Kiesrecht van meer dan een miljoen stemgerechtigden ontnomen in Myanmar nadat regering verkiezingen annuleert in conflictgebieden

Een campagnerally in Myanmar. Foto van Radio Free Asia. Copyright © 1998-2020, RFA. Gebruikt met toestemming van Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036. https://www.rfa.org.

Ongeveer 1,2 miljoen kiezers zullen niet kunnen stemmen voor de nationale verkiezingen van 8 november in Myanmar nadat de Union Election Commission (UEC) verkiezingen annuleerde in 56 gemeenten wegens veiligheidsrisico's. De meeste betroffen regio's liggen in de staat Arakan (officieel bekend als Rakhine), maar verkiezingen werden ook geannuleerd in sommige delen van de staten Shan en Kachin.

In Arakan werden de verkiezingen compleet geannuleerd in negen stadsgebieden, en gedeeltelijk afgelast in sommige wijken en delen van vier andere gemeenten.

Myanmar kent meer dan 100 etnische groeperingen waarvan sommigen een gewapende campagne voeren voor zelfbestemming. De UEC zei dat het gewapend conflict in Arakan en andere gemeenten het onmogelijk zou maken om vrije en faire verkiezingen te houden, alhoewel er wel gestemd mag worden in andere gemeenten die ook tussen twee vuren van gewapende vijandelijkheden zitten.

Sinds juni 2019 werden internet-netwerken aan banden gelegd in verschillende delen van Arakan vanwege militaire conflicten, waardoor de locale bevolking geen toegang had tot vitale informatie over de COVID-19 pandemie. Nu zeggen activisten dat hen ook het kiesrecht ontnomen wordt.

Activisten en sommige analysten omschrijven het UEC-besluit als “massa-ontzegging van het kiesrecht van etnische kiezers” en “verstikking van politieke speelruimte”.

UEC moet het bevel van 16 oktober om in 56 townships in Myanmar geen verkiezingen te houden, herzien.

UEC moet overleggen met belanghebbenden van de regio's en verkiezingscontrolegroepen.

UEC moet de regering van Myanmar ertoe oproepen om een nationale wapenstilstand uit te roepen. pic.twitter.com/f0uL3huBdd

— Thinzar Shunlei Yi (@thinzashunleiyi) 21 oktober 2020

En de reden “tendens om geen vrije en faire verkiezingen te kunnen houden” voor de annuleringen is compleet onaanvaardbaar. Wat zijn de specifieke redenen? Wie werd er geconsulteerd?? Dit compromitteert het gehele verkiezingsproces https://t.co/qOEuRcCOG4

— Thinzar Shunlei Yi (@thinzashunleiyi) 16 oktober 2020

Etnische partijen stelden het uitgangspunt van de beslissing en de onpartijdigheid van UEC in vraag. U Thae Rae, secretaris van de Kayah State Democratic Party, wees op de inconsequente houding van de UEC:

…there will be elections in some areas where fighting is going on. So, it seems like the areas where ethnic people are strong and likely to win have been chosen for cancelling elections. There are suspicions over whether the government is trying to reduce ethnic parties’ power. That is why we have to oppose the announcement of the UEC.

… er zullen verkiezingen zijn in sommige gebieden waar gevechten aan de gang zijn. Dus het ziet er naar uit dat regio's waar etnische groepen sterk zijn, en mogelijk winnen, geselecteerd werden om daar de verkiezingen te annuleren. De verdenking bestaat dat de regering probeert om de macht van de etnische partijen in te perken. Daarom moeten we de aankondiging van de UEC aanvechten.

Myo Kyaw, secretaris van de Arakan League for Democracy, uitte een gelijkaardig commentaar:

There is no fighting in Pauktaw Township. I don’t understand why the general election is not being held ‘for security reasons’ in some areas where there is no fighting. Cancellation of the voting is detrimental to the people in the areas where there is no armed conflict.

Er zijn geen gevechten in Pauktaw Township. Ik begrijp niet waarom de algemene verkiezingen wegens “veiligheidsredenen” niet gehouden worden in gebieden waar niet gevochten wordt. Annulering van de verkiezingen is nadelig voor de mensen in de gebieden waar geen gewapend conflict bestaat.

San Hla, het dorpshoofd van Seik Phoo in het township Nawngkio, zei stellig dat er geen reden is om de verkiezingen te annuleren in hun vreedzame dorp:

I don’t understand why they canceled the election in our region. There’s no conflict in our area. There isn’t a problem with government staff. And there aren’t any COVID-19 cases. Our area is very peaceful.

Ik begrijp niet waarom ze de verkiezingen in onze regio geannuleerd hebben. Er is geen conflict gaande. Er is geen probleem met regeringsmedewerkers. En er zijn geen COVID-19-gevallen. Het is heel rustig in onze regio.

Sai Kyaw Nyunt, eerste secretaris van de Shan Nationalities League for Democracy waarschuwde ervoor dat etnische partijen zetels zullen verliezen in het parlement:

Our party will lose three candidates due to exclusions. It is a great loss to the public if there are no candidates who will represent them.

Onze partij zal drie kandidaten verliezen als gevolg van uitsluiting. Het is een groot verlies voor het volk als er geen kandidaten zijn om hen te vertegenwoordigen.

Een aantal analysten zegt dat de UEC-beslissing in het voordeel is van de regerende National League for Democracy (NLD) omdat de verkiezingen geannuleerd werden in gebieden waar de meerderheid van kiezers in 2015 kozen voor kandidaten die tot de etnische partijen behoren.

De NLD ontkende de beslissing van de UEC beïnvloed te hebben.

Progressive Voice, een onderzoeks- en belangenbehartigingsgroep, benadrukte de rol van het machtige leger bij het creëren van een situatie van onveiligheid in meerdere etnische gemeenschappen.

While the situation of armed conflict is certainly serious in Rakhine State and other ethnic states in Myanmar, what the UEC does not mention is that it is the military offensives and militarization of the Myanmar military that creates this insecurity cited.

Terwijl de situatie van gewapend conflict zeker ernstig is in de staat Rakhine en andere staten in Myanmar, vermeldt de UEC niet dat het de militaire offensieven zijn, en de militarisering van het leger van Myanmar, die de onveiligheid creëren.

Myanmar stond onder militaire dictatuur tot het in 2010 overging in een burgerlijke democratie. Maar de grondwet van 2008 voorziet dat het leger zetels houdt in het parlement en andere lagen van de bureaucratie.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.