Google’s plannen voor een Saoedi-Arabische cloud zijn ‘gevaarlijk,’ zegt een belangenorganisatie voor digitale rechten

Een screenshot van een Google werkplek-video over de binnenkant van een Google datacentrum.

Technologie-gigant Google wil een nieuwe Google cloudregio vestigen in Saoedi-Arabië.

Access Now, een niet-gouvernementele organisatie voor digitale rechten heeft alarm geslagen en eist de onmiddellijke stopzetting van het plan, verwijzend naar de “erbarmelijke score van het land inzake mensenrechten“.

De organisatie legde op 26 januari een verklaring af  bij de “Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC), een technologie-rechtswinkel van openbaar belang van de faculteit rechten van de Universiteit van Ottawa.

De verklaring waarschuwt voor de “gevaarlijke” implicaties van Google's plannen om Snapchat-data op servers in Saoedi-Arabië op te slaan, wat zou betekenen dat “persoonlijke gegevens van miljoenen Snapchat-gebruikers onder jurisdictie zouden staan van een regering met een notoire staat van dienst op gebied van surveillance”.

“Saoedi-Arabië en vrijwaring van mensenrechten gaan historisch niet samen”, zei Marwa Fatafta, Midden-Oosten en Noord-Afrika beleidsmanager bij Access Now:

A new Google Cloud region in the kingdom is dangerous, and it is imperative that Google outlines, in no uncertain terms, how they plan to protect data and people’s rights from the prying eyes of the Saudi regime.

Een nieuwe Google cloudregio in het konkinkrijk is gevaarlijk, en het is absoluut noodzakelijk dat Google vastlegt, in niet mis te verstane termen, hoe het bedrijf gegevens en rechten van gebruikers wil  beschermen tegen de priemende blikken van het regime van Saoedi-Arabië.

Het trieste mensenrechtenbeleid van de regering van Saoedi-Arabië betekent dat ze het zwijgen oplegden aan activisten, voorvechters van mensen- en vrouwenrechten, en journalisten. Ze hebben basisrechten van burgers geschonden door buitengerechtelijke executies, gevangenschap en marteling, en het gebruik van spionagesoftware en censuur.

Dit zorgwekkende verleden, zo staat er in de verklaring, “geeft aanleiding tot bezorgdheid over de mogelijkheid om de schending van mensenrechten in de toekomst te faciliteren en wit te wassen”.

Met name Snap, Inc., het moederbedrijf van Snapchat, werd genoemd als één van de belangrijkste deelnemers aan de nieuwe Saoedi-Arabische clouddiensten. Gezien de prevalentie van Snapchat in de regio met meer dan 17 miljoen gebruikers is het potentieel voor het opvragen van inhoudelijke of metadata door de regering – en daarmee de toenemende gelegenheid om het online discours te controleren – een reden tot grote bezorgdheid.

“Dit brengt meteen miljoenen mensen in gevaar, met mogelijk dodelijke gevolgen,” zegt Vivek Krishnamurthy, de directeur van CIPPIC.

Met open brieven van dinsdag, 26 januari, gericht aan Sundar Pichai, de CEO van Google,  en Evan Spiegel, de CEO van Snap Inc., vragen Acces Now en CIPPIC beide bedrijven een aantal vragen te beantwoorden, onder andere of grondig onderzoek verricht werd naar de mogelijke impact op mensenrechten als de cloud regio en Snapchat ondergebracht worden in Saudi-Arabië, welke andere bedrijven dit centrum gebruiken om hun data op te slaan, welke gebruikersgegevens er worden opgeslagen of verwerkt, van welke landen, en welke veiligheidsmaatregelen er van kracht zijn om deze data te beschermen.

De brieven vragen ook naar de wettelijke normen die Google Cloud en Snap voor voor een veilig en duurzaam functioneren noodzakelijk vinden, hoe het koninkrijk voldoet aan deze indicatoren en of er afspraken gemaakt werden tussen de Saoedische regering en de bedrijven over de toegang van de regering tot de gegevens.

Volgens de verklaring werden de bedrijven gevraagd openlijk te antwoorden ten laatste op dinsdag, 2 februari.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.