In Noord-Macedonië wordt de wolf doelbewust gedood

Een wolf in de dierentuin van Skopje. Foto Filip Stojanovski/Global Voices, CC BY.

Dit verhaal is gebaseerd op een oorspronkelijke uitgave door y Meta.mk. Een geredigeerde versie is opnieuw uitgegeven door Global Voices, als onderdeel van een wederzijdse inhoudelijke overeenkomst met de Metamorphosis Foundation. 

De wolf (Canis lupus) in Noord-Macedonië wordt algemeen beschouwd als een plaag en regelmatig gedood, ondanks zijn hoofdrol bij het in stand houden van een gezond ecosysteem. De wolf behoort, samen met de beer en de Balkanlynx, tot de drie grote roofdieren die in de bergen leven, maar hij wordt het minst beschermd.

Jagers worden aangemoedigd om op de wolven te jagen en ze te doden, waarvoor ze zelfs geld krijgen. Maar milieuorganisaties slaan alarm over de krimpende wolvenpopulatie, wat een vernietigend effect kan hebben op het ecosysteem in de bergen. Geschat wordt dat er momenteel 400 wolven in de bossen van Noord-Macedonië leven, die naast de legale jacht ook op andere manieren worden bedreigd, zoals een hybridisatie met honden.

Wolven in gevangenschap in de dierentuin van Skopje. Foto Vasil Buraliev, gebruikt met toestemming.

Volgens de huidige jachtwetten in Noord-Macedonië hebben de wolf, de vos, de marter en de wezel – samen met andere dieren en vogels – vrij spel voor jagers, omdat er geen tijdelijk of permanent verbod op de jacht is. Het ministerie van Landbouw geeft ook geld voor het doden van “gevaarlijke” wilde dieren. Jagers krijgen ongeveer 50 euro voor het doden van een wolf.

“De wet moet worden veranderd en de jacht op wolven aan banden gelegd door een jachtverbod, omdat de populatie van het dier in het land constant afneemt,”zegt Dime Melovski van de Macedonian Ecological Society in een verklaring voor Meta.mk.

Hij wijst erop dat hoewel permanente bescherming niet de echte oplossing is, de regering toch gedurende bepaalde periodes jachtrestricties moet instellen. Ook stelt hij de invoering van quota voor, afhankelijk van de precieze aantallen wolven in het jachtgebied. Melovski vertelt dat er meer geavanceerde telmethodieken zoals genetische telling moeten worden ingevoerd, omdat de huidige rekenmethode betreffende het aantal wolven hoogstwaarschijnlijk onnauwkeurig is door een overlap in de telling, sinds de wolf leeft en zich voedt in een groot territorium. Hij benadrukte:

Wij behoren misschien tot de laatse landen in Europa waar de wolf als een plaag wordt gezien en het doden ervan ongelimiteerd z'n gang kan gaan, gestimuleerd door een extra beloning voor jagers en veefokkers.

In een poging om de wolf te beschermen is volgens Melovski een van de grootste problemen de openlijke promotie van het jachttoerisme en de aantrekkingskracht van buitenlandse jagers op het land, wat onmiddellijk moet stoppen. Hij vertelt dat door  het ontbreken van enige restrictie de organisatie van jachtcampagnes wordt aangemoedigd, omdat buitenlandse jagers in dit land het monopolie hebben om wolven af te schieten.

Wolven in Noord-Macedonië leven voornamelijk in de bergen en bij voorkeur in de bossen, waarbij ze soms de laaggelegen landbouwgebieden in de buurt van dorpen opzoeken.

Naast de lynx en de beer is de wolf in Noord-Macedonië een toproofdier. Foto van een jonge wolf in de dierentuin van Skopje door Gobal Voices/Filip Stojanovski, CC BY 3.0.

Volgens Vojo Gogovski, staatsadviseur bosbouw en jacht bij het ministerie van Landbouw, telt de wolvenpopulatie in het land ongeveer 4oo dieren en blijft ze stabiel. Noord-Macedonië heeft de grootste, langst bestaande wolvenpopulatie in Europa. Binnen het jachtgebied in het land vindt elke tien jaar een telling plaats. Gogovski in een verklaring voor Meta.mk:

Betreffende groot- en kleinwild is er een methodiek voor het verzamelen van gegevens over het aantal dieren dat overal in Europa en ook in ons land acceptabel is. Op basis van een telling of schatting wordt de  jaarlijkse groeidynamiek bepaald. Indien nodig kan binnen vijf jaar de planning worden herzien.

Een nieuwe jachtwet is in voorbereiding en het wetsvoorstel ligt sinds april 2021 voor het publiek ter inzage. In het gepubliceerde ontwerp wordt de wolf nog steeds onder de wilde dieren gerangschikt en is de jacht gedurende de nacht met gebruik van schijnwerpers toegestaan. Ook mag het ministerie van Landbouw beloningen uitreiken.

Eens werd de wolf beschermd, maar volgens Gogovski liep de populatie toen volkomen uit de hand. Het vee ondervond de nadelige gevolgen en veel schade werd aan de grote wolvenpopulatie toegewezen. Hoewel het niet verplicht was om het vee te oormerken, zijn de opgegeven aantallen waarschijnlijk te hoog, omdat de inwoners door de staat compensatie voor wolf-gerelateerde sterfgevallen konden krijgen.

Buiten ons is er niemand die meer is begaan met de bescherming van de wolf. De echte jagers hebben het beste met de dieren voor. De populatie blijft stabiel en de jagers zorgen goed voor het wild, omdat ze er uiteindelijk van moeten leven. Maar de populatie moet op een bepaald niveau blijven. Tot nu toe was er geen sprake van een geldelijke beloning als motief om een wolf te doden; veelal werd de bescherming van de veestapel als motief aangevoerd. Ik beweer dat er niet zoiets bestaat als een klassieke wolvenjacht.

De milieuorganisatie Eko-svest (Eco consciousness) riep recent tijdens Wereld Wolven Dag op 13 augustus op tot het nemen van voorzorgsmaatregelen om veilig te stellen dat de wolven in onze bossen blijven, waar ze thuishoren. Milieuactivisten denken dat niettegenstaande mensen door hun moderne levensstijl vaak met de wolven in conflict raken, ze toch nodig en onmisbaar zijn bij het in stand houden van een evenwichtig ecosysteem. Hun impact als roofdier heeft een gedragsverandering op andere dieren tot gevolg en beschermt de bossen tegen parasieten, erosie en schade. De verklaring:

De wolf in dit land valt onder de categorie ‘bijna bedreigd’ (NT). Dit komt omdat de wolf als een schadelijk en wild dier wordt gezien, waardoor de commerciële jacht het hele jaar door plaatsvindt en nieuwe infrastructuurprojecten het leefgebied fragmenteren. Volgens officiële schattingen leven er meer dan 400 wolven in ons land, maar de populatie wordt niet regelmatig bijgehouden.

Wolvin in een zelfgegraven hol binnen de omheining van de dierentuin in Skopje. Foto Vasil Buraliev, gebruikt met toestemming.

Wereldwijd wordt de wolf door drie internationale verdragen beschermd: The Washington Convention (CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), de bijlagen Annexes II, IV, en V van de Habitatrichtlijn in de  EU, alsmede de bijlagen met vermelding van de strict beschermde soorten in Annex II van de Conventie van Bern.

De International Union for Conservation of Nature (IUCN) klassificeert de wolf in Europa als “minst alarmerend”. Hoewel het dier in verschillende landen op nationaal niveau wordt bedreigd of kwetsbaar is, stijgt in Europa de populatie en breidt het verspreidingsgebied zich uit. Maar in een aantal Europese landen wordt er toch nog steeds legaal op wolven gejaagd, vooral in landen die geen lid zijn van de Europese Unie zoals Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne, Noord-Macedonië en Albanië. De jacht op wolven is ook in veel landen een toeristische attractie. Een beperkte illegale jacht vindt plaats in Finland, Noorwegen, Litouwen, Letland, Estland, Boelgarije, Roemenië en Slowakije.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.