Myanmar (Birma): Dreigende fabriekssluitingen als minimumloon op € 2,90 per dag wordt bepaald

Women workers in Bagan, Myanmar. Photo from Wikimedia, CC License

Arbeidskrachten in een lakwerkfabriek in Bagan, Myanmar. Foto van Wikimedia, CC Licentie.

(Alle links in dit artikel verwijzen naar Engelstalige pagina's)

Birma krijgt eindelijk een minimumloon. Kledingfabrikanten waarschuwen er echter voor dat tientallen bedrijven hun deuren zullen moeten sluiten als de regering het voorstel aanvaardt om het minimumloon op € 2,90 (3.600 kyat) per dag en op € 0,36 (450 kyat) per uur te bepalen.

De instantie die zich hiervoor sterk heeft gemaakt, is de door het parlement benoemde Nationale Commissie voor het Minimumloon, die gedurende anderhalf jaar overleg heeft gevoerd met diverse belanghebbende partijen in het land. De voorgestelde loonsverhoging wordt mede ingegeven door de slechte arbeidsomstandigheden van fabrieksarbeiders en is een compromis tussen het bedrag van € 3,22 (4.0000 kyat) per dag dat door de vakbonden werd geëist en het bedrag van € 2,01 (2.500 kyat) per dag dat door de werkgevers werd geboden.

Eerder deze maand waarschuwde de Birmese Vereniging van Kledingfabrikanten ervoor dat veel bedrijven het beoogde minimumloon van € 2,90 per dag niet kunnen betalen en dat de hervorming dus gevolgen zou kunnen hebben voor de banen van 200.000 fabrieksarbeiders. Minstens 90 fabrieken van Chinese en Zuid-Koreaanse bedrijven hebben al laten weten dat zij hun deuren zullen sluiten als Birma dit minimumloon invoert.

De arbeiders in de Birmese kledingfabrieken behoren tot de slechtst betaalde werknemers in de regio Azië-Stille Oceaan. Als de loonsverhoging wordt ingevoerd, verdienen de arbeiders in Birma iets meer dan hun collega’s in Bangladesh, maar nog steeds minder dan arbeiders in Cambodja en Vietnam.

Intussen hebben enkele internationale netwerken van kledingbedrijven hun steun toegezegd aan het voorstel van Birma om het minimumloon op € 2,90 per dag te bepalen. Het Britse Ethical Trading Initiative (Initiatief voor eerlijke handel) gaf een verklaring uit waarin de regering dringend werd verzocht de levensstandaard van arbeiders te verbeteren:

We verzoeken de Birmese regering met klem duidelijk stelling te nemen als het gaat om het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden – het is van wezenlijk belang dat men voorkomt dat de arbeiders van een bepaalde bedrijfstak door de invoering van het minimumloon in Birma in de armoede worden gestort.

De Birmese kledingfabrikanten beweren dat de loonsverhoging negatieve gevolgen zal hebben voor de buitenlandse investeringen in het land. De Fair Labor Association, een internationale vereniging ter bevordering van eerlijke arbeid waar onder meer bedrijven zoals Adidas, Gap Inc. en Tesco lid van zijn, is het daar niet mee eens:

Naar onze mening is de suggestie van de brancheorganisaties dat een hoger minimumloon internationale investeerders zal afschrikken, gebaseerd op een foute veronderstelling. Een minimumloon dat tot stand is gekomen na overleg met alle betrokken partijen zal internationale bedrijven die zich ervoor inzetten via hun toeleveringsketen een menswaardig loon te betalen eerder voor zich winnen dan afschrikken.

Kledingbedrijf H&M doet geen uitlatingen over de hoogte van het minimumloon, maar raadt de regering wel aan een uniform minimumloon voor alle sectoren vast te stellen:

Als het salarisniveau in de kledingindustrie lager is dan in andere sectoren, is de bedrijfstak niet aantrekkelijk voor bekwame arbeidskrachten, terwijl die wel onontbeerlijk zijn om de kledingindustrie uit te breiden tot een bloeiende economische aanjager.

Honderden klachten over minimumloonplan, zowel van werknemers als van werkgevers

Sommige vakbonden hebben de voorgestelde loonsverhoging geaccepteerd, maar enkele anderen ijveren nog steeds voor het geëiste hogere minimumloon van € 3,22 per dag, zoals de All Myanmar Workers Union Network. Volgens vakbondsactivisten zullen bedrijven om de hogere loonkosten te compenseren, op andere arbeidsvoorwaarden beknibbelen:

Als de fabrikanten zich moeten schikken in het voorgestelde minimumloon van € 2,90 per dag zullen ze andere kosten willen verlagen en bijvoorbeeld geen reiskostenvergoeding meer verstrekken aan hun werknemers. Willen de arbeiders toch de eindjes aan elkaar kunnen knopen, dan moet het minimumloon dus wel op € 3,22 per dag worden bepaald.

De onderstaande video toont de protesten van ongeveer 200 fabrieksarbeiders die een hoger minimumloon eisen:

 

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.