Pakistan: een petitie om de belangrijke “Women's March” te verbieden, smoort vrouwenprotesten in de kiem

“Aurat March” 2020 posters. Foto Shehzil Malik. CC BY-NC-ND 4.0

De Internationale Vrouwendag staat jaarlijks op 8 maart in het teken van de beweging voor vrouwenrechten. Sinds 2018 neemt de viering in Pakistan een prominente plaats in, nadat een platform van Pakistaanse vrouwenorganisaties, de zogenaamde Hum Auratien - Wij zijn Vrouwen in Urdu – in drie steden marsen organiseerden. In 2019 hielden de vrouwen met succes marsen in meerdere steden in Pakistan.

In 2020 staan de Hum Auratien echter voor een uitdaging: In een ingediende petitie op 24 februari 2020 bij het Lahore Hooggerechtshof door advocaat Mohammad Azhar Siddique, wordt verzocht een permanent verbod in te stellen op marsen die worden gezien als “staatsvijandig ” en “onislamitisch”.

Wat is de Aurat March?

Op 5 maart 2018 hebben de vrouwen- en sociale organisaties The Feminist Collective, Women's Collective en Girls at Dhabas, verenigd onder Hum Auratien, aangekondigd dat er op 8 maart in Karachi, Lahore, en in Islamabad, een “Aurat March of “Vrouwenmars” zal worden gehouden, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de economische- , reproductieve-  en milieuomgevingsrechten voor vrouwen.

Poster of Aurat March 2020. courtesy the Facebook Page of Aurat March Lahore.

Poster over de Aurat March 2020, Foto Shehzil Malik. CC BY-NC-ND 4.0

De afgelopen twee jaar hebben vrouwen overal in Pakistan volop aandacht gevraagd voor onderwerpen die speciaal vrouwen aangaan, zoals hun rechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In verschillende steden werden marsen georganiseerd waaraan vrouwen, meisjes en ook mannen van alle leeftijden deelnamen. Tijdens de marsen werden speciale posters getoond met afkeurende teksten over het patriarchaal gezag.

De Aurat March in Pakistan heeft een manifest uitgegeven waarin duidelijk stelling wordt genomen voor het feminisme, transgenders, non-binaire personen, genderidentiteit en seksuele minderheden die zich uitspreken tegen patriarchale structuren die leiden tot seksuele, economische en structurele uitbuiting van vrouwen.

‘Vrijheid van meningsuiting kan niet worden onderdrukt’

De rechter accepteerde Siddique's petitie, waarin is opgenomen dat de Internationale Vrouwendag inhoudt “dat de verworvenheden van vrouwen en onze solidariteit met hen moet worden onderkend en gewaardeerd, maar dat grenzen niet mogen worden overschreden en mannen te bekritiseren en te beschuldigen”.

De petitie vermeldde verder dat de Aurat March “een misleidende en mislukte poging is om kwesties aan de orde te stellen die vrouwen aangaan”, aangezien “er altijd kwetsende boodschappen op posters worden verkondigd”. De petitie claimt ook dat “verschillende staatsvijandige groeperingen de zogenaamde ‘Aurat March’ financieel ondersteunen, alleen om anarchie onder de massa te propageren. Hun verborgen agenda propageert anarchie, vulgariteit, godslastering en haat tegen de strenge normen van de Islam”.

ONGECENSUREERD | De voorzitter van de juridische activiteitencommissie,@AzharSiddique verklaart  waarom hij een petitie bij het Lahore Hooggerechtshof opstelde tegen @AuratMarch

Klik onderstaande link voor de volledige conversatie.https://t.co/ubdAPhamlG

De Aurat March heeft opnieuw reacties op social media opgeroepen. Nadat de petitie bij het Lahore Hooggerechtshof was ingediend, reageerden veel internetgebruikers met enthousiasme:

Supporters van de of Aurat March veroordeelden deze reactie, omdat ze vinden dat vreedzaam protesteren een democratisch recht is:

Waarom heeft het Hooggerechtshof de petitie in de prullenmand gegooid? Wij zijn niet gewelddadig en we hebben niets illegaals gedaan. We willen alleen opkomen voor de rechten die de grondwet ons biedt”, @shmyla is de reactie op de ingediende petitie bij het Hooggerechtshof tegen ≠auratmarch2020

Regelmatig word ik ermee geconfronteerd hoe kwetsbaar ik als man kan zijn, misschien moet ik mezelf heropvoeden. Een ingediende petitie bij het Hooggerechtshof die de #AuradietMarch2020 verbiedt is behoorlijk heftig.#thisiswhywemarch, idioten.

Tijdens de hearing ter behandeling van de petitie op 27 februari, verklaarde de Opperrechter van het Lahore Hooggerechtshof, Mamoon Rashid Sheikh: “Er mogen geen beperkingen worden opgelegd op de vrijheid van meningsuiting”, volgens een rapport van de Dawn media.

De hearing werd bijgewoond door advocaten en activisten die opkomen voor de rechten van de mens, waaronder hoofdadvocaat en activist Hina Jiillani. Zij reageerde op verschillende vragen en verdedigde de Aurat March. De rechter verzocht de verschillen partijen hun reacties op de volgende hearing voor te leggen. Verder verzocht hij om reacties vanuit de veiligheidsdiensten en de burgerbevolking om mogelijke veiligheidsvoorzieningen en potentiële bedreigingen te evalueren.

Na de hearing berichtte Jiliani de media:

Hina Jilani over respect #AuratMarch2020 #AuratMarchLahore

Als het over respect gaat, zijn we beter over dit onderwerp geïnformeerd dan de indieners van de petitie. Onze ouders hebben ons dit bijgebracht; deze mensen moeten ons onze waarden niet dicteren, want wij weten precies hoe we sociaal moeten functioneren. Het getuigt van een misselijkmakende mentaliteit dat in alles grenst aan obsceniteit.

De organisatoren van de Aurat March in Sukkur, in de provincie Sindh, werden bedreigd door religieuze politieke partijen, wat werd veroordeeld door de tak Karachi van de Aurat March.

De leider van de Jamiat Ulema-e-Islam (F) (JUI-F), Sindh Maulana Rashid Mehmood Soomro, verklaarde in een videoboodschap dat de Aurat March erop was gericht om vulgariteit en naaktloperij te propageren. Hij vertelde ook dat de JUI-F erachter stond om Islamitische vrouwen extra rechten te verlenen, maar dat slogans zoals”Mera Jism Meri Marzi” (“Mijn Lichaam, Mijn Keus”) niet worden getolereerd.

Tijdens een bijeenkomst op 29 februari 2020 in Karachi, provincie Sindh, spoorde Fazlur Rehman partijmedestanders aan om de Aurat March te saboteren:

Overal waar u dergelijke elementen tegenkomt, moet u de bevoegde autoriteiten vragen om ze een halt toe te roepen, maar mochten de autoriteiten dergelijke protesten toch toestaan, dan moet u klaarstaan om offers te brengen. We kunnen niet toestaan dat onze religie en culturele waarden door het slijk worden gehaald.

Onlangs nam een vrouw, Rubina Jatioi, op 28 februari 2020 in een petitie in het Sindh Hooggerechtshof aanstoot tegen leuzen tijdens de Aurat March. In de petitie drong ze er op aan om “immorele leuzen” tijdens de Aurat March te verbieden, onder het mom dat “de Aurat March vrouwen niet zou helpen om welk recht dan ook te verwerven.” De reactie van het Hooggerechtshof was dat er geen gegronde reden was voor het indienen van een petitie,omdat ze geen documenten kon overleggen om haar claims te onderbouwen; daarom werd haar verzocht om tijdens de volgende hearing beslagen ten ijs te komen.

Toen de dag van de Aurat March 2020 steeds dichterbij kwam, waren alle ogen gericht op het Lahore Hooggerechtshof die een oordeel zou vellen over de inhoud van de petitie, waarbij een uitspraak zou worden gedaan of de wet het recht van de vrouwen om vreedzaam te demonstreren toestaat of dat er toch zou worden toegegeven aan de enorme krachten tegen de vrouwen die hun stem willen laten horen.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.