Libanese ngo helpt Syrische vluchtelingen

Screenshot of the ongoing IndieGogo by 'Lebanese for Refugees'

Screenshot van de lopende actie IndieGogo door ‘Libanezen Voor Vluchtelingen’

Het begon allemaal in december 2013 toen activist en journalist Carol Malouf [en/ar] door de Noord-Libanese gemeente Arsal, dat vlakbij de Syrische grens ligt, werd benaderd met het verzoek de benarde positie van zo'n 400 Syrische vluchtelingenfamilies onder de aandacht te brengen. Deze families bevonden zich in een ‘niemandslandzone’ waar de  verwoestende winterstorm [en] ‘Alexa’ elk moment kon toeslaan. Zo onstond de ngo ‘Libanezen Voor Vluchtelingen‘ [en]. 

Libanezen Voor Vluchtelingen werkt met traditionele fondsenwerving via donaties, in samenwerking met diverse andere ngo's en organisaties zoals het Islamic Relief Committee, de Ambassade van de Verenigde Staten in Beiroet, de Europese Unie en de locale voedselhulporganisatie Foodblessed [en].

Hoewel Libanezen Voor Vluchtelingen nog maar kort bestaat, zijn er al diverse successen geboekt. Volgens het jaarrapport dat naar Global Voices Online werd gestuurd, is van december 2013 tot maart 2014 meer dan 100.000 USD ingezameld. In januari 2015 werd tweeduizend USD bij elkaar gebracht voor de actie ‘Hou ze warm’  Meer dan drieduizend mensen schonken via deze actie kleren, schoenen, speelgoed, dekens, voedsel en geld. 22 vrachtwagens brachten de geschonken goederen nog dezelfde dag naar de vluchtelingen in diverse kampen. 

The 'Keep them warm' campaign in Hamra on January 10 (Source: Hummus For Thought)

De ‘Hou ze warm’ actie in Hamra op 10 januari (Bron: Hummus For Thought)

In de eerste weken na de oprichting schonk de ngo ook nog diesel aan vijftig families (veertig liter per familie per week) en voor vijfduizend USD aan brandstof en gas om mee te koken voor de rest van de winter. De organisatie deelde meer dan duizend voedselpakketten uit en bedekte tweeduizend meter bodem in de kampen met stenen. Ook werd voor dertigduizend USD aan medische hulpmiddelen onder de vluchtelingen verdeeld. Medisch personeel van de Amerikaanse Universiteit van Beiroet (AUB) bezocht de kampen. Ernstig zieken die meer medische zorg nodig hadden, werden naar het Medisch Centrum van de AUB (AUBMC) doorgestuurd. En dit zijn nog maar een paar van alle behaalde resultaten. 

De ngo richt zich nu op de inzameling van twintigduizend USD voor toekomstige projecten. Het gebrek aan geld voor de aanpak van de vluchtelingensituatie is problematisch. Zoals eerder door ons bericht [en], zijn de inspanningen van de Libanese samenleving bij lange na niet voldoende. Slecht 60% [en] (757 miljoen USD), van het bedrag dat het Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR) in 2014 nodig had (1,2 miljoen USD) was in december 2014 bijeengebracht. De Verenigde Naties kondigde onlangs tevens aan dat de voedselhulp voor 1,7 miljoen vluchtelingen beperkt moest worden wegens ‘toegezegde maar niet ontvangen fondsen’.

‘Donormoeheid’ is verontrustend. De gemiddelde Libanees is er inmiddels aan gewend om Syrische vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden te zien. Door de dagelijkse groei van de vluchtelingenstroom en het feit dat er geen einde lijkt te komen aan het conflict raakt men gewend aan de ellendige omstandigheden waarin vluchtelingen verkeren. In een interview met France 24 [fr], bespreekt Carol Maalouf het probleem van donormoeheid:

Er zijn ontelbare pogingen gedaan om de aandacht op de ellendige situatie van de Syrische vluchtelingen in Libanon te vestigen. Een van de projecten van Libanezen Voor Vluchtelingen is ‘Het meisje met de zwavelstokjes’, een Deense filmbewerking van het beroemde sprookje van Hans Christian Andersen [en]. De film werd op locatie in Beqaa in Libanon geschoten, waar zich op dit moment meer dan  400.000 vluchtelingen bevinden [en]. Volgens de regisseurs Thomas Pa Papetros en Darin “Daro Daro” Hassan, is dit sprookje met name gekozen om ‘te laten zien dat er de laatste 170 jaar weinig is veranderd’. De film is een Turning Tables [en]project, gefinancierd door Save the Children in Denemarken [da] en met steun van Kong Gulerod Film [da].

Wie wil bijdragen aan de lopende online inzameling, kan dat doen via deze link [en].

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.