Journalisten vragen de vrijlating van Cheng Lei, die al een jaar in hechtenis in China zit

 

Cheng Lei op de Webconferentie 2019 in Lissabon, Portugal. Foto van Vaughn Ridley/Web Summit via Sportsfile. Flickr pagina van Web Summit. (CC BY 2.0)

Ten minste 50 journalisten en mediagroepen hebben in Australië een brief ondertekend waarin ze China oproepen de Australische journaliste Cheng Lei vrij te laten.

Lei werd in China gearresteerd  [en – alle links] op 13 augustus 2020, ze wordt ervan “verdacht op een illegale manier staatsgeheimen door te geven aan het buitenland”. Voor haar arrestatie werkte ze als zakenjournaliste en TV-presentatrice voor de staatszender China Global Television Network (CGTN).

Ze werd gearresteerd tijdens een periode van oplopende diplomatieke spanningen tussen China en Australië wegens de coranapandemie en bezorgdheden over mensenrechten.

Cheng Lei zit al een jaar in hechtenis en de Chinese autoriteiten moeten alsnog bewijs tegen de journaliste leveren.

Dat zette haar vroegere collega's in Australië ertoe aan een open brief aan Peking te schrijven waarin ze aandringen op de vrijlating van de journaliste.

Wij zijn ervan overtuigd dat ze niets verkeerds heeft gedaan en maken ons grote zorgen over haar gezondheid, veiligheid  en opvang gedurende haar voortdurende detentie.

We zijn bezorgd over het afschrikkingseffect dat haar arrestatie heeft op de beoefening van journalistiek, die het nog nooit zo moeilijk heeft gehad.

De Australische Media, Entertainment and Arts Alliance (MEAA) behoort tot de ondertekenaars van de brief:

Haar arrestatie, haar hechtenis en de beschuldigingen jegens haar zijn nooit toegelicht. Er is geen bewijs geleverd. Na 12 maanden wijst niets erop dat ze iets fout gedaan heeft. MEAA-leden en journalisten over heel de wereld, sta achter Cheng Lei.

De National Press Club van Australië koppelde Cheng Lei's arrestatie aan de steeds toenemende vervolgingen van buitenlandse journalisten in China:

Dit maakt haar tot een van de vele journalisten in hechtenis in China terwijl de Chinese regering terzelfder tijd buitenlandse correspondenten uitwijst of toegang tot het land weigert, en zo de persvrijheid onderdrukt.

De National Press Club van de Verenigde Staten gaf ook een steunverklaring voor Cheng Lei uit:

China probeert Cheng te laten verdwijnen, maar de wereld is haar niet vergeten, evenmin als de ettelijke tientallen andere reporters die onrechtmatig gevangen zitten in China.

Mediagroepen dringen er bij het publiek op aan een open brief te ondertekenen, waarin de vrijlating van de Australische journaliste Cheng Lei gevraagd wordt. Bron: MEAA

Cheng Lei's vrienden en vroegere collega's postten steunberichten op Twitter:

Cheng Lei's vrienden vragen China medelijden te tonen door de journaliste te herenigen met haar twee kinderen in Australië. Cheng Lei heeft geen communicatie met haar familie gehad en mag geen bezoek krijgen behalve één keer per maand van Australische consulaatsambtenaren.

Indien schuldig bevonden riskeert Cheng Lei een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.