In Cambodja staken arbeiders in de kledingindustrie door achterstallig loon tijdens de COVID-19 uitbraak

Arbeiders in de Canteran Apparel-fabriek (Cambodja) Co. Ltd. in Phom Penh protesteren op 25 maart 2020 over hun achterstallig loon. (Foto afkomstig van de nieuwssite VOD).

Dit artikel door Saut Sok Prathna is afkomstig van VOD News, een onafhankelijk nieuwsmedium uit Cambodja, en opnieuw uitgegeven door Global Voices, als onderdeel van een wederzijdse inhoudelijke overeenkomst. De vertaling van het originele Engelse artikel werd op VOD Khmer gepubliceerd.

Op 25 maart 2020 demonstreerden bijna 1.000 textielarbeiders in een fabriek bij Phnom Penh , nadat de eigenaar weigerde hun regulier loon uit te betalen. Volgens het bedrijf zou dit komen doordat de inkomsten van de opdrachtgevers door de COVID-19 pandemie waren teruggelopen.

Fabrieksarbeider Sann Sopha vertelde VOD dat haar lotgenoten bij Canteran Apparel (Cambodia) Co. Ltd. protesteerden, omdat het bedrijf weigerde het volledig loon over de laatste twee weken uit te betalen.

Volgens Sophia weigerden de fabriekseigenaren een akkoord te tekenen, waarbij het achterstalling loon aan het begin van de volgende maand aan de arbeiders zou worden uitbetaald.

De arbeiders gaan door met de staking om het bedrijf te dwingen hen volgens afspraak op reguliere basis per directe ingang hun loon uit te betalen. De arbeiders wilden een schriftelijke verklaring waarin de afspraken contractueel werden vastgelegd, maar het bedrijf weigerde dit, met de nodige uitvluchten.

Sopha vertelde dat het loon de laatste vier maanden niet op reguliere tijden werd uitbetaald. De eigenaar van de fabriek was van Chinese afkomst, maar bij de Garment Manufacturers Association in Cambodja (GMAC) staat hij als Maleisiër geregistreerd. Volgens GMAC werken er 935 arbeiders in de fabriek.

Kim Bou, hoofd administratie van de fabriek, vertelde dat het bedrijf tijdens de wereldwijde economische shutdown, ter voorkoming van de verspreiding van het COVID-19 virus dat eind december 2019 voor het eerst in China opdook, opdrachtgevers had verloren.

Bou vertelde ook dat de Canteran-fabriek met een financiële crisis werd geconfronteerd en daarom niet meer op tijd kon uitbetalen, maar dat naar financiële oplossingen werd gezocht om de arbeiders alsnog tegemoet te komen.

Het bedrijf kampt met problemen op haar afzetmarkt en de afnemers hebben door de COVID-19 crisis hun betalingen opgeschort. Ons bedrijf heeft alles in het werk gesteld om een oplossing voor onze arbeiders te vinden. Zolang we nog over voldoende financiën beschikken, zullen we de lonen uitbetalen en de eigenaar zal hiermee doorgaan totdat alle loonachterstanden zijn weggewerkt.

Volgens een briefing door de Asian Development Bank bedraagt de impact door COVID-19 op het Bruto Binnenlands Product (BBP) in Cambodja in het meest gunstige scenario misschien iets meer dan 1 procent en in het slechtste scenario bijna 3 procent. In het hypothetische geval van een grote landelijke uitbraak zou de impact wel eens bijna 4 procent op het BBP kunnen bedragen.

Het Ministerie van Volksgezondheid bevestigde dat sinds januari 2020 er 96 personen waren geïnfecteerd (telling op 26 maart 2020); 10 personen herstelden van het virus.

Sophia vertelde VOD News dat de arbeiders, door het niet volledig uitbetalen van hun reguliere loon, moeite hadden om aan hun vaste verplichtingen te voldoen, zoals huur, gas en elektra, schoolgeld en het aflossen van leningen.

Pav Sina, president van de vakbond Collective Union Movement of Workers, vertelde dat het bedrijf de wet overtreedt door haar arbeiders niet het volledige loon uit te betalen.

Volgens Sina moet het Ministerie van Arbeid direct met een oplossing komen om de arbeiders, die niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen, alsnog hun loon uit te betalen.

Wij tolereren niet dat het bedrijf steeds met de nodige uitvluchten komt om de betaling van de lonen uit te stellen; de arbeiders hebben schulden en uitvluchten zijn hier niet op z'n plaats. Want als de arbeiders hun schulden niet op tijd kunnen betalen, krijgen ze een extra geldboete.

Peng Phoeun, plaatsvervangend hoofd van het Bureau Arbeidsgeschillen van het Ministerie van Arbeid, was op het moment van publicatie niet bereikbaar voor commentaar.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.