Het lijkt op sneeuw, maar dat donzige spul op de meren van Bangalore is veel giftiger

Its not snow covered waters it is foam covered waters! Its the way water flows in the 130yrs old Bellandur lake! The place had a heavy pungent smell. Image from Flickr by Kannan B. CC BY-NC-ND 2.0

Het is geen sneeuw, maar schuim dat op het water drijft. Op deze manier stroomt het water in het 130 jaar oude Bellandur-meer. De plaats heeft een zeer doordringende geur. Foto van Flickr door Kannan B. CC BY-NC-ND 2.0

Nee, het sneeuwt niet in Bangalore [en – alle links]. Wat er op sommige van de verontreinigde meren van de derde grootste stad van Indië drijft, is eigenlijk giftig schuim.

Het schuim wordt voornamelijk aangemaakt in het Bellandur-meer waarin sinds lang ongezuiverd rioolwater en chemisch afval gepompt wordt zonder doeltreffende waterzuivering. Wanneer het regent, vormt het giftige water van het meer een laag dik, wit schuim dat vaak wordt opgepikt door de wind waardoor het in de lucht terechtkomt en het verspreid wordt over de districten rond het meer.

Wat je ziet, is water rijk aan ammoniak, fosfaat met weinig zuurstof dat bijzonder giftig schuim aanmaakt.

Kan dit waar zijn? Leven we op aarde of in de hel? Beangstigend. En luchtvervuiling die je niet kunt zien, is eveneens schadelijk.

‘Giftige sneeuw’

Bangalore, eens gekend als de “stad van duizend meren”, bestaat momenteel enkel uit een tiental gezonde meren. De meeste van deze waterpartijen zijn met elkaar verbonden, maar er zijn geen rivieren in de buurt om het water en de vuiligheid weg te krijgen. Het effect van snelle verstedelijking heeft een zware tol geëist van deze eens zo mooie meren en er zijn slechts ongeveer 17 functionerende meren, in vergelijking met 51 gezonde meren in 1985.

Enkele van de oude meren werden omgevormd tot busstations, golfterreinen, speeltuinen en residentiële wijken. Het merensysteem ontvangt per dag meer dan 500 miljoen liter grotendeels ongezuiverd afvalwater uit de huizen en de bedrijven uit heel de stad. Dankzij de verontreiniging heeft Bangalore een nieuwe bijnaam verdiend: het “land van duizend afvalwatertanks”.

Het sneeuwt niet in Bangalore dus gaven we onze meren speciale effecten zodat ze schuim aanmaken dat op sneeuw lijkt.

Het Byramangala-meer in Bidadi dat schuim spuwt dankzij al het rioolwater van Bangalore.

Life In Bangalore uploadde in mei 2015 een video op YouTube die toont hoe het verontreinigende schuim op het Bellandur-meer drijft:

Debasish Ghosh, een IT'er en fotograaf uit Bengalore, publiceerde, een foto-essay in The Guardian. Hij schrijft:

Bellandur Lake, in India’s technology capital, now carries huge volumes of snowy froth which blocks the adjacent canals. After a downpour, the mass of lather in the canal rises so high that it lands on the roads and causes inconvenience to those travelling on two wheels.

This froth, which would otherwise have been a sight to behold, has a pungent smell and causes irritation on contact with skin. Although the residents have raised their concerns to the authorities, the government has not taken adequate measures to curb the problem.

Het Bellandur-meer, in de technologische hoofdstad van Indië, draagt nu enorme hoeveelheden sneeuwachtig schuim dat de aangrenzende kanalen blokkeert. Na een stortbui stijgt de massa schuim in het kanaal zo hoog dat het op de weg terechtkomt en ongemak veroorzaakt voor hen die zich op twee wielen verplaatsen.

Dit schuim, dat anders de moeite waard geweest zou zijn om te bekijken, heeft een penetrante geur en veroorzaakt irritatie bij contact met de huid. Hoewel de inwoners hun bezorgdheid aan de autoriteiten meegedeeld hebben, heeft de regering nog geen adequate maatregelen genomen om het probleem aan te pakken.

In mei is het witte schuim in twee meren in brand geschoten wegens de enorme hoeveelheid industrieel afval in het water waaronder detergenten, olie en vet.

Wat moet er gebeuren?

Een Facebookpagina met de naam Save Bellandur, Save Bangalore (red Bellandur, red Bangalore) probeert de stemmen van de inwoners te laten horen om druk op de regering uit te oefenen om de vervuiling te stoppen en de meren schoon te maken. Sanchita Jha publiceerde notulen van een vergadering op 11 oktober 2015 die bijgewoond werd door meer dan honderd activisten en leden van de lokale pers waaruit blijkt dat:

* Huge [froth] at outlets, was forming even back in 2000
* More than 40% of Bangalore sewage enters the Bellandur lake via many inlets like direct drainage; storm water drains (SWD) filled with industry affluent carried all the way from different parts of the city.
* Pumping stations of sewerage treatment plants attached to Bellandur lake are either not functioning or not up to the capacity of incoming water.
* Due to its size and level of contamination of Bellandur lake, it has been continuously ignored/neglected/feared by government authorities.
* The air is contaminated and also due to lot of mosquitoes from lake, there are around 5-10 Dengue cases reported daily.
* The toxic smell around the lake is so bad that it turns silver articles to black!

  • Er zelfs in 2000 al enorm veel schuim gevormd werd in afvoerkanalen.
  • Meer dan 40 % van het afvalwater van Bangalore komt in het Bellandur-meer terecht via directe afvoer; buizen voor afvoer van overtollig regenwater gevuld met industrieel afvalwater uit verschillende delen van de stad.
  • De pompstations van de zuiveringsinstallaties voor rioolwater gekoppeld aan het Bellandur-meer werken niet meer of ze hebben niet de nodige capaciteit voor het inkomende water.
  • Door de grootte en de mate van verontreiniging van het Bellandur-meer is het probleem voortdurend genegeerd/verwaarloosd/gevreesd door overheidsinstanties.
  • De lucht is vervuild en ook door de vele muggen uit het meer worden er ongeveer dagelijks 5-10 gevallen van dengue [knokkelkoorts] gerapporteerd.
  • De giftige geur rond het meer is zo slecht dat zilveren voorwerpen zwart worden!

Sanchita vroeg de inwoners ook om een petitie te ondertekenen en het nieuws te verspreiden om de vervuiling een halt toe te roepen. Siddaramaiah, de eerste minister van Karnataka, antwoordde uiteindelijk en gaf de lokale overheden de opdracht om de plek te bezoeken en het probleem aan te pakken.

Ik heb met BBMP Com gesproken en gevraagd om stappen te ondernemen om de vervuiling van het Bellandur-meer permanent te beteugelen.

De commissie die zich in de staat Karnataka bezighoudt met het toezicht op de verontreiniging,  Karnataka State Pollution Control Board (KSPCB), stelt over de hele stad beschermingscomités aan waarin de lokale inwoners betrokken worden om de vervuiling te stoppen. Maar Ashlesh Garate, een inwoner van Bangalore, herinnerde op zijn Facebookpagina dat in 1999 het Hooggerechtshof burgerlijke autoriteiten verordende om het Bellandur-meer te zuiveren, maar 17 jaar later is het meer nog steeds vervuild. Het valt nog af te wachten hoelang het zal duren om Bellandur te zuiveren en om de verontreiniging van andere meren in Bangalore te stuiten.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.