Koala's gaan een sombere toekomst tegemoet nadat ze als bedreigd zijn aangemerkt

Koala's steken hier over: remix van originele foto met dank aan Flickr gebruiker Aaron Jacobs (CC BY-SA 2.0)

Februari was geen geweldige maand voor de Australische koalapopulaties. Toen de Australische minister van Toerisme Dan Tehan na het openstellen [en – alle links] van de internationale grenzen op 21 februari 2022 de op de luchthaven aangekomen passagiers begroette met speelgoedkoala's, had hij misschien eerst even met zijn collega minister van Milieu Sussan Ley moeten praten. Tien dagen eerder werd het land geconfronteerd met grimmig nieuws over zijn populaire buideldier.

De nieuwssite van de New Daily meldde:

Koalas will be listed as endangered, instead of vulnerable, across much of Australia’s eastern seaboard to try to protect dwindling populations.

But conversation groups warn the listing – which covers Queensland, NSW and the ACT – won’t be enough to bring the marsupial populations back from the brink.

Koala's zullen over een groot deel van de oostkust van Australië als bedreigd in plaats van kwetsbaar worden aangemerkt, om te proberen de afnemende populaties te beschermen.

Maar gespreksgroepen waarschuwen dat de lijst – die betrekking heeft op Queensland, NSW en de ACT – niet genoeg zal zijn om de buideldierpopulaties van de afgrond te redden.

Het Environment Defenders Office (Kantoor van Milieuverdedigers) beschreef het als een “treurige maar welkome interventie om, terwijl de populaties blijven afnemen, het iconische Australische buideldier te beschermen.”

De aankondiging volgde op aanbevelingen van The Threatened Species Scientific Committee (het Wetenschappelijk Comité voor Bedreigde Soorten). Dit kwam kort nadat de federale regering had besloten 50 miljoen Australische dollars voor het behoud van koala's toe te kennen.

Voor degenen die niet bekend zijn met deze fotogenieke wezens: koala's zijn geen beren. Koala's komen voor in de buurt van de oostelijke en zuidelijke kusten van Queensland, New South Wales, Victoria en Zuid-Australië. Net als kangoeroes voeden ze hun baby's, joey's genaamd, op in hun buidels.

Tijdens The Conversation voerden drie academici aan dat de huidige inspanningen onvoldoende zijn voor natuurbehoud:

…until the problems of habitat loss and land clearing are addressed, national koala populations will continue to dwindle.

The primary driver of koala population decline is the clearing of its habitat. No amount of money can save koalas unless we tackle this.

…totdat de problemen van habitatverlies en ontbossing zijn aangepakt, zullen de nationale koalapopulaties blijven slinken.

De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de koalapopulaties is de ontbossing van hun leefgebied. Met geen enkele hoeveelheid geld kunnen de koala's worden gered, tenzij wij dit aanpakken.

Bedreigingen

De bedreigingen zijn er in vele vormen. Er wordt op meerdere fronten beslag gelegd op hun leefgebied, grotendeels als gevolg van ontbossing voor landbouw, veeteelt en mijnbouw. Ook dringen groeiende steden hun leefgebied binnen.

Verder worden ze bedreigd door droogtes en bosbranden, die door de klimaatcrisis steeds vaker voorkomen. Stijgende temperaturen veranderen bossen, waardoor de voedselvoorziening en de kwaliteit ervan afnemen.

Aanrijdingen met voertuigen en aanvallen door wilde en gedomesticeerde dieren eisen ook hun tol van het aantal koala's.

Reacties

Naast de financiering door de federale overheid zijn er tal van herstelprogramma's en voor het publiek bewustmakingscampagnes, die door regerings- en particuliere organisaties worden uitgevoerd als reactie op de bedreigingen.

De staten die koala's huisvesten, geven miljoenen uit om de bedreigde dieren te redden. Na de bosbranden van 2019-2020 lanceerde de regering van New South Wales een beschermingsprogramma. Het veroorzaakte bijna een splitsing in de deelstaatregering, waarbij de op landbouw gebaseerde National Party de coalitie dreigde te verlaten.

Het Koala Hospital, beheerd door Koala Conservation Australia (KCA), is een van de grootste niet-gouvernementele organisaties die hun steentje bijdragen aan natuurbehoud:

Lekker aan het slapen, maar Summer heeft jouw steun nodig. Door onze koala te adopteren, help je met het financieren van ons lopende werk om koala's te beschermen. Klik op de onderstaande link om een echt verschil te maken voor het behoud van wilde koala's.
https://t.co/HWYi3SzTjZ
Bedankt voor je ondersteuning 💚 pic.twitter.com/xG84wu6OW5

In de volgende video wordt hun werk meer gedetailleerd uitgelegd:

Om de populatie te vergroten, introduceren deze organisaties koala's in nieuwe gebieden en verplaatsen ze ze tussen gebieden met hoge en lage populatiedichtheden, maar deze methoden zijn vaak controversieel. De introductie van koala's op Kangaroo Island in Zuid-Australië heeft tot problemen met overpopulatie geleid. De bosbrand van 2020 daarentegen heeft vele koala's gedood, waarbij één schatting is gemaakt dat de koalapopulatie van het eiland van 48.000 vóór de branden terug was gebracht naar 8.500.

Controverse

De effectiviteit van natuurbehoudprogramma's wordt echter vaak in twijfel getrokken. De Australia Koala Foundation (AKF) zet vraagtekens bij het gebruik van verhuisprojecten:

But rather than there being too many koalas, the AKF believes there are too few trees.

These Koalas were placed in habitat that was not good enough in the first place, as a result of translocations.

Maar in plaats van dat er te veel koala's zijn, vindt de AKF dat er te weinig bomen zijn.

Het verhuizen heeft er voor gezorgd dat deze koala's naar een habitat zijn verplaatst die om mee te beginnen al niet goed genoeg was.

De cartoonist van Guardian Australia toonde haar gebruikelijke scherpe donkere humor na de aankondiging van de minister:

“Het beste van de herstelplannen is dat niemand er aandacht aan schenkt, behalve een paar groenen en enkele vermoeide wetenschappers”
Weg met de koalabeer, het meest nutteloze dier van Australië!

Reacties op sociale media

De gepensioneerde journalist Neil Naessens mikte op degenen die hij als de schuldigen ziet:

#Koala's gingen van ‘kwetsbaar’ naar ‘bedreigd’ onder de nationale milieuwetgeving van Australië. Hoe verontrustend dit ook is, het WERKELIJK schokkende is dat zakelijke belangen (mijnbouw, landbouw, kolen en gas enz.) opzettelijk de dreiging van uitsterven in de hand werken.

De publiciteitsstunt van de minister van Toerisme werd op sociale media met hoon ontvangen:

De minister van Toerisme begroet internationale aankomende reizigers als een seriemoordenaar die ze op een verduisterde parkeerplaats opwacht.

Dan Tehan op de luchthaven. En ze geven speelgoedkoala's aan de zojuist gearriveerde reizigers! Je kunt er zeker van zijn dat er geen label op zat met de tekst ‘bedreigde soort’.

Kailas Wild, die in 2020 werkte aan het redden van verbrande koala's op Kangaroo Island, is geen fan van de huidige federale regering:

Hallo @sussanley, beloof me dat je de volgende keer dat we een verbrande koala moeten laten inslapen met me op de foto gaat.

Met slechts enkele maanden te gaan voor een nationale verkiezing, is het geen verrassing dat veel mensen cynisch zijn over al het politieke geneuzel:

De afgelopen 10 jaar hebben we een komen en gaan gezien van ministers van Milieu die niets hebben gedaan. Maar nu er een verkiezingscampagne op gang komt, lijken we ze om de dag een koala te zien knuffelen🐨 🤔

Volgens sommige schattingen brengt het koalatoerisme jaarlijks maar liefst 3,2 miljard Amerikaanse dollars op voor de Australische economie en creëert het tot 30.000 banen. Het is een bron van economische en culturele trots in het hele land. Overigens verkoopt ons Café Local Italian in Sandringham, Victoria, dit populaire item:

Een koalapeperkoekje. Met dank aan de auteur.

Het lijkt passend dat 3 maart Wereld Natuur Dag is.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.