Zeespiegelstijgingen in Bangladesh dwingen vrouwen om de pil te slikken zodat de menstruatie stopt

 People living in the southern coastal region of the Sundarbans in Bangladesh suffer from a water shortage in the dry season as a result of increasing salinity in the groundwater, and of the river Satkhira, caused by rising sea levels. Image via Flickr by International monetary fund. CC BY NC-ND 2.0

 

In juli 2022 publiceerde Mongabay, een Amerikaans non-profit milieuwetenschappelijk nieuwsplatform, een artikel over snel stijgende zeespiegels die zoutwater naar het land toevoeren. Het zoutwater wordt ook naar zoetwaterbronnen geduwd in dorpen van Satkhira bij de Sundarbans en de Baai van Bengalen. Hierbij vermindert de toegang tot zoetwater in deze gebieden aanzienlijk. Een afschuwelijk gevolg voor vrouwen en meisjes in dit gebied is dat zij alleen maar toegang hebben tot zoutwater om hun vodden, die ze bij menstruatie gebruiken, schoon te maken.

Stijgende zeespiegels en toegang tot schoon water

Bangladesh is een laag liggende delta doorkruist met rivieren. Het is één van de meest kwetsbare landen voor klimaatverandering en het sterkst onderhevig aan de stijging van de mondiale zeespiegel. Ieder jaar ondergaat Bangladesh een zeespiegelstijging van 7 of 8 mm. Dit brengt miljoenen mensen in gevaar van gedwongen verplaatsing door overstroming. Het Intergouvernementele Panel van Klimaatverandering van de Verenigde Naties voorspelde dat als de opwarming van de aarde met de huidige snelheid doorzet, dan zou ongeveer 17% van de mensen in Bangladesh zich moeten verplaatsen in de komende 10 jaar.

Milieujournalist Rafiqul Montu brengt het risico dat Bangladesh te wachten staat als volgt naar voren:

Verzilting door de zeespiegelstijging en onverantwoorde garnalenkweek hebben zeer nadelige gevolgen gehad voor het zoetwater in het zuidwestelijke kustgebied van Bangladesh. Vrouwen en meisjes in dit gebied kampen met het vinden van schoon drinkwater zonder nog maar te spreken over water voor hun maandelijkse cyclus.

Het sociale stigma rond menstruatie in Bangladesh

De Wereldbank voorspelt dat 500 miljoen vrouwen en meisjes lijden aan menstruatiearmoede: ze kunnen zich geen menstruatie hygiëneproducten veroorloven. Deze armoede brengt niet alleen de reproductieve gezondheid van meisjes en vrouwen in gevaar, maar ook hun opvoeding en levensonderhoud.

Er zijn geen betrouwbare gegevens over de verkoop van commercieel maandverband in Bangladesh bekend. Hoewel het verbruik onder de werkende vrouwen in de hoofdstad hoog is, gebruikt meer dan 80 procent van de vrouwen in sommige landelijke gebieden lapjes in plaats van maandverband – wat een ouderwetse gewoonte is. Commercieel maandverband is meer en meer te krijgen op het platteland, maar de meerderheid van vrouwen heeft hier geen geld voor. Een onderzoek uit 2018 getiteld “De gevolgen van Klimaatverandering voor Watervoorraden en Menselijke Gezondheid” constateerde dat vrouwen en meisjes in de zuidelijke kustgebieden van Bangladesh hun maandelijkse vodden in zoutwater wassen waarna ze opnieuw gebruikt kunnen worden.

Er heerst een sociaal stigma rond menstruatie in Bangladesh. Er is ook een gebrek aan informatie bij meisjes over hygiëne tijdens de menstruatie. Velen beschouwen het als een ziekte en menstrueren in het geheim. De schaamte voor vrouwen om hun maandelijkse vodden in het bijzijn van mannen te wassen is erg groot.

Het Mongabay onderzoek vermeldt dat een aantal meisjes anticonceptiepillen slikt om hun maandelijkse cyclus te blokkeren. Dan hoeven ze niet langer meer de oude lappen te wassen in vuil zoutwater. Ze hebben hun oudere familieleden zien lijden aan huid- en geslachtsinfecties omdat er geen schoon water was. Het innemen van de pil kan wel langdurige gevolgen hebben voor de gezondheid met name een verhoogd risico op bloedstolsels en borstkanker.

Het Nationale Nulmeting Onderzoek over Hygiëne in Bangladesh (2014) geeft aan dat 40 procent van de vrouwelijke studenten ongeveer 3 dagen per maand school verzuimt vanwege menstruatie. Sanitaire producten zijn niet makkelijk in scholen of op openbare plaatsen te krijgen omdat vrouwen aangeleerd is om hun ongesteldheid te verbergen. Een plaatselijk maandverband bedrijf in Satkhira is een collectieve campagne voor sociale verantwoordelijkheid gestart. Dit bestaat uit de installering van schoonwatertanks voor vrouwen en meisjes en ook uit het verlenen van informatie over menstruatie hygiëne.

De internationale liefdadigheidsinstelling United Purpose heeft getweet over een plaatselijk initiatief om betaalbare maandverbanden te produceren:

Velen in de conservatieve samenleving in Bangladesh zijn niet bereid om veilige levenswijzen voor menstruatie hygiëne te bespreken. In 2015 gaf het Ministerie van Onderwijs aan dat iedere school in Bangladesh minimaal één toilet per 50 studenten moest hebben. Dit doel is nog steeds niet bereikt. Al deze hindernissen in Bangladesh moeten eerst overkomen worden voordat de maandelijkse hygiëne voor iedereen in openbaarheid kan worden gebracht. Klimaatverandering en zeespiegelstijgingen zijn echter externe bedreigingen waar Bangladesh als land alléén geen oplossing voor kan vinden.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.