Chinese staatsmedia wissen verwijzingen naar fictieve Zwitserse bioloog

COVID 19. Gratis foto van PXphere

De oorspronkelijke versie van dit bericht is geschreven door Rhoda Kwan en gepubliceerd in Hong Kong Free Press op 11 augustus 2021. De volgende versie is bewerkt en gepubliceerd door Global Voices onder een inhoudelijke partnerschapsovereenkomst met HKFP.

De afgelopen weken schrapten meerdere Chinese staatsmedia verwijzingen naar de Zwitserse bioloog “Wilson Edwards”.

De stap komt er nadat de Zwitserse ambassade op 10 augustus een verklaring aflegde waarin staat dat er geen Zwitsers staatsburger met de naam Wilson Edwards bestaat, en dat er geen academische artikelen zijn geschreven door een bioloog met die naam.

De verklaring van de Zwitserse ambassade luidt als volgt:

In the last several days, a large number of press articles and social media posts citing an alleged Swiss biologist have been published in China. While we appreciate the attention on our country, the Embassy of Switzerland must, unfortunately, inform the Chinese public that this news is false.

In de afgelopen dagen is in China een groot aantal persartikelen en berichten in de sociale media verschenen waarin melding wordt gemaakt van een vermeende Zwitserse bioloog. Hoewel wij de aandacht voor ons land op prijs stellen, moet de Ambassade van Zwitserland het Chinese publiek helaas meedelen dat dit nieuws onjuist is.

Een screenshot van de nu verwijderde Facebook-pagina van ‘Wilson Edwards’ via HKFP.

In een Facebook-post van 24 juli beweerde een account onder de naam “Wilson Edwards” getuige te zijn geweest van een poging van de VS om de voortdurende inspanningen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de oorsprong van het coronavirus te achterhalen, te “politiseren”. De “bioloog” zei,

I have the impression that WHO’s new plans, which include lab audits, are largely politically motivated… The WHO sources told me that the U.S is so obsessed with attacking China on the origin-tracing issue that it is reluctant to open its eyes to the data and findings.

Ik heb de indruk dat de nieuwe plannen van de WHO, waaronder laboratoriumcontroles, grotendeels politiek gemotiveerd zijn … Bronnen bij de WHO vertelden me dat de V.S. zo geobsedeerd zijn met hun aanval op China in verband met het opsporen van de oorsprong van het virus, dat ze de gegevens en bevindingen niet graag onder ogen zien.

Ook werd de onafhankelijkheid van de internationale gezondheidsinstantie in twijfel getrokken, en werden de V.S. ervan beschuldigd te proberen hun eigen experts te plaatsen in het team dat verantwoordelijk is voor de tweede fase van het onderzoek.

In het bericht werd ook een “bron” geciteerd die zei dat de Amerikaanse president Biden “geen moeite zou sparen” om “de invloed van de VS in de organisatie opnieuw op te bouwen” en “zou trachten de belangrijkste kwesties te domineren”.

Hoewel het fictieve account van Facebook is verwijderd, is de post toegankelijk op een Twitter-account dat wordt toegeschreven aan “Wilson Edwards”:

#COVID19 #COVID19nsw @WHO @DrTedros @FauciFan Aangezien wetenschappelijke kwesties steeds meer gepolitiseerd worden, twijfel ik er niet aan dat deze adviesgroep tot een politiek instrument zal worden. https://t.co/zjYDZcQLhm pic.twitter.com/i4rYkzAv2m 

— WilsonEdwards (@WilsonE84957402) 24 juli 2021

@ZhaoyinFeng, een verslaggever van de BBC, wees erop dat citaten van “Wilson Edwards” voor het eerst verschenen in een nieuwsmedium Voice of South Pacific dat eigendom is van Beijing Zhong Xin Chinese Media Service Company, die nieuwsberichten over Fiji publiceert:

De beweringen werden later opgepikt door de Chinese staatsmedia, waaronder People's Daily, China Daily, Global Times en CGTN, die allemaal de VS beschuldigden van politieke manipulatie van het onderzoek van de WHO naar de oorsprong van COVID-19. Een week na het oorspronkelijke bericht publiceerde People's Daily een opinieartikel met de kop: “VS probeert rapport ongedaan te maken. Zwitserse bioloog: WHO gebruikt als politiek instrument”.

De Zwitserse ambassade wees er ook op dat het Facebook-account van Wilson Edwards was aangemaakt op de dag van de post en slechts drie vrienden had: “Het lijkt erop dat dit Facebook-account niet geopend was voor sociale netwerkdoeleinden”, aldus de verklaring.

Ook riep de ambassade de Chinese pers en internetgebruikers op om berichten over de omstreden bioloog te verwijderen, omdat er volgens haar waarschijnlijk sprake is van “nepnieuws”.

Eerder dit jaar voerde een team van WHO-deskundigen een onderzoek uit in Wuhan, waar het coronavirus voor het eerst werd ontdekt. In het onderzoeksrapport werd gezegd dat de theorie dat het virus uit een laboratorium was gelekt “onwaarschijnlijk” was. Critici hebben zich echter afgevraagd of China het team wel volledige toegang tot de beschikbare gegevens heeft gegeven. Peking heeft sindsdien plannen voor de tweede fase van het onderzoek afgewezen.

Vanaf 11 augustus bleken CGTN, People's Daily en China Daily alle verwijzingen naar Edwards uit hun artikelen te hebben verwijderd, terwijl de Global Times een artikel van CGTN in zijn geheel van zijn site verwijderde.

Het verwijderde artikel, getiteld “Covid-19 origin tracing: Claim emerges of “intimidation” from the US,” was dinsdagmiddag voor het laatst toegankelijk op de Global Times. Kopieën waren nog steeds beschikbaar via de cache-tool van Google.

HKFP nam contact op met de nieuwsbronnen voor commentaar.

Het debacle is de laatste ontwikkeling in een voortdurend geschil tussen China en de VS over de oorsprong van het coronavirus, waarbij beide partijen beweerden dat het virus uitgelekt is uit een laboratorium op het grondgebied van de ander.

Hoewel de staatsmedia in hun berichtgeving verwijzingen naar “Wilson Edwards” hebben geschrapt of verwijderd, schreef Hu Xijin, de hoofdredacteur van Global Times, een Chinees bericht op Weibo waarin hij betoogde dat de bioloog een pseudoniem gebruikte om zich te beschermen:

那个账号使用化名,这远没有一些人所说的那么重要,这在互联网时代是披露内情者常用的自我保护方法之一。最重要的是,那篇文章讲的事情是不是真的。当然了,如果该文作者能够署上真名,文章的冲击力会更大,但如果他说的都是真的,就是不敢署真名,传递给我们的额外信息就是:美国的打压太严厉了,围绕溯源问题上已经在西方形成了广泛的寒蝉效应,没有人或者很少有人敢使用真名说真话了。

Het pseudo-account is niet zo belangrijk; het is een zelfbeschermingsmaatregel die klokkenluiders in het internettijdperk hebben genomen. Wat het belangrijkst is, is de geldigheid van de inhoud. Natuurlijk, als de schrijver een echte naam kan gebruiken, heeft een post een grotere impact. Maar als wat hij zegt echt is, maar hij durft zijn echte naam niet te gebruiken, dan toont het incident aan dat de invloed van de VS zo repressief is dat het heeft geleid tot een tot zwijgen brengen in de Westerse samenleving. Als gevolg daarvan durven nog maar weinigen echte namen te gebruiken om de waarheid te spreken.

Dit is niet de eerste keer dat Peking zich beroept op westerse “deskundigen” om zijn verhaal kracht bij te zetten.

In april werden in een artikel van de hand van de Franse journaliste Laurene Beaumond op CGTN berichten ontkracht over massale schendingen van de mensenrechten van Oeigoerse moslims en andere etnische minderheden in de Chinese regio Xinjiang. Beaumond zou jarenlang in de regio hebben gewoond.

De Franse krant Le Monde publiceerde later een artikel waarin stond dat er geen Franse verslaggever met die naam bestond. In reactie daarop publiceerde de Global Times een stuk waarin werd beweerd dat de journaliste een echte persoon was die een pseudoniem gebruikte en eiste dat Le Monde zijn verontschuldigingen aanbood.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.