Zanj Radio: Jamaica's online muziekstation met een sociale boodschap

Jamaica to the World -- Radio with a purpose in the form of online station Zanj Radio. Photo courtesy Zanj Rracc, used with permission.

Jamaica to the World — Radio met een doel in de vorm van het online station Zanj Radio. Foto gekregen van Zanj Rracc met toestemming voor publicatie.

“One good thing about music…when it hits, you feel no pain.”

Aldus Bob Marley in zijn bekende nummer Trenchtown Rock [en – alle links]. Muziek — vooral reggaemuziek met al zijn varianten — is de levensader van Jamaica, en technologie heeft de potentie om het creatieve ruwe materiaal verder te helpen.

Hier komt de 28 jaar oude mediaondernemer Orrin Carr om de hoek kijken. Ook wel bekend als Zanj Rracc (ter ere aan de Zanj in Oost-Afrika die door de Arabieren als slaaf gehouden werden, en die de eerste, succesvolle slavenopstand organiseerden van Afrikanen buiten Afrika). Hij is de oprichter van het internetradiostation Zanj Radio, dat hij in 2010 begon vanuit zijn slaapkamer op de University of the West Indies, Mona campus in Kingston. Hij zegt over zijn bijnaam:

The Zanj people within their own society, had an all inclusive culture. They were artists, highly creative people who were seen as politically expedient. The history of the Zanj people that I find most attractive stems from the fact that for 15 years the Zanj state, in the middle of the Muslim Caliphate, was seen as a safe space for Africans fleeing persecution and enslavement in that part of the world. They preceded Haiti in this regard.

Personally, I got the name because when I lived at UWI I had a huge poster of the radio station on my room door and the persons who lived on my section of the flat didn't know my name so they began calling me Zanj.

De Zanj hadden binnen hun gemeenschap een omvangrijke cultuur. Ze waren kunstenaars, uiterst creatieve mensen die gezien werden als politiek opportuun. De geschiedenis van de Zanj die ik het meest interessant vind, vindt zijn oorsprong in het feit dat de Zanj-staat 15 jaar lang, in het midden van het moslimkalifaat, als een veilige haven werd gezien voor Afrikanen die vervolging en gevangenschap in dat deel van de wereld ontvluchtten. Zij gingen Haïti voor.

Persoonlijk kom ik aan de naam omdat toen ik op de UWI woonde, ik een grote poster van het radiostation op mijn deur had hangen waardoor de mede-flatbewoners die mijn naam niet wisten mij Zanj begonnen te noemen.

Zanj Rracc, founder of Zanj Radio. Photo courtesy the subject, used with permission.

Zanj Rracc, oprichter van Zanj Radio. Foto van Zanj Rracc met toestemming tot publicatie.

Het station zendt een levendige en eclectische mix uit van Afrikaanse muziek (van dancehall tot aan hiphop en jazz) van vrijdagnacht tot maandagmorgen, maar er zijn plannen om 24/7 uit te zenden.

Zanjs visie is ook gegroeid. Hij ziet het radiostation niet alleen als een platform waar minder bekende muzikanten hun werk kunnen laten horen, maar als een breder, wereldwijd gezicht waar muziek van de wereld gebruikt wordt in bijzondere en spannende mixen. Uiteindelijk wil hij graag talkshows en sportblokken toevoegen. Zanj zegt:

I grew to realize the importance of having a media entity that provides opportunities for emerging broadcasters, DJs, musicians and creative artists. This realization helped me to shape ZANJ Radio into what I deem to be ‘a safe media space in cyberspace’, where different people come together to showcase their talents.

Ik realiseerde mij hoe belangrijk het is om een mediabedrijf te hebben dat beginnende radiomakers, dj's, muzikanten en creatieve kunstenaars een kans geeft. Dit heeft mij geholpen met het vormgeven van ZANJ Radio in een wat ik geloof ‘veilige mediaruimte in cyberspace’, waar verschillende mensen samenkomen om hun talenten te laten zien.

Het radiostation heeft vier dj's waaronder dj Cane (die blind is) en dj Afifa, die zichzelf beschrijft als een “geluidsartiest” die muziek en geluid met elkaar mixt om zo emoties en specifieke boodschappen over te brengen. Afifa is de oprichtster van het Di Institute for Social Leadership, een educatief project voor jeugd en volwassenen dat kunst en creativiteit betrekt bij het onderwijs voor bewoners van buurten die vatbaar zijn voor geweld. Ook is zij de mede-oprichtster van SO((U))L HQ, een plek voor discussie en het delen van kunst, cultuur en mensenrechten, gelegen in het groene Stony Hill, net buiten de hoofdstad. Dit is ook waar Zanj Radio nu gevestigd is en uitzendt naar vaste luisteraars in Brazilië, Rusland en elders.

Music for the soul; photo courtesy Zanj Rracc, used with permission.

Muziek voor de ziel; foto van Zanj Rracc met toestemming tot publicatie.

Zanj Radio is niet nóg een muziekstation en Zanj Rracc ziet zichzelf als veel meer dan alleen een dj. Recentelijk afgestudeerd met een Engels diploma werkt Zanj in het veld van de mensenrechten en hij geeft Engelse les bij de Tower Street Adult Correctional Centre en St. Catherine Adult Correctional Centre, Jamaica's maximaal beveiligde gevangenissen in Kingston en Spanish Town. Hij ziet graag dat Zanj Radio zich ontwikkelt tot een volwaardig bedrijf dat Jamaicanen in dienst neemt ongeacht hun gevangenisverleden, handicap of elke andere factor waardoor ze werkloos zijn.

Door hun eigen creatieve pad vorm te hebben geven, zijn Zanj en zijn collega's al op vele uitdagingen gestuit en hebben er wijze lessen uitgetrokken. Doordat hij zijn mediamanagement, zakelijke en technische vaardigheden wil ontwikkelen, heeft Zanj zich aangemeld aan de prestigieuze Swedish Royal Institute of Technology (KTH) waar hij een plek aangeboden heeft gekregen om een master in mediamangement te volgen. Alumni van dit instituut zijn onder andere Daniel Ek (oprichter van Spotify) en Alexander Ljung (SoundCloud).

Maar er moeten nog meer obstakels overwonnen worden: om zijn studie te betalen, is Zanj een crowdfundingcampagne gestart. Zoals hij het eenvoudigweg zegt:
 

This is not just another media entity. It is a solution.

Dit is niet nóg een mediabedrijf. Het is een oplossing.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.