Ondanks protesten wil Maleisië nog steeds een stuwdam bouwen, wat tot de verhuizing van 20.000 autochtonen kan leiden

View of Baram, Sarawak that will be affected by a dam project. Photo from Jettie Word, republished with permission

Uitzicht op Baram in Sarawak, dat zal getroffen worden door een stuwdamproject. Foto van Jettie Word, met toestemming opnieuw gepubliceerd

De lokale overheid van Sarawak in Maleisië bouwt een megastuwdam [en- alle links] ondanks de hevige tegenstand van de inwoners en de autochtone bevolking die door het project zullen getroffen worden. Sarawak maakt deel uit van het eiland Borneo dat gekend is wegens zijn natuurlijke rijkdommen.

Verwacht wordt dat de voorgestelde stuwdam, gelegen in het noordelijk deel Sarawak, tot 1.200 megawatt elektriciteit zal genereren, maar velen vrezen dat het 412 vierkante kilometer regenwoud onder water zal zetten. Bovendien zullen ongeveer 20.000 mensen uit 27 nederzettingen van de autochtone gemeenschappen van Kayan, Kenyah en Penan moeten verhuizen gedurende de bouw van de stuwdam. De stuwdam van Baram is één van de 12 megastuwdammen die de lokale overheid van plan is in Sarawak te bouwen.

Peter N. J. Kallang, een plaatselijke leider en activist tegen de bouw van de stuwdam, waarschuwde dat de stuwdam de kern van de autochtone bevolking van Baram zal uitroeien:

It is built for the benefit of others rather than those who live in Baram and for the long term good of the Baram.

As one of those affected I just can’t understand this injustice and this outrageous and abusive exploit. This seems to be a senseless exploitation which is primarily driven by avarice coupled with immorality. For us who are directly and adversely affected parties, no one can blame us in thinking that this is a calculated, intentional and purposeful maneuver to wipe out our races.

De stuwdam wordt niet gebouwd ten voordele van de mensen die in Baram wonen en die op lange termijn het goede willen voor Baram, maar voor anderen.

Als één van de getroffenen kan ik noch deze onrechtvaardigheid, noch deze schandalige uitbuiting begrijpen. dit lijkt een zinloos exploiteren te zijn dat voornamelijk gedreven wordt door inhaligheid gekoppeld aan immoraliteit. Niemand zal het ons, de mensen die direct en nadelig getroffen worden, kwalijk nemen dat we van mening zijn dat dit een berekend, opzettelijk en doelgericht manoeuvre is om onze volkeren uit te roeien.

Sinds vorig jaar hebben de inwoners een blokkade opgezet om de constructie van de stuwdam te verhinderen. Ze hebben ook een beroep gedaan op andere gemeenschappen in Maleisië en milieunetwerken over de hele wereld om hun campagne tegen de stuwdam te steunen.

Protest against the Baram Dam project. Photo from the Facebook page of Save Rivers

Protest tegen het stuwdamproject van Baram. Foto van de Facebookpagina van Save Rivers

A blockade was set up by local residents to stop the dam construction. Photo from the Facebook page of Save Rivers

Lokale inwoners richtten een blokkade op om de bouw van de stuwdam te verhinderen. Foto van de Facebookpagina van Save Rivers

Rally against Baram Dam project. Photo from Sarawak Report

Betoging tegen het stuwdamproject van Baram. Foto van Sarawak Report

Blockade protest continues in Baram. Photo from Jettie Word, republished with permission.

In Baram gaat de blokkade verder. Foto van Jettie Word, met toestemming opnieuw gepubliceerd.

Vorige week, gedurende de 555ste dag van de blokkade van de stuwdam van Baram door de autochtone gemeenschap, werd er een documentaire uitgebracht door het “Borneoproject” dat uitlegt waarom het stuwdamproject in Sarawak niet nodig is en waarom het niet ten voordele zal zijn van de lokale bevolking. De film onderzocht ook of corruptie een bepalende factor was om het stuwdamproject uit te voeren.

Er wordt verwacht dat de protesten in hevigheid zullen toenemen nadat de overheid enkele dagen geleden de bouw van de stuwdam van Baram verordend heeft.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.