Protesten tegen Israëlische medische apartheid tijdens pandemie

Screenshot uit PBS report waarop te zien is hoe een Israëlische burger de COVID-19-vaccinatie krijgt. Bijna 19 procent van de Israëliërs heeft de vaccinatie sinds half december al gekregen.

Noot van de redactie: Dit artikel werd geschreven door Pam Bailey [en – alle links], oprichter en uitvoerend directeur van We Are Not Numberseen platform dat de stemmen van de Palestijnen weergeeft onder de Israëlische bezetting, door jonge, lokale journalisten mondiger te maken en te begeleiden.

De protesten groeien naarmate Israël het land wordt met de hoogste vaccinatiegraad tegen COVID-19 per hoofd van de bevolking , terwijl het weigert de levering van de levensreddende behandeling voor de Palestijnse gebieden die het controleert, mogelijk te maken.

Een Change.org petitie roept de Israëlische regering op om “haar verantwoordelijkheid te nemen als bezettingsmacht onder het internationaal recht en een einde te maken aan deze schaamteloze daad van rassendiscriminatie”.

De Amerikaanse afgevaardigde Marie Newman, een democrate uit de staat Illinois, twitterde:

Het virus ziet of geeft niet om nationaliteit, grenzen, of godsdienst – zijn vernietigende impact is overal. De administratie van Netanyahu heeft een morele en humanitaire plicht om ervoor te zorgen dat zowel Israëli's als Palestijnen toegang hebben tot vaccins.

De Amerikaanse activistengroep Codepink volgde met een e-mail aan hun volgers, waarin ze hen vragen om op te roepen dat hun vertegenwoordigers “de Israëlische medische apartheid veroordelen”.  En nu hebben vijf mensenrechtenorganisaties een verzoekschrift ingediend bij het Israëlische Hooggerechtshof waarin ze de weigering aanvechten van de minister van Binnenlandse Veiligheid om Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen te vaccineren.

Tot 11 januari zijn al 1.604 Palestijnen in de bezette Palestijnse gebieden overleden aan COVID-19, waarvan 441 in de Gazastrook. Volgens Dr. Mustafa Barghouti, een lid van het Palestijnse parlement en hoofd van de ‘Palestinian Medical Relief Society’, dat een NGO is, ligt de besmettingsgraad in de bezette gebieden (35 percent) veel hoger dan in Israël (4,5 percent).

Terwijl de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza nog geen enkele dosis van een van de goedgekeurde vaccins hebben gekregen, heeft Israël zijn eigen bevolking sneller gevaccineerd dan enig ander land ter wereld, met meer dan een kwart van zijn bevolking dat tot dusver een vaccin heeft gekregen.

“De Israëlische regering moet stoppen met het negeren van zijn internationale verplichtingen als een bezettende macht en onmiddellijk tot actie overgaan om ervoor te zorgen dat COVID-19 vaccins gelijk en eerlijk verdeeld worden onder de Palestijnen die onder zijn bezetting leven op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, zei  Amnesty International in een verklaring.

Minstens 25 leden van de uitgebreide familie van Asmaa Tayeh, operationeel manager van We Are Not Numbers, hebben positief getest op het virus, 15 zijn ziek geworden en drie zijn overleden.

“Sinds de berichten over het virus in maart 2020 opdoken, zijn we paranoïde,” zei Tayeh:

I was scared to death and ran to the market to fetch food so we could prepare to stay home for months. I’d yell at anyone who left the house. But since we didn’t know anyone who was infected, we started feeling a little safer. Then came November and December. More and more of our relatives were infected. On top of that was the fear that we wouldn’t get good medical care, since the Israeli occupation has crippled our health care system.

“Ik was doodsbenauwd en rende naar de markt om voedsel te halen zodat we ons konden voorbereiden om maanden thuis te blijven. Ik schreeuwde tegen iedereen die het huis verliet. Maar omdat we niemand kenden die besmet was, begonnen we ons wat veiliger te voelen. Toen kwamen november en december. Meer en meer familieleden werden besmet. Daarbovenop was er de angst dat we geen goede medische hulp zouden krijgen, want de Israëlische bezetting heeft ons gezondheidssysteem lamgelegd.”

Een ander lid van WANN , Nour Yacoubi, moest noodgedwongen haar huwelijk uitstellen toen haar toekomstige schoonzus en schoonbroer op IC werden opgenomen met symptomen van COVID-19.

Ondertussen vocht Issam Adwan, de manager van WANN in Gaza, om zijn moeder, die een hartkwaal heeft, getest te krijgen op het virus toen ze symptomen begon te vertonen van het coronavirus. Er is echter een tekort aan tests, en de diagnose werd haar aanvankelijk geweigerd. Tegen de tijd dat zij haar smaak en reuk verloor – een veel voorkomend virusverschijnsel – en de test werd toegestaan, was bijna iedereen in haar familie blootgesteld, waarbij velen positief testten en verscheidene ziek werden.

Dr. Ayman Elhalabi, algemeen directeur van Medical Supportive Services in Gaza – een afdeling van het Ministerie van Volksgezondheid op de Westelijke Jordaanoever – bevestigt dat COVID-19-tests door tekorten op grote schaal ontoegankelijk zijn, bijna een jaar nadat de pandemie de wereld overspoelde.

Hij verklaarde:

The central laboratory of the Ministry of Health is the only place in the Strip that can perform the COVID-19 test. … The lab ran 200 to 300 tests a day in the beginning of this crisis, but now we’re doing between 2,000 and 3,000. Still, it’s not enough. So, we have to prioritize patients by the severity of their condition. Currently, I’d estimate we have enough test kits for 20 more days.

“Het centrale laboratorium van het Ministerie van Volksgezondheid is de enige plaats in de Gazastrook die de COVID-19 test kan uitvoeren. … Het laboratorium deed 200 tot 300 tests per dag in het begin van deze crisis, maar nu doen we er tussen de 2.000 en 3.000. Toch is het niet genoeg. Dus moeten we patiënten voorrang geven volgens de ernst van hun aandoening. Op dit moment, schat ik dat we genoeg testkits hebben voor nog 20 dagen.”

 

De tekorten aan tests zijn bijzonder kritiek omdat COVID-19-infecties sterk toenemen na het opduiken van een nieuwe variant van het virus. De mutatie, die 10 tot 60% besmettelijker is, is tot nu toe in 50 landen ontdekt. 

Volgens Dr. Elhalabi:

Gaza's hospitals are in serious crisis due to the increasing cases of COVID[-19]; it’s put a lot of pressure on our capacity to deliver other medical services. Many doctors and nurses are working overtime and they are being paid just 50 percent of their salaries. These are people who need to provide for their families.

“De ziekenhuizen van Gaza verkeren in een ernstige crisis als gevolg van de toenemende gevallen van COVID-19; het legt een grote druk op onze capaciteit om andere medische diensten te verlenen. Veel dokters en verpleegsters maken overuren en krijgen slechts de helft van hun salaris uitbetaald. Dit zijn mensen die voor hun gezin moeten zorgen.

Ondanks de crisis zijn weinigen hoopvol dat Gaza op korte termijn een van de nieuwe goedgekeurde vaccins zal krijgen.

De Palestijnse Autoriteit (PA), op de Westelijke Jordaanoever, beschuldigde Israël ervan dat het voorbij gaat aan zijn verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat vaccins beschikbaar zijn in het bezette gebied, en heeft gevochten om elders voorraden te verkrijgen.

De PA heeft verklaard dat het onderhandeld heeft met de Britse geneesmiddelengigant AstraZeneca om een eerste lading van COVID-19 vaccins te ontvangen in maart – veel later dan andere landen en waarschijnlijk niet voldoende. Onlangs kondigden ze aan dat ze ervoor gezorgd hebben dat ze het  Russische vaccin gekend als Sputnik V konden verkrijgen, waarvan de eerste levering volgende maand verwacht wordt. De middelen zijn echter beperkt en het is onbekend hoeveel voor Gaza zal worden toegekend, aangezien de PA in conflict is met Hamas, die de Gazastrook regeert.

In een interview met Sky News vertelde de Israëlische minister van Volksgezondheid Yuli Edelstein dat de Palestijnen “moeten leren hoe ze voor zichzelf moeten zorgen,” eraan toevoegend dat Israël “zijn Palestijnse buren helpt sinds de eerste stadia van deze crisis, met inbegrip van medisch materiaal, met inbegrip van medicijnen, met inbegrip van advies, met inbegrip van voorraden.”

Gerald Rockenschaub, hoofd van de missie van de Wereldgezondheidsorganisatie in de Palestijnen, vertelde aan de Britse krant The Independent dat ze aan Israël gevraagd hebben om op zijn minst COVID-19 vaccins te voorzien voor de Palestijnse gezondheidswerkers. Bijna 8000 Palestijnse medici zijn naar verluidt besmet met het virus. Volgens het artikel van The Independent heeft de Israëlische regering geweigerd en gezegd dat zij eerst voor haar eigen bevolking moet zorgen.

In zijn interview voor Sky News, werd Minister Edelstein als volgt geciteerd:

I don't think that there's anyone in this country, whatever his or her views might be, that can imagine that I would be taking a vaccine from the Israeli citizen, and, with all the goodwill, give it to our neighbors.

“Ik denk niet dat er iemand in dit land is, wat zijn of haar opvattingen ook mogen zijn, die zich kan voorstellen dat ik een vaccin zou afnemen van de Israëlische burger, en het met alle goede wil aan onze buren zou geven.”

“We horen veel gemengd nieuws,” zei Dr. Elhalabi. “Echt, ik denk dat we nog maanden verwijderd zijn van de vaccins. Ik roep de internationale en Arabische gemeenschap op om in te grijpen voordat de situatie uit de hand loopt.”

Wat Tayeh betreft, zij was niet verbaasd. “Het virus zal zich ontdoen van een groot aantal Palestijnen. Op deze manier hoeft Israël niet zoveel te betalen als in een oorlog om ons te doden. Plus, we zullen te veel afgeleid zijn door ziekte om terug te vechten.”

Anas Mohammed Jnena heeft de interviews met de gezondheidswerkers afgenomen.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.