnen het Departement van Santa Cruz.

[…] Het andere woord dat mij opviel was “gemeente”. Charagua is geen gemeente meer, het is een GAIOC, het zou op landelijk niveau erkend moeten worden als een GAIOC en niet meer als gemeente.

RV: Waarover wordt in jouw omgeving niet gepraat in de media?

BA: Sobre mi zona nos falta que lleguen los medios para mostrar todo lo que sucede ahí. En general todo lo que pasa en mi zona, todo lo que es la organización, la cultura, falta muchísimo. 

BA: We hebben de media in mijn regio nodig om te laten zien wat hier allemaal gebeurt. De dagelijkse dingen, de organisatie, de cultuur, daar ontbreekt het aan in de media.

RV: Welke voorbeelden van schadelijke of onjuiste informatie over jouw regio heb je in de media of sociale netwerken gezien?

BA: Hay un medio que allá siempre publica, lo que no me gusta es que suben algunas noticias sin investigar más a fondo. Son algunas noticias que dicen: Tal persona hizo esto, pero sin embargo es otra persona la que está haciendo eso, no lo investigan a fondo. 

BA: Wat ik niet fijn vind is dat de media nieuws publiceren zonder verder onderzoek. Bijvoorbeeld, ze brengen nieuws over iets wat een bepaalde persoon heeft gedaan, terwijl in werkelijkheid iemand anders dat heeft gedaan. De media doen geen grondig onderzoek.

RV: Wat wil je dat de mensen van de Gran Chaco weten over klimaatverandering in de regio?

BA: Me gustaría que […] los medios lleguen a comunidades indígenas donde sí afecta demasiado y donde hay mucha escasez  de agua y de alimentación. El agua se está secando y no han podido sembrar porque no hay lluvia […]. Los medios deberían resaltar [eso] para que pueda llegar alguna ayuda. 

BA: Ik zou willen dat […] de media zouden vertellen over de inheemse gemeenschappen die er zwaar door worden getroffen en waar grote schaarste heerst van water en voedsel. Het water droogt op en de mensen kunnen niets meer planten want er is geen water […]. De media zouden [dit] moeten benadrukken zodat de mensen wat hulp kunnen krijgen.

RV: Wat zou je de inwoners van Bolivia en de wereld willen laten weten over de klimaatverandering in jouw omgeving?

BA: De mi zona me gustaría que sepan que nosotros nos sustentamos con la agricultura y la ganadería. No pudimos sembrar [en este tiempo] porque no había lluvia y lo único que nosotros hacemos es sembrar. En cuanto a la ganadería [también] afecta demasiado, porque gracias a eso — a lo que nosotros sembramos — igual se alimentan los animales. Que sepan que necesitamos ayuda, que hay muchas necesidades y [que] lleguen algunas instituciones para que puedan poner su granito de arena a cada comunidad indígena.

BA: Ik zou mensen willen laten weten dat wij onszelf onderhouden door middel van landbouw en veehouderij. We konden niets planten [in deze tijd] want er viel geen regen en het enige dat wij doen is planten. De veehouderij werd [ook] ernstig getroffen, want wat we zaaien is ook wat we te eten geven aan ons vee. Mensen moeten weten dat we hulp nodig hebben, er zijn veel behoeften en [dat] sommige instanties zouden erin kunnen bijdragen om iedere inheemse gemeenschap te helpen.

De Roipea Taperai media literacy workshop werd gehouden op 2 en 3 juli 2022 in de plaats Charagua, in het zuiden van het departement van Santa Cruz (Bolivia). Het werd gesponsord door Global Voices, partner van de Fundación Avina[es], in het project “Verkennen en veranderen van berichtgeving over klimaatverandering in de Gran Chaco” binnen het framework van het globale project “Voices for Just Climate Action[en].” Voor deze workshop heeft Global Voices samengewerkt met de School voor Inheemse Jornalistiek, een project uitgevoerd door de ORÉ – Legal and Social Support Organization[es].
Jessica Peñaloza Cladera[es] heeft geholpen het interview tot stand te brengen.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.