China censureert berichten: de autoriteiten verzwegen 14 dagen de genoomsequentie-testresultaten

Screenshot door China's Staatstelevisie over de aankondiging van “China's bestrijding van COVID-19  in 2020″, via Hong Kong Citizen News.

De Chinese media werden ervan beschuldigd de politieke propaganda van de Chinese Communistische Partij klakkeloos te verspreiden en de ernst van de COIVD-19 uitbraak te bagatelliseren. Pas op 20 januari 2020 gaf Beijing eindelijk toe dat het virus van mens op mens werd overgedragen.

Maar de enorme toename van bewezen infecties en de plotselinge shutdown van de stad Wuhan op 23 januari heeft kennelijk verschillende Chinese journalisten op het continent over de streep getrokken om hun angst voor represailles bij het onthullen van de realiteit te overwinnen. Caixin is een van de bekendste economische en financiële nieuwsmedia die – dankzij hun diepgravende verslaggeving –  weerstand hebben geboden aan de pressie van het Chinese Propagandaministerie.

Kort nadat de vooraanstaande Chinese longarts dr. Zhong Nanshan op de Chinese Staatstelevisie de mens op mens overdracht van het nieuwe virus op 20 januari 2020  op de Chinese  Staatstelevisie bekendmaakte, interviewde Caixin de microbioloog Guan Yi uit Hong Kong. Hij verwachtte dat de omvang van de  COVID-19 uitbraak misschien tien keer groter zou kunnen zijn dan de Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) uitbraak in 2003. Maar zijn waarschuwing werd in de wind geslagen, aangezien bijna alle media klakkeloos de instructies van de officiële autoriteiten opvolgden, dit om grote sociale onrust in China te voorkomen.

China verzwijgt 14 dagen de COVID-19 genoomsequentie (het in kaart brengen van het virus)

Het meest recente onderzoek dat door Caixin op 26 februari 2020 is gepubliceerd, toont aan dat tenminste negen monsters van patiënten met onverklaarbare virale klachten pas in december 2019 aan verschillende laboratoria ter testing  werden aangeboden. Bij het interviewen van verschillende artsen, die betrokken waren bij de behandeling van patiënten in het allereerste stadium van de uitbraak, kregen de Caixin-journalisten een lijst met laboratoria die voor de ziekenhuizen het nieuwe virus moesten analyseren.Tijdens het testen ontdekte een laboratorium in Guangzhou dat de genoomsequentie van het nieuwe virus 87 procent overeenkomst vertoonde met het SARS-gerelateerde coronavirus. Het laboratorium deelde op 27 december 2019 de resultaten met het China Institute of Pathogen Biology en het Chinese Center for Disease Control and Prevention. De Nationale Gezondheidscommissie kwam echter begin januari 2020 met een nieuwe richtlijn, waarbij alle laboratoria werd verboden om hun testresultaten met anderen te delen en te publiceren.

Pas op 11 januari 2020 – twee weken na de eerste resultaten – gaf China toestemming de genoomsequentie van het COIVD-19 aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschikbaar te stellen. Caixin’s verslag is explosief, aangezien nu pas bekend is hoe Beiing 14 dagen zeer belangrijke informatie over de volksgezondheid verzweeg. De genoomsequentie is van essentieel belang, niet alleen bij de aanmaak van een diagnostische test, maar ook bij het achterhalen van de bron van het virus, dit ter voorkoming van een toekomstige uitbraak.

Het onderzoeksrapport werd direct online verwijderd, maar hier door netbeheerders gearchiveerd.

De autoriteiten in Hubei stopten de uitbraak in de doofpot

Het is niet de eerste keer dat Caixin’s onderzoeken door de propaganda-autoriteiten worden genegeerd. Begin februari 2020 werd een onderzoek naar de statistieken over de geconstateerde infecties en de dodelijke slachtoffers ook gecensureerd. Een arts die was belast met  het registreren van de koortsgegevens van patiënten in het Wuhan-ziekenhuis, vertelde Caixin dat van de 120 patiënten die op één dag werden geregistreerd, er 80 een longontsteking hadden; van hen werden slechts vijf patiënten opgenomen, terwijl de rest werd geadviseerd thuis in quarantaine door te brengen. Caixin-verslaggevers spraken ook met een twaalftal gezinnen die vertelden dat veel van hun naaste familieleden waren gestorven door een onverklaarbare longontsteking, nog voordat het testen op COVID-19 een standaardprocedure werd.

Een ander gecensureerd onderzoeksrapport betrof een interview met een expert van de National Health Authority die Wuhan op 8 januari 2020 bezocht en twee dagen later berichtte dat de uitbraak onder controle was en er geen enkele reden was om te veronderstellen dat het virus van mens op mens werd overgebracht. De expert vertelde ook dat ze de afdelingen van zeven belangrijke ziekenhuizen – waar patiënten met koortsklachten waren opgenomen –  hadden   bezocht, maar niet hadden gehoord dat het medisch personeel met COVID-19 was besmet. Zelfs als de experts vermoedden dat er al een mens op mens besmetting had plaatsgevonden, werd hiervan tijdens hun bezoek toch geen bewijs geleverd, wat wordt toegeschreven aan de onbetrouwbare uitspraken van de lokale gezondheidsautoriteiten en ziekenhuisbesturen.

Op 10 februari 2020 werden twee topbestuurders van de Gezondheidscommissie in Hubei ontslagen, omdat ze verantwoordelijk werden gehouden voor de uitbraak in Wuhan.

In een interview met Li Wenliang, de klokkenluider die op 6 februari 2020 stierf door COVID-19, vertelde hij dat de lokale autoriteiten al op 8 januari 2020 wisten dat het virus van mens op mens werd overgedragen.

Buiten de censuur om, bestempelden de autoriteiten Caixin's onderzoek meestal als geruchten. Op 20 februari 2020  berichtte Caixin over de uitbraak van COVID-19 in een bejaardenhuis in Wuhan, waarbij elf mensen zouden zijn gestorven. De meeste slachtoffers werden echter niet meegerekend bij het aantal sterfgevallen, aangezien de dodelijke slachtoffers niet op COVID-19 werden getest. De autoriteiten in Wuhan deden het onderzoeksverslag de volgende dag op het populaire sociale medium Weibo echter af als een gerucht. Ze claimden dat het Wuhan Civic Affair Bureau alle ouderen had getest en dat er twaalf slachtoffers waren geconstateerd, waarvan één sterfgeval door  COVID-19. Caixin reageerde door het publiceren van een lijst met 19 sterfgevallen tussen 23 december 2019 en 15 februari 2020. De lijst  toonde aan dat in ieder geval zeven van hen stierven door longontsteking, drie door onbekende virale infecties, twee door een plotselinge dood en zeven door hartfalen.

Op 1 maart 2020 was het aantal geregistreerde COVID-19 slachtoffers in China opgelopen tot 79.971 met 2.873 sterfgevallen. Hoewel de aantallen nog steeds hoog zijn, is het aantal nieuw geregistreerde slachtoffers binnen een week gedaald. De Chinese overheidspropaganda heeft inmiddels een boek uitgegeven met de titel “Het Chinese gevecht tegen COVID-19 in 2020″ (大國戰疫 2020 ) waarmee de aanpak van COVID-19 als een fantastische prestatie wordt bejubeld. Het is misschien een aanwijzing dat de controle van de media nog verder wordt aangescherpt, waardoor men hoopt de informatievoorziening rondom COIVD-19 nog meer te kunnen manipuleren.

Zie ook het speciale item van Global Voices over de wereldwijde impact van COVID-19.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.